Nefunkční ÚOHS v síti politické korupce

Probíhá Vydáno 03. 03. 2020

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | zdroj: ÚOHS

V kostce

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) má splňovat v českém institucionálním systému dvě funkce – dohled nad veřejnými zakázkami a roli antimonopolního dozoru. ÚOHS však dlouhodobě trpí neefektivitou, problematickými rozhodnutími, uzavřeností úřadu před veřejností, politickým ovlivňováním (Jiří Švachula, Jaroslav Faltýnek). Za tento stav je odpovědný a dlouhodobě kritizovaný předseda úřadu Petr Rafaj.

Transparency International (TI) již částečně uspěla, když na konci roku 2019 vyhrála u Ústavního soudu, který úplně zrušil desetitisícový poplatek za podání podnětu veřejností. Celková systémová nefunkčnost úřadu přivedla ke společné aktivitě TI, Rekonstrukci státu a Oživení, jež pracují na návrhu opatření s cílem zlepšit fungování úřadu.

Protiústavní poplatek za podání podnětu

V roce 2016 byl zaveden poplatek 10 tisíc korun za podání podnětu veřejností na přezkoumání dodržení zákona o zadávání veřejných zakázek. Od okamžiku zavedení poplatku se TI zasazovala o jeho zrušení.

Nejprve jsme se snažili dosáhnout změny v soudním řízení, ale Krajský soud v Brně ani Nejvyšší správní soud našim návrhům nevyhověl. S těmito závěry soudů jsme se nechtěli smířit, a proto jsme se rozhodli podat ústavní stížnost spojenou s návrhem na zrušení protiústavního zákona.

V listopadu 2019 Ústavní soud rozhodl v náš prospěch a rozhodl poplatek pro protiústavnost zrušit, aby nebyla omezena míra veřejné kontroly.

Petr Rafaj v centru politického vlivu

Petr Rafaj, předseda ÚOHS | zdroj: ČTK

Transparency International dlouhodobě kritizuje chod Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), a působení jeho předsedy Petra Rafaje. Činnost úřadu přímo ovlivňuje oblast veřejných zakázek a má být garantem ochrany hospodářské soutěže.

Rafaj je spojován s několika závažnými korupčními kauzami. V rámci vyšetřování podezření z trestné činnosti mu dokonce policie zabavila hotovost v hodnotě přibližně 2 milionů korun, protože nedokázal vysvětlit její původ.

Podezření kolem Rafaje se přímo dotýkají medializované kauzy korupce ve veřejných zakázkách na Brně-střed. Předseda úřadu se měl mnohokrát setkat s dnes vazebně stíhaným radním Jiřím Švachulou.

Podezřelá setkání s místním politikem nejsou ale jediným problémem. Hojné byly rovněž styky s Jaroslavem Faltýnkem, které podle policejních odposlechů měly vliv na průběh zakázky na mýtný systém v hodnotě miliard korun.

Předseda ÚOHS měl nadstandardní vztahy rovněž s trestně stíhaným podnikatelem Jiřím Vařilem z firmy Busline, což samo vyvolává pochybnost o nezávislosti rozhodování úřadu. Rafaj se na pozvání této firmy podíval na fotbalový zápas Ajaxu Amsterdam. Kromě Rafajovy dcery (zároveň členky rozkladové komise) se výletu účastnil také trestně stíhaní fotbalový boss Miroslav Pelta.

Petr Rafaj rezignoval na funkci v prosinci 2020 po sérii korupčních podezření a skandálů. TI se zasazovala o transparentní výběrové řízení na nového šéfa úřadu. Z výběrového řízení vzešel Petr Mlsna, se kterým se sešli zástupci TI, Rekonstrukce státu a Oživení v den jeho jmenování do funkce.

Řešení systémových problémů ÚOHS

Pod vlivem nedávných korupčních kauz vedení ÚOHS se naplno projevily systémové problémy dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v České republice. Úřad není v současném modelu funkční a není schopen plnit roli nezávislého gestora veřejných zakázek. Tento trh přitom představuje stovky miliard korun ročně.

