Důvody pro odvolání Petra Rafaje z čela Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Vydáno 12. 08. 2020

Protikorupční organizace Transparency International (TI) a Rekonstrukce státu přinášejí souhrn důvodů a kauz, proč by měl být v nejbližším možném termínu odvolán předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Rafaj, který dlouhodobě narušuje důvěru této státní instituce, která má mimo jiné dohlížet na férovou soutěž v České republice.

Petr Rafaj, předseda ÚOHS | zdroj: ČTK

Podle § 1 odst. 8 písm. b) zákona č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, lze předsedu ÚOHS odvolat z funkce, narušuje-li závažným způsobem důstojnost své funkce anebo narušuje-li nezávislost a nestrannost Úřadu

Petr Rafaj je od července 2009 předsedou ÚOHS, jednoho z nejvýznamnějších dohledových orgánů v zemi. Od roku 2015 vykonává předsednický mandát ve druhém šestiletém funkčním období.

Především v posledních letech byly zjištěny okolnosti, které ukazují, že Petr Rafaj narušuje nezávislost a nestrannost ÚOHS, a to v takové intenzitě, že také závažným způsobem narušuje důstojnost své funkce. O jeho ovlivňování rozhodování úřadu ve prospěch svůj nebo svých blízkých vypovídají zejména následující kauzy:

Během prohlídky v rámci prověřování podezření z korupce v tzv. kauze Stoka policie u Petra Rafaje doma zajistila v březnu 2019 dva miliony korun v hotovosti v obálkách ve skříních, jejichž původ nebyl dosud objasněn a mohl by souviset s podezřeními na manipulaci zakázek skupinou kolem Jiřího Švachuly. Ten byl nejen místostarostou brněnské městské části, ale také členem rozkladové komise ÚOHS jmenovaným předsedou, s nímž měl bližší vztahy.

Předseda ÚOHS jako jediný rozhoduje o složení rozkladových komisí, které na úřadě předsedovi doporučují, jak má rozhodnout ve druhém stupni řízení. Členy rozkladových komisí jmenovaných Petrem Rafajem byl nejen výše uvedený Jiří Švachula, nyní obžalovaný z pletich při zadání veřejné zakázky, ale také jeho dcera Petra Rafajová, jeho zeť Petr Kubín nebo Rafajovi někdejší spolustraníci z Frýdku-Místku.

Ve velmi sledované kauze soutěže o provozovatele mýta se Petr Rafaj setkal na tajné schůzce s místopředsedou ANO Jaroslavem Faltýnkem, na které podle policejních odposlechů domlouvali, jak v soutěži prosazovat zájmy společnosti Kapsch.

Petra Rafaje v roce 2015 hostila firma BusLine na fotbalovém zápase Ajax Amsterdam v Nizozemsku, kde mu společnost dělala také jeho dcera Petra (angažovaná toho času v rozkladové komisi) nebo dnes trestně stíhaný Miroslav Pelta a bývalý vedoucí společnosti BusLine Jiří Vařil, rovněž trestně stíhaný v kauze stamilionového tunelování libereckého dopravního podniku. S touto událostí pak koreluje dozorová činnost ÚOHS, která se opakovaně za společnost BusLine staví.

V rámci soudního líčení s fotbalovým bossem Miroslavem Peltou kvůli korupci při rozdělování stamilionových sportovních dotací vyšly na povrch odposlechy, ve kterých Pelta Rafajovi zařídil VIP vstupenky na fotbalové zápasy v zahraničí.

