Transparency International Česká republika o. p. s. uveřejňuje výzvu k podání nabídky

Vydáno 13. 07. 2016

Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem: Konzultace technických parametrů dozoru při realizaci MS2014+

Transparency International Česká republika: "Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní a odpovědnou správu země."

Transparency International Česká republika: „Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní a odpovědnou správu země.“ | zdroj: TI

Tato veřejná zakázka je realizována na základě spolupráce Transparency International Česká republika, o.p.s. (dále jen „TI“ nebo „zadavatel“) a Ministerstva pro místní rozvoj Česká republika (dále jen „MMR“ nebo „smluvní partner“), kteří podepsali Memorandum o porozumění pro rozvoj fáze paktů integrity.

Pakt integrity představuje právně závaznou smlouvu mezi zadavatelem a společnostmi, které se ucházejí o veřejné zakázky. Účastníci této smlouvy se v ní zavazují zdržet se korupčních praktik a realizovat proces zadávání zakázek poctivě, transparentně a efektivně. Smlouva obsahuje soubor práv a povinností, přičemž k nejdůležitějším závazkům patří ochota k maximální transparentnosti a umožnění monitoringu celého procesu veřejné zakázky. Monitoring bude v případě výše uvedeného paktu integrity realizovat Transparency International. Pakty integrity fungují již od devadesátých let minulého století a v tuto chvíli se pilotně aplikují ve více než 15 zemích Evropské unie.

Pakty integrity se budou vztahovat na realizaci veřejné zakázky s názvem Služby technického dozoru nad provozem informačního systému MS2014+, ev. č. 635992.

 

Předmět výzvy

Předmětem veřejné zakázky s názvem Konzultace technických parametrů dozoru při realizaci MS2014+ je poskytnutí konzultačních služeb Transparency International Česká republika, o.p.s. (dále jen „zadavatel“) v oblasti IT týkající se veřejné zakázky na monitoring programu MS2014+, konkrétně konzultace nad částí plnění týkající se technického dozoru v oblasti řešení projektu a testů. Specifikace činnosti technického dozoru v oblasti řešení Projektu a testů bude uvedena v příloze č. 1 této Výzvy.

 

Lhůta, místo a způsob podání nabídky

Lhůta: lhůta pro podání nabídky se stanovuje do 25. 8. 2016 do 12:00 hod.

Místo: místem pro podání nabídky se stanovuje sídlo zadavatele uvedené v čl. 10 Výzvy.

Způsob: nabídka bude vložena do obálky, která bude kromě identifikačních údajů uchazeče obsahovat i název veřejné zakázky „Konzultace technických parametrů dozoru při realizaci MS2014+“ a slova „Neotvírat“.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek uvedené v tomto článku Výzvy, a to v sídle zadavatele.

Nabídku není oprávněn podat uchazeč, který je v pracovně právním vztahu k zadavateli nebo v příbuzenském nebo obdobném poměru k zaměstnancům zadavatele.

 

Kontakt

Kontaktní osoba pro otázky týkající se věcného plnění veřejné zakázky: Martina Mikolášková, e-mail: mikolaskova@transparency.cz 

Celé znění výzvy naleznete ke stažení v našem odkazu.


Štítky: Pakty integrity

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.