Stavba nové krajské nemocnice, nebo rekonstrukce té stávající? Poslechněte si zlínskou veřejnou debatu

Vydáno 26. 09. 2020

Otázka stavby nové krajské nemocnice hýbe už několik let nejen krajským zastupitelstvem, ale i širokou veřejností Zlínského kraje. Jedná se o zásadní politické téma, kterému se dostalo hlavní pozornosti právě nyní před nacházejícími krajskými volbami.

Veřejná debata TI. Nová krajská nemocnice ve Zlíně: Žádoucí investice nebo nevhodné zadlužení? | zdroj: TI

Proto Transparency International (TI) v rámci projektu City Capture 2.0, který se věnuje riziku privatizace veřejného zájmu v oblasti zdravotnictví na regionální úrovni, uspořádala na toto téma v pondělí 21. září 2020 v prostorech 14|15 Baťova institutu ve Zlíně debatu pro širokou veřejnost.

Naší snahou bylo do diskuze nad historicky největší zdravotnickou zakázkou Zlínského kraje zapojit občany a představit jednotlivé argumenty zastánců a odpůrců tohoto investičního záměru ve výši mnoha miliard korun.

V rámci panelu vystoupili Jiří Čunek (KDU-ČSL), hejtman Zlínského kraje, Petr Gazdík (STAN), radní Zlínského kraje, Pavel Pustějovský (ANO), zastupitel Zlínského kraje, Ondřej Martínek, iniciátor krajského referenda a David Ondráčka, ředitel TI. Moderování téměř dvouhodinové debaty se zhostila Markéta Bidrmanová (Seznam Zprávy). Diskuzi si přišlo poslechnout přes 70 lidí.

Veřejnou debatou jsme chtěli nestranně zodpovědět tyto klíčové otázky. Má kraj postavit úplně novou nemocnici ve Zlíně Malenovicích, nebo má zrekonstruovat a modernizovat původní Baťovu nemocnici? Co je pro Zlínský kraj nejlepší řešení? Na kolik miliard korun projekt vyjde? Z jakých zdrojů bude kraj investici financovat? Rozhoduje se o takto významné investici transparentně?

Nesestříhaný záznam veřejné debaty TI ve Zlíně. | zdroj: TI

Jiří Čunek: Baťova nemocnice je zastaralý koncept

Jiří Čunek pochválil původní plán na rekonstrukci nemocnice z roku 2011, který dle svých slov považuje za: „Dobře udělaný koncepční projekt“.

„Po přepočítání cen na současnou cenovou hladinu by ale z původních 6,3 miliardy korun vyšel projekt rekonstrukce na 10 miliard, zatímco odhad ceny na novou nemocnici je 8 miliard,“ řekl na debatě.

Rekonstruovaná nemocnice by dle Jiřího Čunka nesplňovala nároky na moderní standard v poskytování lékařské péče. Kraj potřebuje novou nemocnici, protože ta stará je do podoby moderní nemocnice nerekonstruovatelná. Je to levnější, rychlejší a zkrátka efektivnější. Rekonstruovat nemocnici za provozu dle hejtmana nelze.

Jiří Čunek (KDU-ČSL), hejtman Zlínského kraje | zdroj: TI

Pavel Pustějovský: Způsob obhajoby toho nového projektu byl pro mě naprosto nevěrohodný

Pavel Pustějovský zmínil, že rekonstrukce monobloku není totéž, co rekonstrukce osmnácti samostatně stojících objektů. Jako nedostatečnou označil argumentaci řešitelského týmu, který tvrdí, že „je zjevné“, že je výhodnější postavit novou nemocnici, a „je zjevné“, že rekonstruovat stávající nemocnici je nemožné.

„Diskuse, kterou jsem požadoval, věrohodné a nezávislé posouzení obou variant, nenastala. Na zastupitelstvu jsme hlasovali o tom, že nová nemocnice za cenu maximálně 8 miliard korun bude hotová do června roku 2025. V září 2020 nemáme ukončené výběrové řízení na projektanta, nemáme zpracovanou projektovou dokumentaci, nemáme stavební povolení,“ řekl Pavel Pustějovský.

Pavel Pustějovský (ANO), zastupitel Zlínského kraje | zdroj: TI

Petr Gazdík: Jsem bytostně přesvědčen, že nová nemocnice je správně

„Nemocnice určitě jde zrekonstruovat, ale bude to stát mnohem větší peníze. Poměr cena výkon u nové nemocnice je mnohem lepší, navíc v případě varianty rekonstrukce je potřeba započítat ztráty na obratu stávající nemocnice, které by jistě nebyly malé,“ komentoval stavební záměr Petr Gazdík.