Mezi zásadními zjištěnými problémy je nadměrná koncentrace pravomocí v rukou předsedy úřadu Petra Rafaje, který ve svém postavení zcela ovládá úřad z personální stránky a má silné nástroje k ovlivňování rozhodování úřadu v prvním i druhém stupni.

Organizační nastavení ÚOHS je ve srovnání s ostatními unijními státy ojedinělé. Je naprosto výjimečné, aby bylo rozhodování o miliardové veřejné zakázce v rukách jednoho člověka, aniž by na něj byly kladeny nároky jako na soudce.

V rozhodovací činnosti úřadu je největší slabinou druhý stupeň, jenž má povahu rozkladového řízení, kdy rozhodnutí o rozkladu vydává předseda na základě doporučení rozkladové komise. Členy rozkladových komisí vybírá předseda úřadu bez jakéhokoliv omezení.

V praxi často není kladen důraz na nezávislost, vzdělání nebo praxi v oboru. Celé druhostupňové rozhodování doprovází pochybnosti, protože úřad tají informace o rozkladových komisích. Jejich členy byli například v současné době vazebně stíhaný Jiří Švachula z městské části Brno-střed, dcera a zeť předsedy ÚOHS nebo jeho straničtí kolegové z frýdecko-místecké buňky ČSSD.

ÚOHS je celkově velice uzavřeným úřadem, který se vyhýbá aktivním krokům pro zlepšení zakázkového prostředí v ČR. Kromě odmítání poskytování informací a minimální komunikace s laickou i odbornou veřejností přispívají k uzavřenosti překážky pro přístup k úřadu.

Poplatek za podněty veřejnosti byl sice nedávno zrušen, nadále však zůstává v účinnosti kauce pro návrhy dodavatelů ( ). Úřad vykonává pouze minimální kontrolu zakázek “v terénu” a nemá pravomoc přezkoumávat zakázky malého rozsahu.

Reforma ÚOHS

Protikorupční organizace Rekonstrukce státu, Oživení a Transparency International (TI) přichází s návrhem reformy, která by zlepšila dohled nad veřejnými zakázkami a zefektivnila fungování úřadu. Úřad musí být transparentní, rychlý a odolný proti politickým tlakům.

Každá reforma dohledu nad veřejnými zakázkami, která chce řešit systémové problémy ÚOHS, by měla obsahovat tyto principy:

 1. Vznikne stálý nezávislý kolektivní orgán pro rozhodování v řízeních o přezkumu zadávání veřejných zakázek.
 2. O návrzích dodavatelů bude rozhodovat kolektivní orgán v jediné instanci.
 3. Pravomoci předsedy budou zákonem vymezeny tak, aby jako jediná osoba nemohla ovládat rozhodování v přezkumu.
 4. Předseda bude do funkce jmenován podle výsledků otevřeného výběrového řízení.
 5. Pro funkci předsedy i členů kolektivního rozhodovacího orgánu budou stanoveny minimální odborné požadavky, funkční období a odvolací důvody.
 6. Úřad bude otevřený účastníkům na trhu veřejných zakázek i veřejnosti a bude poskytovat podporu zadavatelům a ochranu dodavatelům.

Navrhovaný model ÚOHS | zdroj: Rekonstrukce státu

Nabízíme konkrétní řešení pro další debatu.

Optimálním řešením je rozdělení úřadu. Dohled nad veřejnými zakázkami by řešil samostatný úřad, což je obvyklý model v rámci EU. Součástí úřadu by nově byl speciální kolektivní orgán – neboli Rada, která by byla hlavním rozhodovacím orgánem. Radu by mělo tvořit 15 nezávislých odborníků.

Náš návrh reformy byl předložen jako poslanecký návrh. Petr Mlsna zároveň již přeobsadil rozkladové komise, z našich návrhů přijal Cáka, Gergelovou Šteigrovou a Kužílka. V únoru 2021 jsme kritizovali, že ve funkci zůstávají všichni Rafajovi místopředsedové, včetně Evy Kubišové podezřelé z korupce. To se však změnilo během března, kdy byly ohlášeny personální změny na pozicích 2 ze 3 místopředsedů.

