Téma: Spolupráce se zahraničím

1701

Pakty integrity: praktický průvodce

Pakt integrity vytvořila protikorupční organizace Transparency International jako nástroj pomáhající bojovat s korupcí ve veřejných […]

1701

Příručka monitoringu předvolebních kampaní pro Kosovo

Tato publikace vznikla v rámci mezinárodního projektu Transparency International: Monitorování předvolební kampaně v Kosovu 2017 (MElKO), […]

1412

Vydáváme souhrnou zprávu z projektu MElKO – Monitoring předvolebních kampaní v Kosovu 2017

Monitorování předvolebních kampaní a otevřenosti politiků vůči voličům jsme se v roce 2017 spustili společně s kolegy z Kosova Democratic Institute. Šlo o vůbec první podobnou aktivitu, neboť až dosud byly v Kosovu monitorovány pouze volby samotné. Naše metodologie v rukou kosovských kolegů přinesla velmi cenné výsledky. Podařilo se nám získat alespoň základní informace o financování politických kampaní v Kosovu a zveřejnit je – se souhlasem samotných stran. Něco takového si až do letoška nikdo neuměl představit.

1809

Režim v Baku si uplácel přátele v Evropě. Do Česka doputovalo 130 milionů

Česko se stalo součástí evropského skandálu. Mezinárodní sdružení investigativních žurnalistů OCCRP odhalilo existenci korupčního fondu, ze kterého ázerbájdžánské elity posílaly peníze politikům do ciziny. Celkově bylo takto rozesláno v přepočtu na 66 miliard korun.

0706

Transparency International Česká Republika a KDI/TI Kosovo spolupracují na monitoringu voleb v Kosovu

Ve dnech 30.5.-3.6.2017 pracovala v Prištině expertní skupina složená ze zástupců našich organizací, aby vyhodnotila testovací kolo monitorovacích procedur, jejichž cílem je zprůhlednit financování politických kampaní v Kosovu. Dělo se tak týden před nečekanými předčasnými parlamentními volbami, a rychlá reakce obou organizací přinesla i první pozitivní výsledky: některé politické strany skutečně zveřejňují informace o rozpočtech – vůbec poprvé v demokratické historii Kosova.

3101

Monitorování předvolební kampaně v Kosovu 2017

Monitorování předvolebních kampaní a otevřenosti politiků vůči voličům, se TI věnuje už od roku 2013 a vytvořila si za tu dobu efektivní neinvazivní metodické postupy. Nyní se chceme o své dovednosti podělit a nechat se inspirovat od kolegů, kteří se monitoringu věnují v Kosovu.

2611

Sdílení dobré praxe PI v Bulharsku

Protože jsou Pakty integrity (PI) pro Českou republiku novým pojmem, uskutečnila s v rámci pilotního projektu k jejich implementaci 17. listopadu 2016 studijní cesta s cílem získat co nejvíce zkušeností s aplikací tohoto nástroje v praxi.

0811

Rizika obecně a zejména rizika podvodů a korupce v rámci ESI fondů nelze eliminovat, ale lze je úspěšně řídit

Vyvrcholením projektu „Lepší řízení rizik podvodů ve fondech EU“ spolufinancovaného Evropským úřadem pro boj proti podvodům byla mezinárodní konference „Evropské fondy: Řízení rizik podvodů“, která se konala pod záštitou ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové dne 3. listopadu 2016.

1507

Veřejné zakázky ve zdravotnictví jako téma studijního pobytu delegace z Bosny a Hercegoviny

V rámci projektu Edukace zadavatelů v oblasti zdravotnictví se v červnu uskutečnil v České republice týdenní studijní pobyt. Jeho náplní bylo zprostředkovat odborníkům z Bosny a Hercegoviny informace a zkušenosti z oblasti veřejných zakázek ve zdravotnictví. Aby byly poskytnuté informace maximálně komplexní, absolvovali vybraní odborníci jednání, jak se zástupci zadavatelů, tak se zástupci dodavatelů.

1207

Mezinárodní konference k projektu Pakty integrity

Konference se zúčastnili zástupci poboček Transparency International a dalších nevládních organizací, které jsou zapojeny do projektu v roli nezávislého monitora, ale především zástupci řídících orgánů, které budou Pakty integrity ověřovat ze strany veřejného zadavatele.

1804

Pakty integrity

Pakt integrity (PI) vytvořila Transparency International (TI) jako nástroj pomáhající bojovat s korupcí ve veřejných zakázkách. Jde o proces, který do veřejných zakázek zahrnuje i nezávislou občanskou kontrolu, přináší větší transparentnost celého procesu výběru a realizace veřejné zakázky a možnost dohledu nad celým smluvním procesem ze strany zúčastněných stran i veřejnosti.

1204

Minuty TI: Radim Bureš – Projekty TI v zahraničí

TI pomáhá i v mezinárodním měřítku. Podporujeme státy, které se transformují z nedemokratických forem vlády k liberální demokracii. Naše projekty představují odkaz Václava Havla v české zahraniční politice.