Bez zásahu TI by Havlíčkovo ministerstvo utratilo o desítky milionů víc za stěhování agentur

Vyřešeno Vydáno 02. 04. 2020

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR | zdroj: Hospodářské noviny

V kostce

Transparency International (TI) sleduje záměr Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) sestěhovat agentury CzechInvest, CzechTrade a CzechTourism (Agentury) do jedné budovy. Původním plánem bylo stěhování Agentur z jednotlivých státních budov do komerčního nájmu. Záměr doprovázela slova o úsporách, která však vzbuzovala otázky, protože působení ve státních budovách bývá standardně levnější než komerční nájem.

Požadovali jsme po MPO zodpovězení důležitých otázek a poskytnutí podrobných analýz. Odpovědi MPO byly nicneříkající a analýzy nebyly poskytnuty žádné. Vláda nakonec schválila sestěhování Agentur do jiné budovy ve vlastnictví státu. Aktivní dohled TI tak přispěl k úspoře desítek milionů korun z veřejných rozpočtů.

Obrátili jsme se na MPO otevřeným dopisem, ve kterém jsme požadovali zodpovězení základních otázek a poskytnutí ekonomických, právních a dalších analýz plánovaného stěhování Agentur.

Ukázalo se, že většina analýz spočívá pouze v obecných úvahách o výhodnosti působení Agentur na jednom místě, ale skutečné ekonomické vyhodnocení nákladů a úspor provedeno nebylo. Z odpovědi MPO vyplývá, že probíhalo pokročilé vyjednávání s vlastníkem komerční budovy Mayhouse – skupinou CPI miliardáře Radovana Vítka.

Vláda na svém jednání 24. února 2020 schválila projekt sestěhování a následného spojení Agentur. Pro stěhování vybrala variantu státní budovy ve Štěpánské ulici, kde dnes sídlí agentura CzechInvest. Původně favorizovaná a vyjednávaná varianta byla podle schváleného projektu pro český rozpočet mimořádně nevýhodná.

11/19

Objevují se informace o plánovaném stěhování Agentur ze státních budov do komerčního nájmu. TI zasílá otevřený dopis MPO s dotazy k záměru stěhování

12/19

MPO poskytuje vyžadované informace, pochybnosti o skutečných úsporách však nevyvrací. Potvrzuje, že probíhá jednání s vlastníkem komerční budovy Mayhouse

1/20

Termín původně plánovaného projednání záměru přestěhovat Agentury do komerčního nájmu vládou

1/20

V mediálních výstupech sami zástupci MPO přiznávají nevýhodnost stěhování

2/20

Vláda schvaluje jinou variantu sestěhování Agentur, a to do státní budovy současného sídla agentury CzechInvest

2/20

TI svou aktivitou přispěla k tomu, že se Agentury nestěhují do předraženého komerčního nájmu

Transparency International (TI) zaznamenala informace o plánovaném stěhování agentur CzechInvest, CzechTrade a CzechTourism (Agentury) do jedné budovy tak, aby došlo k úsporám vytvořením společného zázemí. Objevily se však informace v médiích, že by mělo dojít k opuštění státních budov a přesunu do komerčního nájmu. Ze tří zvažovaných komerčních prostor byla favoritem budova Mayhouse vlastněná miliardářem Radovanem Vítkem.

Transparency píše ministru Havlíčkovi

Obrátili jsme se proto na Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) otevřeným dopisem, ve kterém jsme požadovali poskytnutí podkladů ke stěhování Agentur. Z odpovědi ministerstva vyplynulo, že žádné podrobné analýzy připraveny nebyly. Na jedné straně závisela podle MPO všechna rozhodnutí na mnoha dalších úvahách a schválení vládou, na druhou stranu už se vyjednávaly konkrétní podmínky nájmu s vlastníkem budovy Mayhouse. Celkové odhadované roční náklady na nájemné a služby včetně servisních poplatků činily 32,4 milionů korun včetně DPH.

Stěhování do této nové budovy na Pankráci schválila i vládní dislokační komise. Vláda měla projednat Projekt synergie implementačních agentur obsahující záměr stěhování v lednu 2020.

Následně se o kauzu začal zajímat server iRozhlas, kterému ministr Karel Havlíček (za ANO) řekl, že stěhování do budovy Mayhouse již není finální variantou. Náměstkyně MPO Silvana Jirotková připustila, že přesunutí do komerčního nájmu by bylo z dlouhodobého hlediska ztrátové. K úsporám by došlo jen v souvislosti s propuštěním 27 zaměstnanců Agentur. V době vydání článku na konci ledna ministerstvo stále „ladilo“ detaily nájemní smlouvy.

Náš vedoucí analytik Milan Eibl pro iRozhlas uvedl: „Chybí detailnější promyšlení a spíše to vypadá jako pouhá mediální hra na ‚malé Letňany‘. Sami zástupci ministerstva nebyli schopni prezentovat jakýkoliv důkaz, že projekt není šitý horkou jehlou a že zde nemůže stát sloužit pouze jako zprostředkovatel cizích byznysových zájmů.“

Podařilo se ušetřit desítky milionů korun

Nakonec vláda projednala celý projekt dotýkající se Agentur na konci února 2020. Jako finální vybrala variantu stěhování všech Agentur do současné budovy agentury CzechInvest ve Štěpánské ulici. Zároveň se Česká obchodní inspekce vystěhuje z těchto prostor do budov místo zaměstnanců agentury CzechTrade a MPO.

projektu byly vládě ke zvážení dány dvě varianty: komerční Mayhouse a státní budova ve Štěpánské ulici. Rozdíly v celkových nákladech na obě varianty byly enormní. Varianta stěhování do státní budovy představuje v horizontu 10 let úsporu 33,8 mil. Kč, naproti tomu by přesun do komerční budovy Mayhouse znamenal ztrátu 89,1 mil. Kč za 10 let. Mayhouse byl přitom vyhodnocen jako nejlepší z původních tří zvažovaných komerčních variant.

TI svou aktivitou přispěla k tomu, že se Agentury nestěhují do předraženého komerčního nájmu. Náhlou změnou přístupu, kdy MPO přestalo trvat na téměř finální variantě komerčního nájmu, se podařilo ušetřit desítky, možná až 123 milionů korun (odpovídajících rozdílu mezi oběma variantami předloženými ministerstvem vládě), které by šly do kapsy firem jednoho z nejbohatších Čechů Radovana Vítka.

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Aktuální stav

2/20

TI svou aktivitou přispěla k tomu, že se Agentury nestěhují do předraženého komerčního nájmu

2/20

Vláda schvaluje jinou variantu sestěhování Agentur, a to do státní budovy současného sídla agentury CzechInvest

1/20

V mediálních výstupech sami zástupci MPO přiznávají nevýhodnost stěhování

1/20

Termín původně plánovaného projednání záměru přestěhovat Agentury do komerčního nájmu vládou

12/19

MPO poskytuje vyžadované informace, pochybnosti o skutečných úsporách však nevyvrací. Potvrzuje, že probíhá jednání s vlastníkem komerční budovy Mayhouse

Vývoj celé kauzy

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Související kauzy a projekty

Bojujte proti korupci s námi.