Další informace o navrhované reformě se dočtete zde.

04/15

Oživení o. s., Transparency International Česká republika, o. p. s. a Centrum aplikované ekonomie, o. s. vydávají společné stanovisko k volbě nového šéfa ÚOHS

06/17

Krajský soud v Brně zamítl žalobu TI na nezákonnost poplatku 10 tisíc korun za podání podnětu k ÚOHS

03/19

Obracíme se na premiéra otevřeným dopisem s pochybnostmi o nezávislosti fungování úřadu

03/19

U Petra Rafaje doma, ve firmě Kapsch, v kanceláři Jaroslava Faltýnka a v sídle ÚOHS zasahuje NCOZ

11/19

Vítězství TI u Ústavního soudu; podání podnětu k ÚOHS nesmí být zpoplatněno

03/20

Rekonstrukce státu, Oživení a Transparency International přichází s návrhem reformy, která by zlepšila dohled nad veřejnými zakázkami a zefektivnila fungování ÚOHS

07/20

Na povrch se dostávají další podezřelá setkání předsedy Petra Rafaje, tentokrát s Jiřím Čunkem. Andrej Babiš s Janem Hamáčkem budou jednat s prezidentem Milošem Zemanem o odvolání Petra Rafaje z funkce

09/20

TI vyzývá vládu: Nový předseda ÚOHS musí vzejít z otevřeného výběrového řízení

10/20

Tlak Transparecy a dalších protikorupčních organizací se vyplatil. Petr Rafaj rezignuje v prosinci z postu předsedy ÚOHS

10/20

Výběrové řízení na nového předsedu ÚOHS není dostatečně transparentní ani otevřené upozorňuje společně TI, Rekonstrukce státu a Oživení

11/20

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže bude mít nového předsedu. V netransparentním výběrovém řízení vláda vybrala preferovaného kandidáta Hradu právníka Petra Mlsnu

12/20

Schůzka s novým předsedou ÚOHS Petrem Mlsnou k připravované systémové reformě úřadu

01/21

TI společně s Rekonstrukcí státu a Oživení nominovala kandidáty do rozkladových komisí ÚOHS

02/21

Protikorupční organizace Transparency International, Rekonstrukce státu, Oživení a Frank Bold volají po vypsání otevřeného výběrového řízení a přesoutěžení současných místopředsedů ÚOHS

03/21

Pozici místopředsedy pro hospodářskou soutěž opustil Hynek Brom, kterého nahradil dlouhodobý úředník ÚOHS Kamil Nejezchleb. Zároveň předseda Petr Mlsna oznámil, že od července 2021 bude nahrazena také místopředsedkyně pro veřejné zakázky Eva Kubišová, která ohrožovala kredibilitu úřadu.

Petr Rafaj v centru politického vlivu

Transparency International (TI) dlouhodobě kritizuje chod Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), a působení jeho předsedy Petra Rafaje. Činnost úřadu přímo ovlivňuje oblast veřejných zakázek a má být garantem ochrany hospodářské soutěže.

Právě osoba předsedy je aktérem v korupční kauze, kdy se měl nechat úkolovat 1. místopředsedou hnutí ANO Jaroslavem Faltýnkem, a to ve prospěch společnosti Kapsch, která je od roku 2007 provozovatelem mýta v Česku a koncem tohoto roku ji končí se státem smlouva.

Další informace o šetřeních rozhodnutí ÚOHS, kterým se věnuje např. Bezpečnostní informační služba (BIS), nás vedou k závěru, že již teď má vláda k dispozici dostatek informací, aby mohla iniciovat odvolání Petra Rafaje a v rámci svých kompetencí zamezit dalšímu riziku ovlivňování úřadu a destabilizace celého sektoru veřejného investování.

