Chobotnice podnikatele Tomáše Horáčka

Probíhá Aktualizováno 05. 11. 2018

Tomáš Horáček | zdroj: iDNES.cz

V kostce

Transparency International se od roku 2015 zabývá kauzou První chráněné dílny, kterou od roku 2018 také řeší Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ). Jedná se o podnikatelský subjekt, který získává široké spektrum veřejných zakázek na základě zaměstnávání zdravotně postižených osob. Zakázky však byly poté mnohdy řešeny subdodavatelsky i z 90–100 % a zdravotně postižení se tak na realizaci zakázek prakticky vůbec nepodíleli.

Společnost První chráněná dílna dodává i náhradní plnění, které však vykazuje podobně problematické rysy jako zmíněné veřejné zakázky. Ukázala to i razie v pražských nemocnicích Na Bulovce a Na Františku v červnu 2018, která souvisí i s aktivitami PChD. Majitel Tomáš Horáček byl jednou z hlavních postav chobotnice „schránkových“ společností, od kterých nemocnice i VZP nakupovaly za stovky milionů korun.

Transparency International ČR upozorňuje na obcházení zákona o veřejných zakázkách společností První chráněná dílna už od roku 2015. Otevřeně kritizujeme iracionálně široký předmět podnikání a neetické zneužívaní systému pro podporu hendikepovaných pro vlastní byznys.

Na námi zveřejněné výtky reaguje i nový zákon o zadávání veřejných zakázek z roku 2016, který ruší zneužívané zvýhodnění pro chráněné dílny a určuje zadavateli možnost vyhradit zakázku pouze pro uchazeče se statusem chráněné dílny.

Dále sledujeme aktivity PChD v oblasti náhradního plnění, kde společnost pokračuje v kontroverzní obchodní praxi. Zároveň mapujeme podnikatelské aktivity subjektů napojených na výše zmíněnou klientelistickou síť.

2008

Založení společnosti První chráněná dílna a získání statutu chráněné dílny

2012

Společnost se začíná aktivně zapojovat do veřejných zakázek

2014

TI upozorňuje na nemorální obcházení zákona společností PChD a plnění zakázek prostřednictvím subdodávek

2014

Společnost vyhrála celkově 35 zakázek ve výši 84 236 262,- Kč bez DPH v daném roce

2015

Společnost vyhrála celkově 229 zakázek ve výši 571 786 420,- Kč bez DPH v daném roce

2016

Novela zákona o veřejných zakázkách, která ruší 15 % zvýhodnění chráněných dílen

2016

Společnost vyhrála celkově 130 zakázek ve výši 341 440 089,- Kč bez DPH v daném roce

07/18

Razie na šedesáti místech v ČR kvůli podezření z korupce a manipulace se zakázkami ve zdravotnictví

2018

V současné době evidujeme částku přesahující 700 milionů korun pouze za zakázky uveřejněné v registru smluv za dobu jeho fungování (tedy od června 2016)

Zákonodárci chtěli prostřednictvím zákona o veřejných zakázkách zvýhodnit firmy zaměstnávající alespoň 50 % zdravotně postižených, aby snadněji získávaly práci. V témže zákoně platilo, že chráněné dílny měly automatické 15% zvýhodnění pro posuzování cenových nabídek v podlimitních veřejných zakázkách. To v praxi znamenalo, že zákon umožnil chráněným nepředložit v soutěži nejvýhodnější nabídku, a přesto vyhrát, protože to přinášelo pozitivní efekt zaměstnávání hendikepovaných.

Znění minulého zákona umožnilo společnosti PChD postupně od roku 2014 získávat stovky veřejných zakázek. První chráněná dílna se ale neomezovala na tradiční dodávky, kde je možné naplno zapojit zdravotně postižené osoby, ale hlásila se prakticky do všech odvětví: od dodávek traktorů, dodávka plicní ventilace, odvoz kamence či dodávky ocelových svodidel. Z registru smluv lze vyčíst, že za dobu jeho fungování (tedy od června 2016) zveřejněné smlouvy firmy dosahují částky minimálně 650 milionů, což ji řadí mezi významnější dodavatele veřejných zakázek.

První chráněná dílna mnohokrát stavěla zadavatele do situace rukojmího, který mohl jen nečinně přihlížet, když se PChD přihlásila do výběrového řízení. Na výsledném dodání zboží, služeb či stavebních prací se však hendikepovaní nepodíleli (popř. naprosto minimálně), což jistě nebyl úmysl zákonodárce.

V roce 2016 ale vešla v platnost novela zákona o veřejných zakázkách, která odstranila 15% zvýhodnění chráněných dílen ve výběrovém řízení. To však společnost PChD nezastavilo v jejím fungování – díky svému statusu chráněné dílny zajišťuje také tzv. náhradní plnění pro některé zaměstnavatele.

Jak praví zákon, firmy, které zaměstnávají méně než 4 % zdravotně postižených osob a disponují více než 25 zaměstnanci, jsou povinny čerpat náhradní plnění zakoupením produktů nebo služeb od společností, ve kterých podíl osob se zdravotním postižením přesahuje 50 %. Pokud tak neučiní, musí do veřejného rozpočtu odvést určenou částku podle velikosti podniku či instituce.

To je v praxi PChD opět realizované v rozličných dodávkách pro státní instituce, které jsou opět v masivní míře plněny subdodavatelsky, popř. formou tzv. přefakturace. Chráněná dílna nakoupí od standardního dodavatele určité zboží, které obratem a za zvýšenou cenu je dodáno objednateli (buď chráněnou dílnou nebo v extrémních případech přímo od standardního dodavatele). Opět se tedy zneužívá status chráněné dílny ne pro aktivní začleňování hendikepovaných do pracovního systému, ale pro budování byznysu a pro státní instituce formálním splnění dodávky náhradního plnění.

Poslední měsíce vnesly do této kauzy nové skutečnosti a rozšířily optiku Horáčkova byznysu, už dávno se neomezující pouze na PChD. V létě 2018 se konaly razie na šedesáti místech v ČR kvůli podezření z korupce a manipulace se zakázkami ve zdravotnictví. Majitel společnosti PChD Tomáš Horáček je napojený na společnost HTS Corporate Groupe, která zastřešuje i „schránkové společnosti“. Firmy měly jen virtuální sídlo, žádné zaměstnance ani webové stránky. Veřejné zakázky od těchto společností byly až o třetinu předražené. Nemocnice i VZP od nich stejně nakupovaly.

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Aktuální stav

2018

V současné době evidujeme částku přesahující 700 milionů korun pouze za zakázky uveřejněné v registru smluv za dobu jeho fungování (tedy od června 2016)

07/18

Razie na šedesáti místech v ČR kvůli podezření z korupce a manipulace se zakázkami ve zdravotnictví

2016

Společnost vyhrála celkově 130 zakázek ve výši 341 440 089,- Kč bez DPH v daném roce

2016

Novela zákona o veřejných zakázkách, která ruší 15 % zvýhodnění chráněných dílen

2015

Společnost vyhrála celkově 229 zakázek ve výši 571 786 420,- Kč bez DPH v daném roce

Vývoj celé kauzy

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Související kauzy a projekty

Bojujte proti korupci s námi.