Rok 2020: Zachráněné a ztracené miliardy a pokračující deformace státu

Vydáno 15. 01. 2021

Uplynulý rok 2020 byl rokem přestupným – nejen ve smyslu kalendářním, ale také ve smyslu symbolickém. Z relativního „normálu“ se celý svět převrátil do bezprecedentní doby koronavirové. Pandemie SARS CoV-2 se dotkla prakticky každého člověka napříč celou společností. Ukázala nám obrovskou vlnu solidarity, respektu a extrémního nasazení, nejen zdravotníků, kteří proti koronaviru s vypětím vedou nepřetržitě zápas v první linii, ale i lidí, kteří jsou si vědomi zdravotních rizik a dle toho k celé situaci trpělivě a zodpovědně přistupují.

Tým TI v roce 2020 | foto: Jan Volejníček, zdroj: TI

Na druhou stranu pandemie odhalila mimo jiné prohlubující se neschopnost státu efektivně reagovat na zásadní krizové situace a ukázala nám jasné kontury nekompetentnosti a podceňování zdravotních a ekonomických hrozeb ze strany politických představitelů, kteří si ve slepé honbě za voličskými body usurpují v médiích a exekutivě místo před opravdovými a povolanými experty.

V Transparency International (TI) jsme si vědomi, že tato nestandardní doba je testem jak lidské odolnosti a adaptability, tak i prostorem pro řadu nekalostí a korupčních příležitostí. Namísto tvorby kvalitní a tolik potřebné legislativy ve veřejném zájmu, dochází k ohýbání zákonů ve prospěch úzkých mocenských skupin a k jejich soukromým účelům.

Jako zbytečný a nechtěný produkt posléze vznikají rizika, která ohrožují jak veřejné rozpočty, do kterých financemi přispívají daňoví poplatníci, a především dochází k ohrožení životů lidí a zdraví celé společnosti.

Naše práce nemohla být logicky přerušena, ba co více, doba koronavirová potvrdila, že je třeba, více než kdy dříve, hlasu nezávislé expertní protikorupční organizace, která hlídá veřejný zájem, hájí efektivní a odpovědnou správu země. Proto nyní představujeme nejzásadnější milníky TI za rok 2020.

Vládnutí v době pandemie

Česká republika se dlouhodobě nachází v nouzovém stavu. Jeho vyhlášení je sice dostatečně odůvodněno rozsáhlými zdravotními riziky koronaviru, ale je třeba dodat, že tento nástroj poskytuje vládě Andreje Babiše široké pravomoci pro omezování práv občanů České republiky. Vzniká proto potřeba vládu systematicky a koncepčně hlídat, aby této situace nezneužila.

TI tak v době nouzového stavu pomohla zabránit rychlé novele zákona o zadávání veřejných zakázek, která by umožnila přiklepnutí zakázky i bez doložení podkladů společnostem v insolvenci.

V konkrétních zakázkách na zdravotnické prostředky jsme poté hlídali, jestli nedochází k podezřelým transakcím a varovali jsme před nákupy zboží z veřejných rozpočtů od firem v daňových rájích nebo od společností s nejasnou majetkovou strukturou.

Klíčové oblasti omezování korupce

Evidence skutečných majitelů

Tento zákon měl být podle unijních pravidel zakomponován do českého právního systému do ledna 2020. V té době však byl na stole teprve návrh, který navíc obsahoval výjimku pro svěřenské fondy, na kterou jsme na začátku roku upozornili. Po tlaku našem a občanské společnosti na zákonodárce se povedlo prosadit vyškrtnutí problematického odstavce a Sněmovna zákon ve třetím čtení schválila v listopadu 2020. Senát poté přišel s návrhy na vylepšení zákona a nyní se čeká na postoj Sněmovny.

Střet zájmů Andreje Babiše

Po dvou letech od doby, kdy TI podala podněty na střet zájmů premiéra Andreje Babiše, získala kauza v roce 2020 zase o něco konkrétnější obrysy. Byl ukončen první audit a v dopise Evropské komise jasně zaznělo, že se Andrej Babiš nachází ve střetu zájmů. Nejvyšší státní zástupce sice nepodal žalobu ve veřejném zájmu, ale též jasně konstatoval, že předseda hnutí ANO Babiš ve střetu zájmů je, a jednoznačně potvrdil právní argumentaci TI.