I kdyby však nebyl předseda ÚOHS usvědčen z úplatkářství, měl by aktuální incident znamenat jeho konec v čele instituce už jen z důvodu nezákonných zásahů do správních řízení.

Proto jsme se v březnu 2019 otevřeným dopisem obrátili na Vládu ČR, ve kterém blíže popisujeme naše pochybnosti související se správným fungováním ÚOHS. 

Zpravodajský server Aktuálně.cz přišel v únoru 2020 s informací, že bývalý komunální politik Jiří Švachula (ANO), stíhaný za manipulaci s veřejnými zakázkami, měl mít rozsáhlý vliv na rozhodování ÚOHS v oblasti zakázek. Do korupční kauzy je zapleten nejen předseda ÚOHS, ale například také současná místopředsedkyně pro veřejné zakázky Eva Kubišová, bývalý místopředseda Josef Chýle a místopředseda pro legislativu Petr Solský.

Brněnský komunální politik Jiří Švachula, dnes vazebně stíhaný kvůli korupci při veřejných zakázkách, byl v rozhodné době své trestné činnosti členem rozkladové komise ÚOHS. Do rozkladové komise ÚOHS Švachulu jmenoval předseda Rafaj, a to navzdory skutečnosti, že je osobou bez právního, či jiného vysokoškolského vzdělání a patřičných zkušeností, na rozdíl od kmenových zaměstnanců úřadu, či jiných právních expertů na problematiku správního dozoru nad veřejným zadáváním.

Policie v případu obvinila již devět lidí z účasti na organizované zločinecké skupině, sjednání výhody při zadávání veřejných zakázek a z úplatkářských trestných činů v celkové hodnotě 180 milionů korun.

V rámci úkonů v přípravném řízení zasahovali kvůli těmto zakázkám a spojení Jiřího Švachuly na Petra Rafaje také v domě předsedy ÚOHS. Policie podle médií během této prohlídky zabavila předsedovi Rafajovi hotovost v hodnotě dvou milionů korun českých, neboť předseda ÚOHS kriminalistům nedokázal jejich původ vysvětlit.

Podle zjištění HN a Aktuálně.cz z července 2020 se policie  zajímá o jeho schůzky s hejtmanem Jiřím Čunkem. Rafaj ho opakovaně utajeně a nestandardně navštívil přímo ve Zlíně. Jeho úřad následně dal zelenou výsledkům soutěže na projekt kontroverzní nové zlínské nemocnice za 8 miliard, který Čunek tvrdě prosazuje, nebo krajským autobusům za 11 miliard.

Na základě všech dosud zveřejněných kauz a po tlaku občanské společnosti se premiér Andrej Babiš s předsedou koaliční ČSSD shodli na tom, že navrhnou prezidentu Zemanovi odvolání Petra Rafaje z funkce.

Mýtný tendr

Už na podzim 2017 se místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek sešel na tajné schůzce s předsedou ÚOHS Petrem Rafajem, přičemž z policejních odposlechů vyplynulo, že se dvojice domlouvala, jak prosazovat v soutěži o mýto zájmy společnosti Kapsch.

Následné rozhodnutí ÚOHS, kvůli kterému zakázalo ministerstvu dopravy vyhlásit jakéhokoli vítěze tendru, bylo učiněno v zájmu společnosti Kapsch, neboť v takovém případě by se soutěž nestihla v termínu do podzimu 2018 a stát by byl nucen s Kapschem prodloužit stávající smlouvu.

Poté, co došlo ke konfrontaci předsedy Rafaje ze strany předsedy vlády Andreje Babiše, v srpnu 2018 učinil ÚOHS otočku o 180 stupňů a deklaroval, že soutěž proběhla podle pravidel a CzechToll/SkyToll je spravedlivým vítězem tendru.

Přitom za transparentní a v pořádku provedené zadávací řízení ze strany ministerstva dopravy pod vedením tehdejší ministra Dana Ťoka se tehdy již na začátku celého případu postavil místopředseda ÚOHS Josef Chýle, který odpovídal za prvoinstanční rozhodování na úřadu. Rafaj, jej ovšem v návaznosti na to bez udání věrohodných důvodů odvolal z funkce.