„Projekt z roku 2011 byl vyhotoven za úplně jiných zdravotnických standardů, třílůžkové pokoje a tak podobně,“ vysvětloval ve zlínské posluchárně.

Petr Gazdík (STAN), radní Zlínského kraje | zdroj: TI

Martínek: Základní problém té debaty, zda novou nemocnici ano nebo ne, je to, že neproběhla

„Zastánci nové nemocnice nereflektují argumenty druhé strany, svou vlastní argumentaci zakládají na nepravdách. Naše nemocnice je v dobrém technickém, konstrukčním i stavebním stavu a rekonstruovat lze. Rekonstrukce bude levnější, rychlejší, výhodnější,“ vysvětlil občanům Ondřej Martínek.

A dále dodal, že dle něj hejtman Čunek podceňuje náklady na novou nemocnici. Jako příklad uvedl plánovanou stavbu nemocnice v Bratislavě realizovanou společností Penta, která dle slov místního aktivisty nemá dosahovat ani poloviční kapacity co do objemu lůžek a počtu oborů. Přitom je její stavba  rozpočtována na 6 miliard korun.

Naopak rekonstrukce dle Ondřeje Martínka nepřekročí 7 miliard korun. Původní rozpočet 6,3 miliardy se vztahuje k rekonstrukci celého areálu, nicméně některé činnosti už proběhly a tak výchozí částka musí být ponížena. Při zohlednění inflace 15 % se tedy dle Martínka bavíme o úplně jiných částkách.

Ondřej Martínek (napravo), iniciátor referenda | zdroj: TI

David Ondráčka: Je naprosto zásadní předložit studii, která bude dopodrobna a detailně porovnávat všechny varianty

„Náš tlak směřuje k tomu, aby bylo co nejvíce vidět na to, jak takové politické rozhodování probíhá, a to jak na úrovni státní správy, tak i v regionech. Zdravotnictví je přitom velmi specifické a objemem investic jednoznačně obří,“ objasnil zapojení TI do veřejné debaty David Ondráčka.

„V TI jsme sledovali například přístup k rušení oddělení v nemocnici v Orlové. Průběh rozhodování o možné privatizaci nemocnice v Litoměřicích a debatu o řešení zdravotní péče ve Šluknovském výběžku. Například pražskému IKEMu pomáháme v procesu výstavby nových pavilonů,“ doplnil.

David Ondráčka dále poukázal, že bavíme-li se o dosavadním postupu schvalování projektu, je pro něj zásadní, zda ti, kteří mají rozhodovat, skutečně měli k dispozici všechny podklady.

David Ondráčka, ředitel TI | zdroj: TI

Dotaz z publika: Jakou roli hraje v celé věci společnost Penta?

„U zrodu nápadu jsme se byli podívat s velkým týmem na michalovickou nemocnici, která byla otevřena v prosinci roku 2017 a kterou postavila Penta. Když jsme jednali s Pentou o tom, jakým způsobem přistupovali ke koncepci a logistice nové nemocnice, tak se mnou byli technici a odborníci z kraje,“ odpověděl na otázku ze strany veřejnosti Jiří Čunek.

„Následně jsem na zastupitelstvu referoval o tom, co jsme viděli a s kým jsme jednali. Pan Martin Šamaj, člen řešitelského týmu logistiky nové nemocnice, je bývalým zaměstnancem společnosti Penta,“ dodal.

Celou a nesestříhanou zlínskou debatu si můžete poslechnout v rámci našeho odkazu zde.

Alena Gajdůšková (ČSSD), poslankyně | zdroj: TI 

TI bude nadále projekt nemocnice monitorovat

TI dlouhodobě prosazuje principy otevřeného vládnutí, efektivního hospodaření s veřejnými prostředky a transparentního politického rozhodování. Naše protikorupční organizace monitoruje zásadní investiční projekty, které se v České republice realizují, ať už se jedná o státní zakázky nebo dotace z veřejných rozpočtů. Jinak tomu není ani v případě stavby nemocnice ve Zlíně. Další vývoj v této kauze budeme i nadále aktivně sledovat.


Projekty a kauzy: City Capture 2.0

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.