Veřejné zakázky ve zdravotnictví jako téma studijního pobytu delegace z Bosny a Hercegoviny

Vydáno 15. 07. 2016

V rámci projektu Edukace zadavatelů v oblasti zdravotnictví se v červnu uskutečnil v České republice týdenní studijní pobyt. Jeho náplní bylo zprostředkovat odborníkům z Bosny a Hercegoviny informace a zkušenosti z oblasti veřejných zakázek ve zdravotnictví. Aby byly poskytnuté informace maximálně komplexní, absolvovali vybraní odborníci jednání, jak se zástupci zadavatelů, tak se zástupci dodavatelů.

delegace-bosna-herzegovina

Jednání odborníků z Bosny a Hercegoviny se zástupcem dodavatele Linet spol. s r.o. (zleva: Aleksandra Martinović Transparency International BiH, Tanja Savanović Agentura pro lékařské přípravky a zdravotnické prostředky BiH, Brankica Šarić Fond zdravotního pojištění Srbské republiky, Zdeněk Grimm Linet spol. s r.o., Ranko Tošić Zdravotní pojišťovna a zajišťovna Federace BiH) | zdroj: TI

Delegaci z Bosny a Hercegoviny přijali ve společnosti Linet spol. s r.o. i v české asociaci dodavatelů zdravotnických prostředků CzechMed. Z oslovených zadavatelů navázaly spolupráci Všeobecná fakultní nemocnice v Praze a Thomayerova nemocnice. Ústřední orgán státní správy s kompetencemi v rámci centralizovaného zadávání veřejných zakázek a auditních řízení u dotačních zakázek ve zdravotnictví reprezentovalo Ministerstvo financí České republiky.

Jednání v každé z institucí bylo informačně velmi hodnotné. Nejvíce pozornosti se koncentrovalo k tématu požadavků zadavatelů na technickou specifikaci zdravotnických přístrojů a zdravotnického materiálu a dále na možnosti centralizovaného nákupu, např. léčiv nebo spotřebního materiálu. Dalšími tématy byly udržitelnost kvality poskytovaného plnění, smluvní podmínky mezi zadavateli a dodavateli nebo kvalita interních směrnic pro zadávání veřejných zakázek.

V další fázi projektu vznikne komplexní analýza problematiky v Bosně a Hercegovině a na základě informací získaných v rámci studijní cesty vypracují účastníci soubor doporučení pro dobrou praxi a metodické pokyny aplikovatelné v Bosně a Hercegovině. Analýza a především pak zmíněný soubor doporučení bude oficiálně představen a prezentován na podzim na konferencích v Sarajevu a v Banja Luce a jeho hlavním účelem je podpořit aplikaci dobré praxe mezi zadavateli ve zdravotnickém sektoru.

Transition Promotion Program - Logo


Štítky: Spolupráce se zahraničím

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.