Za špatný výkon správního dozoru nad zadáváním mýtné zakázky teď hrozí úspěch společnosti Kapsch v soudních řízení, přičemž nelze vyloučit ani mezinárodní arbitráž o náhradu škody.

Nesmyslný poplatek omezující občanskou společnost

Podněty na ÚOHS kvůli zavedení poplatku 10.000 korun takřka přestaly chodit a veřejná kontrola hospodárnosti využívání veřejných peněz silně poklesla.

výroční zprávy ÚOHS vyplývá, že zatímco v roce 2016, ještě před zavedením poplatku, úřad obdržel 1305 podnětů, v roce 2018 to bylo pouze 98 zaplacených podnětů.

Důvodem naší stížnosti a stejně tak důvodem protiústavnosti poplatku byl především rozpor s právem petičním, s právem podílet se na správě veřejných věcí, s právem na spravedlivý proces a s právem na účast veřejnosti na protikorupčních aktivitách. 

Zároveň Transparency International (TI) v ústavní stížnosti navrhovala zrušení ustanovení § 259 ZZVZ, které problematický poplatek upravuje. 

„Pokud občan narazil ve své obci podivnou veřejnou zakázku a chtěl na ni upozornit, musel zaplatit 10.000 korun ze své kapsy. My jsme se zasadili o to, aby toto nesmyslné zpoplatnění dál neomezovalo občanské svobody. Hodně lidí má hluboko do kapsy a stát má odstraňovat překážky, ne je vytvářet,” objasňuje ředitel TI David Ondráčka

TI se nejprve snažila dosáhnout změny v soudním řízení, ale Krajský soud v Brně ani Nejvyšší správní soud našim návrhům nevyhověl. S těmito závěry soudů jsme se rozhodně nechtěli smířit, a proto jsme se rozhodli podat ústavní stížnost spojenou s návrhem na zrušení protiústavního zákona. 

Dlouhodobě jsme poukazovali na nesmyslnost a protichůdnost tohoto poplatku, který v důsledku ztěžoval zapojení široké veřejnosti, médií a novinářů či nevládních organizací do veřejné kontroly a podpory dobrého vládnutí. 

Poslední instancí byl právě Ústavní soud, kam jsme v dubnu 2019 podali stížnost spojenou s návrhem na zrušení nesmyslného zákona. Díky následnému listopadovému rozhodnutí se zamezilo protiústavnímu omezování veřejné kontroly.

„Jde o vítězství nejen naše, ale především občanů. Veřejná kontrola zakázek a férové soutěže má opět zelenou,” hodnotí rozhodnutí Ústavního soudu David Ondráčka.

Členové rozkladových komisí

Členy rozkladových komisí ÚOHS jsou nebo v nedávné minulosti byli například v současnosti vazebně stíhaný Jiří Švachula nebo dcera předsedy ÚOHS Petra Rafajová. Předseda Petr Rafaj nicméně nezůstal jen u angažmá vlastního potomka. V roce 2019 jmenoval do rozkladové komise také svého zetě a manžela Petry Rafajové Petra Kubína a další blízké osoby.

Vedle výše zmíněných osob tam také zasedl Ladislav Olšar, člen Rafajovy mateřské frýdecké buňky ČSSD, odkud šéf ÚOHS pochází a který nemá vysokoškolské vzdělání. Do rozkladové komise byl také jmenován další kolega z ČSSD Jakub Kawulok, který zasedá v zastupitelstvu dvoutisícové obce Hrádek opět v okrese Frýdek-Místek a opět bez sebemenší kvalifikace k výkonu dozorové činnosti nad veřejným zadáváním.

V rozkladových komisích Rafaj rovněž angažuje nebo angažoval celou řadu advokátů, kteří sami před ÚOHS zastupují své klienty.

