Transparency pro Vaše uši – Podcast Stošestka

Publikováno 10. 05. 2021

Proč se věnujeme tomuto projektu

Klademe si za cíl využít nový informační kanál, kterému jsme se zatím dostatečně nevěnovali, a přitom je v dnešní době pro stále více lidí důležitým nástrojem učení a získávání informací o zásadních tématech současného světa. Jedním z těchto témat je bohužel i korupce a boj proti ní, a proto nyní přinášíme sérii podcastů, jejichž forma vyhovuje vyvíjejícím se aktuálním požadavkům na vnímání a pozornost. V českém kontextu takový zdroj se specifickým zaměřením na oblast posilování právního státu, odpovědnosti vlády a protikorupčních aktivit chybí.

Co konkrétně děláme

Skrze 12 dílů podcastu propojíme různé segmenty společenského života (kulturní, mediální, odborný), přizveme zajímavé hosty z domova i zahraničí a pokusíme se představit problematiku umenšování korupce jako téma globálního rozsahu. Tento nový mediální výstup tak chceme použít ke zvýšení povědomí veřejnosti o těchto tématech a zlepšit její znalost problematiky. 

Součástí série pak bude i záznam z takto zaměřené veřejné diskuze v Českých Budějovicích. 

Jaké máme výsledky

Donoři

Období realizace projektu: únor 2021 – prosinec 2021 

Projekt podpořilo Velvyslanectví USA v České republice. Děkujeme. 

Bojujte proti korupci s námi.