Ochrana oznamovatelů

Od roku 2019 běží ČR lhůta na přijetí zákona o ochraně oznamovatelů. Dlouho chybějící právní ochrana prochází legislativním procesem, není však jisté, zda normu stihne přijmout ještě Babišův kabinet.

Reforma ÚOHS

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) vede od prosince 2020 nový předseda Petr Mlsna. Jeho předchůdce Petr Rafaj byl po dlouhých letech korupčních skandálů a pochybností nad jeho vedením úřadu a po tlaku TI, médií a občanské společnosti, donucen k odchodu. TI společně s organizacemi Rekonstrukce státu a Oživení představily strukturální návrh na reformu ÚOHS, nový předseda ani vládní koalice však nyní neprojevují politickou vůli ke změnám.

Tisková konference TI, Rekonstrukce státu a Oživení k návrhu na reformu ÚOHS | zdroj: TI

Transparentní volby

Před volbami do zastupitelstev krajů jsme i v roce 2020 tradičně pečlivě sledovali a hodnotili transparentnost politických kampaní. Zaznamenali jsme řadu manipulativních praktik a celkově lajdácký přístup k průhlednosti kampaně u většiny stran. Z robustního hodnocení vyšly jako nejčistěji administrované kampaně Pirátů, koalice KDU-ČSL, ADS a Nestraníci – koalice pro Plzeňský kraj, a ústeckých Spojenců pro kraj.

Naši politici

V červnu jsme spustili ve spolupráci s Česko.Digital a Hlídačem státu největší online databázi českých politiků. Aktuálně na webu Naši politici najdete více než 1000 profilů celostátních a části krajských političek a politiků. Dále pracujeme na rozvoji této databáze, kde budete moci už brzo najít informace i „o tom nejposlednějším zastupiteli“. Hlavním cílem projektu je přinášet široké veřejnosti unikátní a nezávislý přehled verifikovaných dat z otevřených zdrojů a na základě faktů, bez emocí a PR textů.

Tisková snídaně ke zveřejnění databáze Naši Politici | zdroj: TI

Fungování ÚDHPSH

Dlouhodobě vedeme dialog s Úřadem pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (ÚDHPSH). V expertní debatě pořádané TI, která proběhla v červenci v pražském CEELI Institutu, jsme ve dvou hodinových panelech probrali dosavadní fungování ÚDHPSH a problémy, se kterými se potýká. Nezapomněli jsme ani na budoucí působení Úřadu a případné změny, které by mu mohly práci usnadnit.

Veřejná debata k fungování ÚDHPSH | zdroj: TI

Nové kauzy

Ministerský plán za desítky milionů na stěhování agentur

TI sledovala záměr Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) Karla Havlíčka sestěhovat agentury CzechInvest, CzechTrade a CzechTourism do jedné budovy. Původním plánem bylo jejich stěhování z jednotlivých státních budov do komerčního nájmu. Záměr doprovázela slova o úsporách, která však vzbuzovala otázky, protože působení ve státních budovách bývá standardně levnější než komerční nájem. Po MPO jsme požadovali zodpovězení důležitých otázek a poskytnutí podrobných analýz. Odpovědi MPO byly nicneříkající a analýzy nebyly poskytnuty žádné. Vláda nakonec schválila sestěhování Agentur do jiné budovy ve vlastnictví státu. Aktivní dohled TI tak přispěl k úspoře desítek milionů korun z veřejných rozpočtů.

Lobbingová hra o odpad za miliardy

Legislativní boj o novelu zákona o odpadech provázely velké lobbistické zájmy. Z našeho pohledu protiústavní změny v zákoně navrhli v identické formě poslanci Jan Zahradník (ODS) a Antonín Staněk (ČSSD). Zákon prošel Sněmovnou i přes naše apely. Zásadně se proti němu pak postavil Senát, který navrhl vyškrtnout problematické odstavce. Sněmovna však senátní návrh přehlasovala a zajistila tak vítězství odpadové lobby, které bude znamenat miliardové ztráty pro veřejné rozpočty státu a obcí.

Klientelistické vazby v rámci STK

TI se začala intenzivně zabývat fungováním systému technických kontrol a měření emisí vozidel v České republice. Každý majitel motorového vozidla musí co dva roky na povinnou prohlídku technického stavu a kontrolu emisí svého automobilu, ale vzhledem k systémovým problémům provádění těchto kontrol nemá zákonný “certifikát” příliš velkou vypovídající hodnotu. Prostředí totiž ovlivňují klientelistické vazby, vlivové skupiny nebo nedostatečná aktivita Ministerstva dopravy takovým způsobem, že vzniká mimořádně korupční prostředí, na které doplácí poctiví řidiči a zdraví nás všech.