BusLine

Z informací ve veřejném prostoru, především díky investigativní žurnalistické práci redaktorů MF DNES, naposledy vyplynulo, že Petra Rafaje v roce 2015 hostila firma BusLine na fotbalovém zápase Ajax Amsterdam v Nizozemsku, kde mu společnost dělala také jeho dcera Petra (angažovaná toho času v rozkladové komisi) nebo dnes trestně stíhaný Miroslav Pelta a bývalý vedoucí společnosti BusLine Jiří Vařil rovněž trestně stíhaný v kauze stamilionového tunelování libereckého dopravního podniku.

S touto událostí pak koreluje dozorová činnost ÚOHS, která se opakovaně za společnost BusLine staví. Naposledy Úřad potvrdil veřejnou zakázku pro společnost za 770 milionů. Smlouvu o zajištění veřejné dopravy v České Lípě na dalších deset let podepsalo bez vědomí ostatních zastupitelů těsně před volbami s BusLine vedení českolipské radnice.

Podle protikorupčních organizací byly podmínky výběrového řízení ušité na míru právě společnosti BusLine.

Řešení systémových problémů ÚOHS

Pod vlivem nedávných korupčních kauz vedení ÚOHS se naplno projevily systémové problémy dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v České republice. Úřad není v současném modelu funkční a není schopen plnit roli nezávislého gestora veřejných zakázek. Tento trh přitom představuje stovky miliard korun ročně.

Mezi zásadními zjištěnými problémy je nadměrná koncentrace pravomocí v rukou předsedy úřadu Petra Rafaje, který ve svém postavení zcela ovládá úřad z personální stránky a má silné nástroje k ovlivňování rozhodování úřadu v prvním i druhém stupni.

Organizační nastavení ÚOHS je ve srovnání s ostatními unijními státy ojedinělé. Je naprosto výjimečné, aby bylo rozhodování o miliardové veřejné zakázce v rukách jednoho člověka, aniž by na něj byly kladeny nároky jako na soudce.

V rozhodovací činnosti úřadu je největší slabinou druhý stupeň, jenž má povahu rozkladového řízení, kdy rozhodnutí o rozkladu vydává předseda na základě doporučení rozkladové komise. Členy rozkladových komisí vybírá předseda úřadu bez jakéhokoliv omezení.

V praxi často není kladen důraz na nezávislost, vzdělání nebo praxi v oboru. Celé druhostupňové rozhodování doprovází pochybnosti, protože úřad tají informace o rozkladových komisích. Jejich členy byli například v současné době vazebně stíhaný Jiří Švachula z městské části Brno-střed, dcera a zeť předsedy ÚOHS nebo jeho straničtí kolegové z frýdecko-místecké buňky ČSSD.

ÚOHS je celkově velice uzavřeným úřadem, který se vyhýbá aktivním krokům pro zlepšení zakázkového prostředí v ČR. Kromě odmítání poskytování informací a minimální komunikace s laickou i odbornou veřejností přispívají k uzavřenosti překážky pro přístup k úřadu.

Poplatek za podněty veřejnosti byl sice nedávno zrušen, nadále však zůstává v účinnosti kauce pro návrhy dodavatelů ( ). Úřad vykonává pouze minimální kontrolu zakázek “v terénu” a nemá pravomoc přezkoumávat zakázky malého rozsahu.

Reforma ÚOHS

Protikorupční organizace Rekonstrukce státu, Oživení a Transparency International přichází s návrhem reformy, která by zlepšila dohled nad veřejnými zakázkami a zefektivnila fungování úřadu. Úřad musí být transparentní, rychlý a odolný proti politickým tlakům.

„Náš systém dohledu nad veřejnými zakázkami je v Evropě ojedinělý. Ovlivněním jedné osoby – předsedy úřadu, lze získat vliv na rozhodování o stamilionových veřejných zakázkách. V ostatních unijních zemích rozhodují téměř vždy stálé kolektivní orgány. Na Západě pak zpravidla rozhodují soudy nebo kvazisoudní správní orgány,” uvádí Jan Dupák, právník TI. Vyplývá to z mezinárodního srovnání, které vypracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj.

