Pakty integrity získaly ocenění od evropské ombudsmanky

Vydáno 29. 07. 2019

Za spolupráci v rámci projektu Pakty integrity ocenila evropská ombudsmanka Emily O’Riley síť Transparency International a DG REGIO. Mezi zapojenými pobočkami TI jsou kromě české také bulharská, řecká, maďarská, lotyšská, litevská nebo rumunská. Projekt si vysloužil chválu za inovativní přístup a kooperativní zvyšování důvěry veřejnosti.

Emily O’Riley v dopise vyzdvihuje mimo jiné roli občanského sektoru: „Vaše každodenní zapojení do sledování implementace projektů, vaše rady a doporučení – to vše napomáhá tomu, aby byly peníze evropských daňových poplatníků vynaloženy nejlepším možným způsobem. Doufám, že váš příklad bude inspirací občanům, aby se více zapojovali a detailněji sledovali budoucí evropské projekty.“

Zároveň  ombudsmanka informovala všechny účastníky, že projekt Paktů integrity má i celosvětový dosah – na červnovém zasedání summitu G20 byly pakty integrity zahrnuty do deklarace lídrů G20 jako ukázka dobré praxe pro podporu integrity a transparentnosti v oblasti rozvoje infrastruktury.

Co jsou pakty integrity?

Pakty integrity (PI) jsou dalším preventivním protikorupčním nástrojem procesu zadávání VZ, včetně jejich přípravy a realizace. Kromě posílení kontroly přípravy, zadání, hodnocení nabídek, výběru dodavatele a realizace zakázky ze strany občanské společnosti může být jejich přínosem i zvýšení povědomí veřejnosti o procesu veřejného zadávání a posílení důvěryhodnosti ohledně postupů veřejného zadavatele. V neposlední řadě mohou sloužit k pozitivní prezentaci využívání prostředků z fondů EU v případě konkrétních projektů, jež se z nich financují.

Transparency International Česká republika se do tohoto projektu zapojila spolu s dalšími 16 nevládními organizacemi ve 12 zemích a od počátku roku 2016 začala spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR realizovat projekt „Služby technického dozoru nad provozem informačního systému MS2014+“. Prvním krokem byla příprava memoranda o porozumění pro fázi rozvoje paktu integrity a podkladů pro zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Následně bude PI využit v rámci výběru dodavatele zakázky a její realizace.


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.