Evropské fondy se těžko zbavují negativní nálepky

Vydáno 30. 11. 2016

Smysluplné čerpání evropských fondů je jednou z priorit každé z členských zemí EU. Desítky tisíc úspěšných projektů k pozitivnímu obrazu EU fondů bohužel nestačí. Také Česká republika se poučila z minulého období a jde cestou zjednodušování a transparentnosti. Proto se Ministerstvo pro místní rozvoj zapojilo do společného projektu s Transparency International ČR.

  • Společná tisková snídaně MMR a TI o EU fondech a Paktech integrity | zdroj: TI

Společná tisková snídaně MMR a TI o EU fondech a Paktech integrity | zdroj: TI

Přestože desítky tisíc konkrétních projektů v regionech České republiky přispívají k lepšímu životu obyvatel a obecné povědomí o fondech EU je vysoké, v oblasti pozitivního vnímání fondů veřejností a především v transparentnosti jsou ohlasy zdrženlivější. Nesmíme polevit v prezentování pozitivních přínosů evropských fondů. Kohezní politika není politikou chyb a podvodu, jak by se někdy mohlo zdát. Naopak, máme mnoho skvělých a užitečných projektů, stačí se jen dívat kolem sebe, uvedla náměstkyně pro řízení sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů Olga Letáčková.

Ministerstvo pro místní rozvoj jde cestou maximální transparentnosti, a proto se zapojilo do společného projektu s Transparency International Česká republika (TI). Ministerstvo proto s TI podepsalo společné Memorandum o spolupráci v rámci projektu zastřešeného Evropskou komisi, tzv. Paktu integrity. Konkrétní spolupráce spočítá v monitoringu celého vybraného projektu a všech jeho zakázek. Pakt integrity představuje právně závaznou smlouvu mezi zadavatelem a společnostmi, které se ucházejí o veřejné zakázky. Účastníci této smlouvy se v ní zavazují zdržet se korupčních praktik a realizovat proces zadávání zakázek poctivě, transparentně a efektivně. Pakty integrity fungují již od devadesátých let minulého století a jsou aplikovány ve více než 15 zemích Evropské unie.

 

Prevence je důležitá

TI shromáždila informace z veřejně dostupných zdrojů, doplnila je o názory a doporučení Ministerstva pro místní rozvoj – zkušenosti příjemců dotací, jejich poskytovatelů a administrátorů projektů. Výsledkem je analýza „Lepší řízení rizik podvodů ve fondech EU. Ta přináší hodnocení rizik a jejich možné prevence. „Evropské fondy mají v České republice do jisté míry špatnou pověst, ale kvůli jednotlivým pochybením nelze odsuzovat celou, pro náš stát klíčovou, oblast, dodává Ivana Dufková, projektová manažerka TI.

Podle průběžných závěrů TI, probíhající programové období vykazuje v mnoha oblastech zlepšení. Došlo ke snížení počtu operačních programů, zvýšení uživatelského komfortu, větší transparentnosti implementačního procesu, důraz je kladen i na dostatečnou komunikaci mezi řídicími orgány a žadateli. Ve fázi realizace zůstávají necitlivějším momentem veřejné zakázky – především nedostatečná kvalifikovanost zadavatelů a cena jako jediné hodnoticí kritérium. To by se ale s novým zákonem o zadávání veřejných zakázek mělo postupně změnit. Dále je třeba  posilovat personální odborné kapacity formou vzdělávání, stáží a sdílení zkušeností a pokračovat ve zvyšování transparentnosti směrem k veřejnosti (snadná dostupnost aktuálních informací atd.).

K 31. říjnu 2016 bylo od počátku programového období vyhlášeno za všechny programy celkem 381 výzev s alokací 422 mld. Kč; tato částka představuje zhruba 65 % celkové alokace programového období 2014–2020. Přes monitorovací systém, kde pracuje již více než 39 000 uživatelů, bylo zaregistrováno 23 200 žádostí o podporu v celkové hodnotě převyšující 304 mld. Kč (příspěvek Unie), zemědělci (tj. Program rozvoje venkova) mají svůj vlastní systém pro administraci dotací. Celkem bylo v 9 programech evidovaných v MS2014+ schváleno 2 160 projektů, v celkové hodnotě 44 mld. Kč.

 

Kontakty pro média

Veronika Vároši

Ředitelka odboru komunikace MMR

E-mail: veronika.varosi@mmr.cz

 

Ivana Dufková

Projektová manažerka TI

E-mail: dufkova@transparency.cz

 

Ke stažení

Společná tisková zpráva MMR a TI

 

Podívejte se, jak o společné tiskové zprávě informují média

BusinessInfo.cz – Evropské fondy se těžko zbavují negativní nálepky

Týden.cz – Zájemci o evropské dotace mohou žádat o 65 procent

Info.cz – Když prohřešky přebíjejí pozitiva. S pověstí evropských fondů má nově pomoct Transparency International


Štítky: OLAF

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.