Zlepšení dohledu nad veřejnými zakázkami za stovky miliard

Ročně utrácí veřejný sektor v oblasti zakázek stovky miliard korun z kapes daňových poplatníků. V roce 2018 to bylo podle výročních zpráv MMR k veřejným zakázkám 493 miliard Kč, vloni pak 349 miliard Kč. Je tedy ve veřejném zájmu, aby byl dohled nad zakázkami rychlý a transparentní.

Experti z Rekonstrukce státuOživení a Transparency International nyní přinášejí návrh reformy úřadu, který by zajistil transparentnější postup při rozhodování o veřejných zakázkách, a nastavil vnitřní brzdy proti zneužívání pravomocí ze strany vedení a proti případným politickým tlakům na rozhodování úřadu.

Každá reforma dohledu nad veřejnými zakázkami, která chce řešit systémové problémy ÚOHS, by měla obsahovat tyto principy:

 1. Vznikne stálý nezávislý kolektivní orgán pro rozhodování v řízeních o přezkumu zadávání veřejných zakázek.
 2. O návrzích dodavatelů bude rozhodovat kolektivní orgán v jediné instanci.
 3. Pravomoci předsedy budou zákonem vymezeny tak, aby jako jediná osoba nemohla ovládat rozhodování v přezkumu.
 4. Předseda bude do funkce jmenován podle výsledků otevřeného výběrového řízení.
 5. Pro funkci předsedy i členů kolektivního rozhodovacího orgánu budou stanoveny minimální odborné požadavky, funkční období a odvolací důvody.
 6. Úřad bude otevřený účastníkům na trhu veřejných zakázek i veřejnosti a bude poskytovat podporu zadavatelům a ochranu dodavatelům.

Nabízíme konkrétní řešení pro další debatu. Optimálním řešením je rozdělení úřadu. Dohled nad veřejnými zakázkami by řešil samostatný úřad, což je obvyklý model v rámci EU. Součástí úřadu by nově byl speciální kolektivní orgán – neboli Rada, která by byla hlavním rozhodovacím orgánem. Radu by mělo tvořit 15 nezávislých odborníků.

Návrh reformy budeme v příštích týdnech podrobněji představovat zástupcům vlády a opozice. Již nyní máme za sebou jednání na vládní úrovni, kde členové vlády vyjádřili politickou vůli začít s reformou úřadu.

„Předseda vlády potvrdil svolání pracovní skupiny, jejíž fungování osobně zaštítí, za účasti zástupců Úřadu vlády, Ministerstva pro místní rozvoj a skupiny protikorupčních organizací, na níž dojde k posouzení návrhu Rekonstrukce státu a Transparency International na reformu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,” uvedl Josef Karlický, vedoucí týmu Rekonstrukce státu. Budeme proto dále hledat shodu na možném řešení napříč politickým spektrem.

Další informace o navrhované reformě se dočtete zde.

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Aktuální stav

03/21

Pozici místopředsedy pro hospodářskou soutěž opustil Hynek Brom, kterého nahradil dlouhodobý úředník ÚOHS Kamil Nejezchleb. Zároveň předseda Petr Mlsna oznámil, že od července 2021 bude nahrazena také místopředsedkyně pro veřejné zakázky Eva Kubišová, která ohrožovala kredibilitu úřadu.

02/21

Protikorupční organizace Transparency International, Rekonstrukce státu, Oživení a Frank Bold volají po vypsání otevřeného výběrového řízení a přesoutěžení současných místopředsedů ÚOHS

01/21

TI společně s Rekonstrukcí státu a Oživení nominovala kandidáty do rozkladových komisí ÚOHS

12/20

Schůzka s novým předsedou ÚOHS Petrem Mlsnou k připravované systémové reformě úřadu

11/20

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže bude mít nového předsedu. V netransparentním výběrovém řízení vláda vybrala preferovaného kandidáta Hradu právníka Petra Mlsnu

Vývoj celé kauzy

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Související kauzy a projekty

Bojujte proti korupci s námi.