TI nominovala kandidáty do rozkladových komisí ÚOHS

Vydáno 19. 01. 2021

Rozkladové komise mají v přezkumu veřejných zakázek silné slovo, způsob jejich obsazování byl ale dlouhodobě terčem kritiky protikorupčních organizací. Petr Mlsna, nový předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), se rozhodl rozkladové komise kompletně přeobsadit, nově bude členy jmenovat na návrh oslovených organizací.

Budova ÚOHS v Brně | zdroj: TI

Transparency International (TI), Rekonstrukce státu a Oživení společně do rozkladových komisí nominovaly přední experty na veřejné zakázky, právo na informace a hospodářskou soutěž. Nový způsob obsazování rozkladových komisí je důležitým krokem k posílení transparentnosti ÚOHS, skutečnou změnu však může přinést jen komplexní reforma.

Rozkladové komise ÚOHS se podílejí na rozhodování (např. při přezkumu podezřele zadané veřejné zakázky) ve druhém stupni. Během působení bývalého předsedy Petra Rafaje v čele úřadu fungovaly rozkladové komise zcela netransparentně, dlouhá léta nebylo známo ani jejich složení. Obsazovány byly svévolně a v několika případech se jednalo o osoby z rodinného kruhu předsedy.

Petr Mlsna se rozhodl vykročit transparentnější cestou. Mezi jeho prvními kroky ve vedení úřadu je právě přeobsazení rozkladových komisí, které mohou nominovat protikorupční organizace, vysoké školy, advokátní komora a orgány ústřední státní správy.

„Netransparentnost a klientelismus v rozkladových komisích bývalého šéfa ÚOHS Petra Rafaje byly nejkřiklavější ukázkou problémů tohoto klíčového dohledového úřadu. Jednoznačně vítáme, že mezi prvními kroky nového předsedy Petra Mlsny je kompletní přeobsazení těchto komisí,“ říká Jan Dupák, právník TI.

Nominovaní do rozkladových komisí

Mezi organizacemi oslovenými k nominaci byli i TI, Rekonstrukce státu a Oživení, které do rozkladových komisí nominovali vyváženou skupinu odborníků: specialistu na rozkrývání korupce, zakladatelku odpovědného zadávání v ČR, předního datového analytika v oblasti veřejných zakázek v ČR, autority práva na informace a experta na dopady veřejných politik.

Nominací kvalitních kandidátů chceme přispět k transparentnosti a odbornosti kontroly veřejných zakázek. Nominovaní kandidáti jsou odborníky s praktickými zkušenostmi z veřejného, soukromého i nevládního sektoru.

Rozkladová komise pro oblast dozoru nad zadáváním veřejných zakázek:

JUDr. Miroslav Cák – advokát, expert na veřejné zakázky, bohaté zkušenosti s rozkrýváním korupčních kauz v oblasti veřejných zakázek a dotací

Mgr. Leona Gergelová Šteigrová, Ph.D. – vedoucí oddělení veřejných zakázek MPSV, expertka na sociálně a ekologicky odpovědné zadávání veřejných zakázek

PhDr. Ing. Jiří Skuhrovec Ph.D. – předseda EconLab z.s. a jednatel Datlab s.r.o., přední český datový expert pro oblast veřejných zakázek

Rozkladová komise pro oblast přístupu k informacím, veřejné podpory a významné tržní síly:

Ing. Mgr. Oldřich Kužílek – Informační ombudsman hl. města Prahy, spoluautor zákona o svobodném přístupu k informacím

Mgr. et Mgr. Marek Havrda, Ph.D. – expert na hodnocení dopadů a regulaci ve společnosti GoodAI Research, ředitel společnosti NEOPAS propojující data science a behaviorální ekonomii

Mgr. Pavel Černohous – advokát, expert v oblasti správního práva, se zaměřením na oblasti práva na informace

Reforma ÚOHS

Navrhovaný model ÚOHS | zdroj: Rekonstrukce státu

Nové složení rozkladových komisí je posun správným směrem, ale samo o sobě nestačí k vyřešení hlubokých systémových problémů ÚOHS. Hlavním z nich je zejména obrovská koncentrace rozhodovacích pravomocí v rukou předsedy úřadu. Jakkoliv totiž může mít uznávané odborníky v rozkladových komisích jako rádce, všechnu rozhodovací pravomoc má stále předseda, který může doporučení komisí ignorovat.

Proto nadále prosazujeme systémovou reformu ÚOHS, kterou jsme vloni na jaře představili ve spolupráci s Rekonstrukcí státu a Oživením. Návrh zákona, který by úřad od podlahy reformoval, už stihli poslanci předložit a nyní čeká na první čtení ve Sněmovně.


Projekty a kauzy: Nefunkční ÚOHS v síti politické korupce

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Aktuální stav

03/21

Pozici místopředsedy pro hospodářskou soutěž opustil Hynek Brom, kterého nahradil dlouhodobý úředník ÚOHS Kamil Nejezchleb. Zároveň předseda Petr Mlsna oznámil, že od července 2021 bude nahrazena také místopředsedkyně pro veřejné zakázky Eva Kubišová, která ohrožovala kredibilitu úřadu.

02/21

Protikorupční organizace Transparency International, Rekonstrukce státu, Oživení a Frank Bold volají po vypsání otevřeného výběrového řízení a přesoutěžení současných místopředsedů ÚOHS

01/21

TI společně s Rekonstrukcí státu a Oživení nominovala kandidáty do rozkladových komisí ÚOHS

12/20

Schůzka s novým předsedou ÚOHS Petrem Mlsnou k připravované systémové reformě úřadu

11/20

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže bude mít nového předsedu. V netransparentním výběrovém řízení vláda vybrala preferovaného kandidáta Hradu právníka Petra Mlsnu

Vývoj celé kauzy

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.