Zákon o whistleblowingu v navrhované podobě nezajišťuje oznamovatelům dostatečnou podporu a ochranu

Vydáno 03. 08. 2020

Protikorupční neziskové organizace (Oživení, Transparency International ČR a Rekonstrukce státu) se připojily do mezirezortního připomínkového řízení k návrhu zákona o ochraně oznamovatelů. Navrhujeme Ministerstvu spravedlnosti (MSp) změny, které by posílily reálnou ochranu oznamovatelů a zlepšily důvěryhodnost orgánu, na který se budou oznamovatelé obracet. Upozornili jsme také na nedostatky v implementaci evropské směrnice.

Ilustrační fotografie | zdroj: TI Maďarsko

V Česku zatím neexistuje žádný právní předpis, který by ochranu oznamovatelů komplexně řešil. Potenciální oznamovatel nemá v současnosti k dispozici způsob, jak nekalé jednání bezpečně oznámit a mít přitom jistotu, že oznámení zůstane důvěrné a že se jím někdo bude zabývat.  Kvalitní zákon může významně posílit ochranu veřejných zájmů a předcházet nehospodárnému jednání.

Přestože současný návrh (a doprovodný změnový zákon) MSp splňuje v mnoha bodech nároky na funkční systém ochrany oznamovatelů – širokou definicí oznamovatele nebo reflektováním důležitosti interního oznamování – nenaplňuje plný potenciál zákona.

Hlavní problém spatřujeme v povaze orgánu (nazývaný “Agentura”), na který se budou oznamovatelé obracet. Má se totiž jednat o odbor Ministerstva spravedlnosti. Chybí tak jasné záruky nezávislosti, které požaduje i související evropská směrnice, ze které zákon vychází.

Při absenci záruk nezávislosti bude zásadním způsobem ohrožena důvěryhodnost Agentury v očích oznamovatelů, ti by se pak na ni mohli obávat obracet. Byl by tak ohrožen samotný smysl a hlavní cíl zákona. Navrhujeme proto, aby byla Agentura přidružena k již existujícím nezávislým orgánům, jako je například Veřejný ochránce práv.

Zpřesnit a zjednodušit

Ministerstvu navrhujeme také zjednodušení zákona, který nyní bez jasného důvodu odlišuje významná a další oznámení, přičemž oznamovatelé obyčejných oznámení by byli v rozporu s evropskou směrnicí pod slabší ochranou.  Navíc tato oznámení by se mohla týkat jen několika vybraných oblastí. Ze zákona by tak vypadla například oblast nekalé soutěže nebo autorského práva. Navrhujeme dále posílení zásad důvěrnosti oznámení a výslovné umožnění anonymního oznámení.

Je nešťastné, že současná verze návrhu v některých bodech  netransponuje evropskou směrnici do českého právního řádu dostatečně. Proto v připomínkách předkládáme konkrétní návrhy, jak do zákona nezbytné prvky směrnice doplnit.

Věříme, Ministerstvo spravedlnosti přesvědčíme o důvodnosti našich připomínek a že budou zapracovány do návrhu, který bude předložen vládě.

Plnou verzi připomínek zaslaných Ministerstvu spravedlnosti si můžete přečíst zde.


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.