Dezinformační imunologie

Publikováno 04. 11. 2019

Proč se věnujeme tomuto projektu

Fake-news už tu s námi zůstanou a budeme se muset naučit s nimi žít, podobně jako jsme se naučili žít s civilizačními chorobami. Tímto sdělením zakončuje svůj monolog o fake-news analytik Josef Šlerka. Náš video-seriál Vaši imunitu vůči civilizační chorobě, které bychom mohli říkat třeba bujení zhoubných komunikačních procesů, určitě zvýší.

„Dezinformační imunologie…“ O co jde? Vybrali jsme devět nejpalčivějších témat spojených s digitální komunikací, devět problémů, devět jevů příznačných pro současnou sociální a mediální komunikaci. A oslovili jsme odborníky, aby o nich natočili krátký video-blog. Ale pozor. Žádné suché přednášky nečekejte, všichni to pojali hezky svižně a obvykle Vám svou věc i možnosti její nápravy zvládnou předestřít do pěti minut!

Co konkrétně děláme

Jde nám o to, aby o tak složitých jevech, jako je info-laundering, ověřování pravdivosti politických výroků, dark-posting politické reklamy na Facebooku nebo šíření nenávistných útoků na sociálních sítích, hovořily nikoliv známé tváře, ale lidé, kteří se těmito problémy skutečně dlouhodobě zabývají. Pokud se právě oni dovedou zestručnit do několika minut, je to nejen atraktivní podívaná, ale přece jen se zachová také maximum odborné garance.

Dezinformační imunologie tedy primárně nechce popularizovat tato témata (to je úkol pro jiné). Jdeme na to z opačné strany a snažíme se popularizovat odborné poznatky a stanoviska. Nejde jen o problémy a negativní jevy (hate-speech, micro-targeting, fake-news), ale i o pozitivní fenomény nebo prostě činnosti, které v souvislosti s digitálními technologiemi v informační sféře nabyly na důležitosti (otevřený přístup k informacím, fact-checking).

Pro ty, kdo chtějí vědět víc, jsme připravili také doprovodný text, který doplňuje a usoustavňuje informace, jež jsou ve videu sděleny, a navede Vás na další zdroje nebo zajímavé filmy a související články.

Jaké máme výsledky

Videa Imunologie jsou na online platformách Transparency International ČR (FacebookTwitterInstagramLinkedInYoutube). 

Seriál ani zdaleka nepokrývá všechny problémy, s nimiž dnes v digitální komunikaci zápolíme, chápejte jej proto spíš jako otevírací počin, na který bude možné navázat dalšími sondami do šíře i hloubky světa globalizované výměny informací. 

Seznam epizod

E01 FAKE NEWS UŽ S NÁMI ZŮSTANOU. Josef Šlerka

Téma: Fake news, cíl jejich produkce a šíření, možnosti, jak se jim bránit

E02 PRANÍ ŠPINAVÝCH… INFORMACÍ. Josef Šlerka

Téma: Dezinformace a principy jejich masové distribuce skrz (digitální) médiaE03 JAK JE DŮLEŽITÉ MÍTI FACT-CHECKING. Jan Tvrdoň

Téma: Proč a jak ověřovat pravdivost mediálních tvrzení

E04 ZJISTĚTE SI TO SAMI! Milan Eibl

Téma: Jak najít přesné informace o výdajích státu v otevřených zdrojích

E05 MAJITELÉ KLÍČŮ? – MAJITELÉ MÉDIÍ. Milan Eibl

Téma: Komu patří české mediální domy a proč je třeba, abychom o tom věděli

E06 NEJVĚTŠÍ FAKE? – OSOBNÍ BRAND. Pavlína Louženská

Téma: Osobní brand a dopady digitalizace osobní komunikace na sociálních sítích

E07 HATE SPEECH. Kateřina Gamal Richterová & Lukáš Houdek

Téma: Hate speech a projevy nenávisti na sociálních sítích namířené proti minoritám a jinakosti

E08 DARK POSTING PROTI DEMOKRACII. Ondřej Cakl

Téma: Microtargeting a dark posting – základní marketérské nástroje na FB, jež znemožňují demokratický dialog

E09 Trolling, zbraň proti dialogu! Ondřej Cakl

Téma: Jak funguje trolling a jak proti němu bojovat

Donoři

Seriál vznikl díky podpoře Velvyslanectví USA v Praze v rámci projektu Immune a díky grantu T-Mobile Pomáháme, v rámci projektu Immune Enhanced.

Bojujte proti korupci s námi.