Téma: Spolupráce se zahraničím

2906

Blog Ondřeje Cakla: „Co jsme v Barmě platní?“

Poznal jsem v životě dva občanské aktivisty, kteří pro mě představují definiční naplnění toho, kým aktivista má být. Jednoho z nich jsem poznal v Myanmaru, díky práci naší pobočky, leč in absentia…

1506

Kaviárová diplomacie nebude tolerována. Padají první tresty

Bývalý předseda Parlamentního shromáždění Rady Evropy (PACE), Pedro Agramunt, byl zbaven svých pravomocí a dostal zákaz působení na vedoucích pozicích Rady Evropy na 10 let. Příčinou exemplárního trestu je korupční chování ve prospěch Ázerbájdžánu během Agramuntova členství v Parlamentním shromáždění. Zákaz působení po dobu 2 let dostali i další poslanci – Jordi Xuclà, Cezar Florin Preda a Samad Seyidov.

1406

První cesta do Myanmaru: zahájení intenzivního protikorupčního programu

Země zmítaná etnickými rozbroji a aktuálně procházející bolestivou transformací z vojenské diktatury k hybridnímu demokratickému režimu je exemplárním příkladem toho, jak bezprostředně souvisí korupce s každodenním životem, byť se to na první pohled nezdá. Naši myanmarští kolegové předvádějí obdivuhodnou profesionalitu a nasazení při jejím umenšování a naší snahou je vytvořit pro ně několik metodických nástrojů, které jim práci usnadní. Více se dozvíte ze zprávy našeho kolegy Ondřeje Cakla.

1405

Do Běloruska za nadějí?

Uspořádání oficiální konference 8. května 2018 v Minsku o možnostech podílení se na správě veřejných věcí je krok dobrým směrem v dialogu mezi autoritami a občanskou společností v Bělorusku.

1701

Pakty integrity: praktický průvodce

Pakt integrity vytvořila protikorupční organizace Transparency International jako nástroj pomáhající bojovat s korupcí ve veřejných […]

1701

Příručka monitoringu předvolebních kampaní pro Kosovo

Tato publikace vznikla v rámci mezinárodního projektu Transparency International: Monitorování předvolební kampaně v Kosovu 2017 (MElKO), […]

1412

Vydáváme souhrnou zprávu z projektu MElKO – Monitoring předvolebních kampaní v Kosovu 2017

Monitorování předvolebních kampaní a otevřenosti politiků vůči voličům jsme se v roce 2017 spustili společně s kolegy z Kosova Democratic Institute. Šlo o vůbec první podobnou aktivitu, neboť až dosud byly v Kosovu monitorovány pouze volby samotné. Naše metodologie v rukou kosovských kolegů přinesla velmi cenné výsledky. Podařilo se nám získat alespoň základní informace o financování politických kampaní v Kosovu a zveřejnit je – se souhlasem samotných stran. Něco takového si až do letoška nikdo neuměl představit.

1809

Režim v Baku si uplácel přátele v Evropě. Do Česka doputovalo 130 milionů

Česko se stalo součástí evropského skandálu. Mezinárodní sdružení investigativních žurnalistů OCCRP odhalilo existenci korupčního fondu, ze kterého ázerbájdžánské elity posílaly peníze politikům do ciziny. Celkově bylo takto rozesláno v přepočtu na 66 miliard korun.

0706

Transparency International Česká Republika a KDI/TI Kosovo spolupracují na monitoringu voleb v Kosovu

Ve dnech 30.5.-3.6.2017 pracovala v Prištině expertní skupina složená ze zástupců našich organizací, aby vyhodnotila testovací kolo monitorovacích procedur, jejichž cílem je zprůhlednit financování politických kampaní v Kosovu. Dělo se tak týden před nečekanými předčasnými parlamentními volbami, a rychlá reakce obou organizací přinesla i první pozitivní výsledky: některé politické strany skutečně zveřejňují informace o rozpočtech – vůbec poprvé v demokratické historii Kosova.

3101

Monitorování předvolební kampaně v Kosovu 2017

Monitorování předvolebních kampaní a otevřenosti politiků vůči voličům, se TI věnuje už od roku 2013 a vytvořila si za tu dobu efektivní neinvazivní metodické postupy. Nyní se chceme o své dovednosti podělit a nechat se inspirovat od kolegů, kteří se monitoringu věnují v Kosovu.

2611

Sdílení dobré praxe PI v Bulharsku

Protože jsou Pakty integrity (PI) pro Českou republiku novým pojmem, uskutečnila s v rámci pilotního projektu k jejich implementaci 17. listopadu 2016 studijní cesta s cílem získat co nejvíce zkušeností s aplikací tohoto nástroje v praxi.

0811

Rizika obecně a zejména rizika podvodů a korupce v rámci ESI fondů nelze eliminovat, ale lze je úspěšně řídit

Vyvrcholením projektu „Lepší řízení rizik podvodů ve fondech EU“ spolufinancovaného Evropským úřadem pro boj proti podvodům byla mezinárodní konference „Evropské fondy: Řízení rizik podvodů“, která se konala pod záštitou ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové dne 3. listopadu 2016.