Systémový problém v řádech stovek milionů na ŘSD a KSÚS

ŘSD coby gestora staveb celostátního významu provázela řada kauz, na které upozornila právě TI. Problémy se ale nevyhnuly ani krajům. Řadu zakázek na dopravní obslužnost, např. na autobusovou dopravu, provázely pochybnosti o preferování dopravce BusLine. Krajská správa silnic ve středních Čechách se pak stala synonymem pro neefektivní opravy a obcházení zákona o zadávání veřejných zakázek.

Ekologická katastrofa na řece Bečvě

TI se na podzim 2020 aktivně zapojila do prošetřování ekologické katastrofy na řece Bečvě, kde v září po úniku toxické látky zahynulo přes 40 tun ryb a samotný tok byl otráven na mnoho kilometrů. Mimo jiné jsme v naší veřejné výzvě apelovali na potenciální oznamovatele, aby pomohli tuto kauzu objasnit. Nové informace směřující k odhalení viníků se v kauze objevují právě díky insiderům. Vyšetřování ze strany policie a státního zastupitelství stále probíhá.

Zahraniční spolupráce v době pandemie

Srbsko

Navzdory nemožnosti vycestovat z ČR jsme udrželi kontakt s partnerskými organizacemi v zahraničí a převedli naši spolupráci do distančního režimu, aniž bychom ohrozili dopad naší činnosti. Díky tomu se nám podařilo vyhodnotit transparentnost předvolební kampaně v Srbsku, kde proběhla tato procedura vůbec poprvé a vynesla na světlo první poznatky o financování politických stran před volbami.

Online tisková konference | zdroj: TI

Kosovo

Další zemí, kde systematicky pracujeme na přenosu postupů pro zprůhledňování politických financí, je Kosovská republika. Už druhým rokem technicky a odborně podporujeme partnerskou organizaci KDI v neúnavné snaze podnítit legislativní změny, které by přiblížily standardy financování politického provozu v Kosovu členským zemím EU. Naše právní studie i advokační aktivity účinně podporují jejich úsilí, navzdory turbulentní atmosféře mladé kosovské demokracie.

Myanmar

V Republice Myanmarský svaz, dříve Barma, jsme sledovali předvolební kampaně a listopadové parlamentní volby, které rozhodly o dalším směřování této jihovýchodoasijské země. Díky mnohaleté mediaci kontaktů a spolupráce mezi berlínským sekretariátem TI a barmskými experty v boji proti korupci se nám také letos podařilo uzavřít dohodu o vytvoření pobočky Transparency International v Myanmaru. Tento akt nebývalou měrou podpoří demokratizační aktivity nevládních organizací v zemi sužované vnitřními konflikty.

Vietnam

V roce 2020 jsme navázali spolupráci s kolegy z přidružené organizace Towards Transparency ve Vietnamu. S tamní občanskou společnosti jsme sdíleli naše zkušeností v oblasti omezování korupce a také jsme se podíleli na informační kampani na podporu otevřeného vládnutí. Cílem je edukovat širokou veřejnost o principech a přínosech transparentnosti, odpovědnosti a občanské participace. Přestože naše spolupráce probíhala v online režimu, TI byla reprezentována i přímo na místě, a to díky laskavé spolupráci České ambasády v Hanoji, děkujeme!

Podpora TI ze strany široké veřejnosti

Jedním z milníků loňského roku je i finanční podpora, které se nám dostává právě od Vás široké veřejnosti. V TI si velmi vážíme, že nám prostřednictví jednorázových či pravidelných darů vyjadřujete podporu, která je pro nás nejen vyslovením důvěry, ale také morální vzpruhou a závazkem nevzdávat se a pokračovat.

Kampaň TI #JÁTOPLATÍM | zdroj: TI

Uvědomujeme si, že koronavirový rok 2020 znamenal nejen pro nás, ale i pro mnoho spoluobčanů, živnostníků a soukromých společností citelný finanční zásah a nejistotu. I přesto jste nám loni zaslali prostřednictvím individuálních darů celkem 1 819 291 korun, což je o 26 % více než v roce 2019. Proto chceme všem dárcům poděkovat za podporu našich protikorupčních aktivit a také za Vaše zapojení do kampaně TI #JÁTOPLATÍM. Díky Vám víme, že nejsme sami. Děkujeme!


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.