Transparency International vs. Tomio Okamura

Vydáno 27. 03. 2015

Městský soud v Praze dne 26. března 2015 zamítl v celém rozsahu žalobu Tomia Okamury na zrušení Transparency International – Česká republika, o.p.s. („TI“).

Okamura vs. TI2

Transparency International vs. Tomio Okamura | zdroj: TI a iDnes.cz

Dle vyjádření soudu není Tomio Okamura vůbec oprávněn takový krok žádat. Tomio Okamura svojí žalobu opíral o tvrzení, že:

1) TI neposkytuje obecně prospěšné služby;

2) TI nemá řádně obsazeny orgány (správní radu);

3) TI vede účetnictví v rozporu se zákonem.

Žádná z těchto skutečností, které se nezakládaly na pravdě, nemohla být z jeho strany jakkoliv prokázána. Navíc došel soud k závěru, že Tomio Okamura postrádá aktivní legitimaci podat žalobu na zrušení TI.

Proces se mimo jiné i pro častou nepřítomnost Tomia Okamury či neuhrazení soudního poplatku protáhl na více než rok a půl. Z postupu Tomia Okamury bylo patrné, že se jedná pouze o snahu odkládat konečné rozhodnutí ve věci. Od začátku sporu totiž bylo zjevné, že žaloba nemá šanci na úspěch. Kromě uvedené žaloby se Tomio Okamura dále pokoušel mediálně diskreditovat jméno TI i pomocí jím podaných trestních oznámení.

„Jedná se pouze o další ze série útoků na TI, jejichž primárním cílem je poškodit dobré jméno TI a zabránit našim snahám v boji proti korupci. V minulosti jsme stejně úspěšně čelili žalobám ze strany Ivo Rittiga či Martina Dvořáka,“ podotýká David Ondráčka, ředitel TI.

Toto usnesení je pro TI dalším potvrzením, že má smysl pokračovat v obecně prospěšných aktivitách, které se týkají např. též financování politických stran. Právě kvůli kritickému hodnocení transparentnosti financování předvolebních kampaní jak Tomia Okamury samotného, tak hnutí Úsvit přímé demokracie, ze strany TI přišel tento útok.

Vzhledem k současné situaci v hnutí Úsvit se TI obrátí na příslušné orgány (Ministerstvo financí, Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR), aby prověřily jeho hospodaření, zda bylo v rozporu se zákonem. I na tomto příkladu se totiž ukazuje, že Česká republika potřebuje nastavit jasná pravidla financování politických stran a jejich předvolebních kampaní.

 

 


Štítky: Otevřené financování politických stran

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.