Srbská předvolební kampaň – zataženo

Vydáno 26. 06. 2020

V Srbsku proběhly 21. června 2020 parlamentní volby za neúčasti opozičních stran z Aliance pro Srbsko. Dvoutřetinovou většinu a tedy jasné vítězství v nich získala koalice stran vedená SNS prezidenta Alexandara Vučiće. Hodnotit výsledek voleb nám nepřísluší, s hodnocením transparentnosti kampaně je to ale naopak, a tak můžeme jako pozitivum konstatovat alespoň tolik, že letos bylo hodnocení transparentnosti kampaně v Srbsku vůbec poprvé provedeno. Jak to dopadlo?

Online tisková konference | zdroj: TI

Srbské strany na průhlednost financování nedbají

Předvolební kampaň hodnotila srbská pobočka Transparency International (TS) podle kritérií, která odpovídají kritériím, jež na kampaně aplikujeme v České republice. Naši kolegové se zabývali dostupností informací o struktuře a výši rozpočtů, o volebních akcích, volebních týmech a agenturách, přehlednosti příjmů a výdajů, a to ve veřejném prostoru, na internetu a v médiích. Stejně jako to obvykle děláme my, také oslovili srbské strany napřímo prostřednictvím dotazníku. Výsledky jsou neuspokojivé. O většině stran, včetně vítězné SNS, platí, že transparentnost není jejich silnou stránkou, potřebné údaje nezveřejňují vůbec nebo jen bezděčně a útržkovitě.

V soutěži transparentnosti tak překvapivě zvítězila strana POKS (Pokret obnove kraljevine Srbije), která jako jediná publikovala na oficiálních stránkách rozpočet své kampaně včetně seznamu dárců a předpokládaných výdajů.

Jeden monitoring jaro nedělá…

Je nutné podotknout, že výsledky prvního hodnocení nebývají obvykle dobré v žádné zemi, už proto, že politické strany se napoprvé teprve seznamují s kritérii a standardy transparentnosti, které jdou obvykle nad rámec zákonných úprav. Nutno také podotknout, že naše zkušenost z domova i zahraničí říká, že při opakovaných snahách se jednak zlepšuje přístup stran, jednak se vytváří tlak na legislativní úpravy k vyšší transparentnosti. Byli jsme toho svědky v ČR v roce 2016, když se novelizovaly naše volební zákony, a jsme toho nyní svědky v Kosovu, kde v současnosti probíhá advokační aktivita za zlepšení volebních zákonů vyvolaná organizacemi, které se podílely na monitoringu voleb v letech 2017 a 2019 (KDI, Demokracia në veprim aj.).

…ale má to smysl

Občanský odborný dohled nad průhledností předvolebního klání je tedy nejen potřebným, ale prokazatelně i účinným nástrojem zlepšení transparentnosti politických financí, a proto se náš tým podílí ne jeho aplikaci v zahraničí. V případě Srbska jsme vytvářeli metodiku postupu, kritéria a standardy, spolupracovali jsme na formulaci dotazníků a školili zástupce nevládních organizací o problematice soukromých donorů a kampaní na sociálních sítích. O výsledcích monitoringu jsme společně s kolegy s TS informovali 16. června 2020 prostřednictvím on-line tiskové konference.

Dodatek: Jak TS hodnotila transparentnost kampaní

Všichni účastníci voleb (strany, koalice, hnutí) byli hodnoceni na stupnici od 1 (zcela netransparentní) do 5 (zcela transparentní).

Konečná známka představuje aritmetický průměr známek v šesti oblastech na základě jasně definovaných kritérií. Zahrnuty jsou následující oblasti: 

  • Plánované výdaje na kampaň
  • Přítomnost na internetu a plánované náklady pro on-line kampaň
  • Platby / výběry na zvláštním účtu k financování volební kampaně
  • Struktura plánovaných výnosů
  • Seznam předvolebních akcí
  • Volební týmy, dobrovolníci a zapojené PR a marketingové agentury

TS hledala informace o splnění kritérií na webových stránkách politických subjektů, jejich profilech na sociálních sítích, v médiích, ale také prostřednictvím dotazníků zaslaných všem stranám, koalicím a skupinám občanů.

Známkování se proto zveřejňuje před volbami. TS plánuje, že se tato monitorovací a evaluační metoda stane trvalou součástí širšího sledování volebních procesů, které organizace provádí již více než 15 let.

Monitoring proběhl v rámci projektu OPPOFIN díky podpoře Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci programu Transition.


Projekty a kauzy: Podpora transparentnosti politických stran v Srbsku

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.