Výroční konference zúčastněných stran Paktů integrity

Vydáno 12. 01. 2018

Výroční konference zúčastněných stran, která se konala dne 14. prosince 2017 v Bukurešti, je součástí projektu Paktů integrity (PI), společné iniciativy Transparency International a DG Regio (donor). Zúčastnilo se jí všech 15 projektových partnerů, představitelé řídících orgánů, zadavatelů i dodavatelů spolu se zástupci DG Regio, Transparency International EU a sekretariátu TI.

  • Výroční konference zúčastněných stran Paktů integrity | zdroj: TI

Výroční konference zúčastněných stran Paktů integrity | zdroj: TI

Cílem setkání bylo sdílení zkušeností, úspěchů i nových výzev v implementaci Paktů integrity v jednotlivých zemích po dvou letech realizace projektu.

Konference proběhla v Rumunsku, zemi, kde se realizují čtyři projekty Paktů integrity se třemi partnery. Zúčastnilo se jí 70 představitelů všech zúčastněných stran.

Program zahrnoval plenární i skupinová zasedání, která pokrývala různé oblasti: zkušenosti zúčastněných stran, nástroje transparentního veřejného zadávání, vztah PI a zákonné regulace veřejných zakázek, otevřené zdroje a spolupráce s veřejností. V rámci prezentací a pracovních jednání byly prezentovány a projednány všechny aspekty realizace Paktů integrity, jejich pozitivní dopad i možná rizika.

K hlavním otázkám jednání patřilo např. právní zakotvení Paktů integrity jako povinného/dobrovolného nástroje pro dodavatele, zapojení dalších relevantních aktérů (především široké odborné a laické veřejnosti) a zvyšování transparentnosti a efektivity celého procesu veřejného zadávání.

Celkové hodnocení konference bylo velmi pozitivní, účastníci živě diskutovali a vyjádřili svůj zájem na intenzivní spolupráci nejen v rámci stávajícího projektu, ale i při dalších veřejných zakázkách.

Za Českou republiku se konference zúčastnily ředitelka odboru správy monitorovacího systému Ministerstva pro místní rozvoj RNDr. Blanka Fischerová a pracovnice téhož odboru Mgr. Eva Hipmannová jako zástupkyně zadavatele. Za Transparency International Česká republika jako monitora Ivana Dufková a Martina Kotouček Mikolášková.

Ačkoli je projekt Paktů integrity, který se realizuje v České republice, v rámci pilotního projektu EU jedním z „nejmenších“, z hlediska rozsahu a finančního objemu prostředků veřejné zakázky patří k velmi sledovaným, protože je jediným v oblasti IT. Bylo proto příjemné, že Česká republika mohla představit svůj projekt mezi těmi, jež jsou v pokroku realizace i kvalitě spolupráce zúčastněných stran na špici.-

 

Program

09:30-10:00Registrace
Zahájení
10:00-10:40Ø   Marius Nica, ministr pro regionální rozvoj, veřejnou správu a evropské fondy, Rumunsko

Ø  Vittoria Allita di Villafranca, ředitelka realizace programu rozvíjení administrativní kapacity II, DG Regio, Evropská komise

Ø  David Ondráčka (ředitel, Transparency International Česká republika a člen mezinárodní správní rady TI)

10:40-11:15Práce Evropské komise v oblasti kvalitního veřejného zadávání

Prezentace probíhajících aktivit a trendů

Ø  Pascal Boijmans, vedoucí odboru, Centrum rozvíjení administrativní capacity, DG Regio, Evropská komise

 

Diskuse

11:15-11:45Přestávka
Pracovní skupina 1
Panelová diskuse
11:45-13:00Dosavadní zkušenosti s realizací Paktů integrity

Ø  Anna Vespa, vedoucí odboru veřejných zakázek, ARST, Itálie

Ø  Renata Krok, vedoucí projektu, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Polsko

Ø  Joanna Nowak, právní poradce, ZUE S.A., Polsko

Ø  Gediminas Golcevas, hlavní specialista, Úřad veřejných zakázek, Litva

Ø  Christian Quintilli, ActionAid, Itálie

Diskuse

13:00-14:30Oběd
Pracovní skupina 2
Paralelní pracovní sekce
14:30-15:45Ø  Sdílení zkušeností s realizací PI: co funguje dobře a co bychom se měli pokusit zlepšit.

Ø  Budování důvěry veřejnosti – na základě úspěšných příkladů zapojení občanů a lepší komunikace

Ø  Posílení právního ukotvení PI: zkušenost ze zemí, kde jsou Pakty Integrity součástí legislativního rámce – příležitost či výzva?

Ø  Vyšší transparentnost a využití otevřených dat: otevřená data a ESIF

15:45-16:15Přestávka
16:15-17:30Opakování paralelních pracovních sekcí
Závěr
17:30-18:00Shrnutí výstupů pracovních sekcí

 

Závěr

 

Financováno z prostředků Evropské komise

Evropská komise - Logo


Štítky: Pakty integrity

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.