Pakty integrity jako řešení korupčních rizik ve veřejném zadávání

Vydáno 04. 12. 2019

Preventivní protikorupční účinek a pozitivní dopad na snižování rizik podvodů při zadávání veřejných zakázek. Tyto a další přínosy využívání horizontálního nástroje – paktu integrity (PI) zaznívaly v diskusi na listopadovém setkání zadavatelů a odborné veřejnosti, které pořádala Transparency International.

David Ondráčka zahajuje panel | zdroj: TI

Jak pakty integrity fungují?

Pakty integrity jsou preventivním nástrojem, který řeší zejména palčivou potřebu posílení integrity veřejného zadávání. Proaktivní přístup zadavatelů, a nikoliv politická či morální deklarace úmyslu eliminovat pochybení či selhání při veřejném zadávání – nutná je především skutečná motivace zadavatele a jeho připraveností vynaložit úsilí při implementaci nových, inovativních řešení.

Pakty integrity jsou v podstatě psanou dohodu, která definuje soubor práv a povinností účastníků konkrétního výběrového řízení: zadavatele, soutěžících účastníků a monitorovací organizace (zpravidla pobočky TI). K nejdůležitějším závazkům dohody patří nevyžadovat ani nenabízet jakoukoli formu úplatku v průběhu celého procesu veřejné zakázky, usilovat o maximální transparentnost a umožnit monitoring celého procesu.

Proaktivní a motivovaní zadavatelé

Transparentní a férové zadávání veřejných zakázek úzce souvisí s nastavením etického rámce vnitřní kultury zadavatele. Předpoklad nulové tolerance podvodů a korupčního jednání je základním předpokladem uplatňujícím se ve všech rozhodovacích procesech veřejného zadávání. Zároveň platí, že jedním nejúčinnějších nástrojů v boji proti korupci patří prevence.

V souladu s těmito principy vznikla i spolupráce s Institutem klinické a experimentální medicíny (IKEM), který projevil zájem aplikovat pakty integrity na veřejnou zakázku investiční stavby nového objektu. O motivaci, která stála za oslovením TI a zapojením do monitorování transparentnosti celého zadávacího procesu, a o dosavadních výzvách spolupráce hovořili na akci ředitel IKEM Michal Stiborek a náměstek ředitele pro investice a investiční výstavbu Lubomír Matěna.

Michal Stiborek, ředitel IKEM | zdroj: TI

Veřejná zakázka je realizovaná v rámci strategických vládních investic, minimalizace rizik korupce byla proto jedním z pilířů stojících za rozhodnutím přizvat do procesu i protikorupční organizaci občanské společnosti, která nemá na zakázce hmotný zájem. TI dozoruje celý proces zakázky a účastnila se například všech schůzek s potenciálními dodavateli. Efekt spolupráce s TI se projevil například absencí jakýchkoliv externích tlaků ze strany potenciálních dodavatelů, což potvrzuje zejména silný preventivní aspekt nástroje.

Monitor zvěřince

Petra Janečková, tajemnice Fyziologického ústavu AV ČR (FGÚ), zastupovala instituci zabývající se výzkumem oblasti normální i patologické fyziologie. Vedení ústavu se v roce 2019 rozhodlo aplikovat pakt integrity na nadlimitní veřejnou zakázku rekonstrukce budovy zvěřince FGÚ a Mikrobiologického ústavu.

Petra Janečková, tajemnice FGÚ | zdroj: TI

Vytvoření transparentního rámce pro zadávací proces, připomínkování hodnotících kritérií, ale i přítomnost při hodnocení zakázek patří k nejvýraznějším stopám činnosti nezávislého monitora – TI, jehož přítomnost v zadávacím procesu přispěla i k velkému tlaku na dodržování nejvyšších standardů transparentnosti.

Otazníky nad prvním paktem

Miloslav Rút, nezávislý konzultant, zastupoval dodavatelskou společnost, která se v pilotní zakázce v rámci evropského projektu „nanečisto“ účastnila historicky první realizace paktu v ČR. Obecným, ale silně vystupujícím rysem této spolupráce byla od začátku otázka vhodnosti výběru konkrétní zakázky.

Vzhledem k její nízké ceně i rozsahu byl potenciál dopadu spolupráce spíše na druhé koleji, důležitá byla možnost aplikovat propracovanou metodiku spolupráce v praxi a společně s dalšími 13 zeměmi sdílet zkušenosti z implementace nástroje jednotlivých evropských regionů.

Nadnárodní úspěch

Pakty integrity zaujaly odborníky a decision-makery nejen na úrovni Evropské komise, ale i celosvětovou odbornou veřejnost. Na zasedání summitu G20 v letošním červnu byl tento nástroj zahrnut do deklarace lídrů G20 jako ukázka dobré praxe pro podporu integrity a transparentnosti v oblasti rozvoje infrastruktury.

Prezentace ke stažení

 

Financováno z prostředků Evropské komise


Projekty a kauzy: Pakty integrity Pakty integrity v praxi

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.