V době, kdy ÚOHS rozhodoval o veřejné zakázce na projekt nové zlínské nemocnice za 8 miliard korun, se Petr Rafaj několikrát ve Zlíně sešel s hejtmanem Jiřím Čunkem, který kontroverzní projekt silně podporuje. ÚOHS následně rozhodl ve prospěch Zlínského kraje, když odmítl námitky, že se vítězem tendru má stát Čunkův poradce, který vypracoval pro zadávací dokumentaci podklady.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | zdroj: ÚOHS

Výše uvedené kauzy ukazují, že předseda ÚOHS Rafaj nejednou aktivně komunikoval se stranami, jež se účastnily řízení u ÚOHS, přičemž následně bylo úřadem rozhodnuto v jejich prospěch. Z citovaných policejních odposlechů jednoznačně vyplývá, že předseda Rafaj ze své pozice ovlivňoval prvostupňová i rozkladová řízení. Jako předseda dosazoval do rozhodovacích orgánů členy své rodiny a spřátelené politické nominanty bez potřebné odbornosti. Těmito kroky předsedy byla jednoznačně velmi hrubým způsobem narušena nestrannost a nezávislost ÚOHS.

Nadto je alarmující, že Petr Rafaj v rámci prošetřování rozsáhlé korupční kauzy Stoka není schopný hodnověrně vysvětlit původ milionů korun v hotovosti nalezených v jeho domácnosti. Účast na tajných schůzkách s politiky nebo cestování na zahraniční VIP sportovní utkání se stranami sporů řešenými ÚOHS představuje také narušení důstojnosti funkce závažným způsobem.

Vzhledem ke zřejmému naplnění zákonných důvodů pro odvolání by měl být Petr Rafaj prezidentem republiky na návrh vlády odvolán z funkce předsedy ÚOHS

S odvoláním Petra Rafaje souvisí otázka jmenování nového předsedy ÚOHS. S ohledem na jednoznačně negativní zkušenosti s procesem a výsledkem jmenování současného předsedy je nezbytné, aby byl nový předseda ÚOHS vybrán na základě otevřeného výběrového řízení, jako např. v případě NÚKIB.

V tom by měla hodnotící komise posuzovat předpoklady pro výkon funkce, komunikační a manažerské dovednosti, dosavadní praxi v oblasti hospodářské soutěže a zadávání veřejných zakázek, cíle uchazeče ve vedení ÚOHS a konkrétní opatření k jejich dosažení. Slyšení jednotlivých uchazečů by mělo být veřejné.

Kauzy Petra Rafaje ukazují také na potřebu systémové reformy fungování ÚOHS. Současné nastavení příliš koncentruje pravomoci v rukou předsedy úřadu a dává tím velký prostor k jejich zneužití, což je značné systémové riziko, ať už bude v čele úřadu stát kdokoliv. Z toho důvodů prosazuje Rekonstrukce státu a TI reformu ÚOHS postavenou na těchto principech.

 

Analýzu problémů ÚOHS a návrh reformy vypracovala skupina protikorupčních organizací: Frank Bold, Oživení (sdružené v platformě Rekonstrukce státu) a Transparency International.

 


Projekty a kauzy: Nefunkční ÚOHS v síti politické korupce

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Aktuální stav

03/21

Pozici místopředsedy pro hospodářskou soutěž opustil Hynek Brom, kterého nahradil dlouhodobý úředník ÚOHS Kamil Nejezchleb. Zároveň předseda Petr Mlsna oznámil, že od července 2021 bude nahrazena také místopředsedkyně pro veřejné zakázky Eva Kubišová, která ohrožovala kredibilitu úřadu.

02/21

Protikorupční organizace Transparency International, Rekonstrukce státu, Oživení a Frank Bold volají po vypsání otevřeného výběrového řízení a přesoutěžení současných místopředsedů ÚOHS

01/21

TI společně s Rekonstrukcí státu a Oživení nominovala kandidáty do rozkladových komisí ÚOHS

12/20

Schůzka s novým předsedou ÚOHS Petrem Mlsnou k připravované systémové reformě úřadu

11/20

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže bude mít nového předsedu. V netransparentním výběrovém řízení vláda vybrala preferovaného kandidáta Hradu právníka Petra Mlsnu

Vývoj celé kauzy

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.