Kaviárová diplomacie nebude tolerována. Padají první tresty

Vydáno 15. 06. 2018

Bývalý předseda Parlamentního shromáždění Rady Evropy (PACE), Pedro Agramunt, byl zbaven svých pravomocí a dostal zákaz působení na vedoucích pozicích Rady Evropy na 10 let. Příčinou exemplárního trestu je korupční chování ve prospěch Ázerbájdžánu během Agramuntova členství v Parlamentním shromáždění. Zákaz působení po dobu 2 let dostali i další poslanci – Jordi Xuclà, Cezar Florin Preda a Samad Seyidov.

Baku, hlavní město Ázerbájdžánu | zdroj: The New York Times

Transparency International Česká republika (TI ČR) vítá snahu PACE, které svým rozhodnutím vyslalo signál o nulové toleranci vůči tzv. reputation laundering neboli využívání peněz, darů a dalších komodit pro vytváření dobrého jména země.

Zároveň v TI doufáme, že celoevropská snaha zamezit korupčnímu jednání, a to nejen na půdě Rady Evropy, tímto pouze začíná. „Pro ostatní evropské státy by měl tento případ sloužit jako pomyslné koště, kterým si zametáme před vlastním prahem. Je důležité uvědomit si reputační rizika, která jsou spojena s ovlivňováním hlasování či zištné vytváření účelově pozitivního obrazu cizí země,“ dodává David Ondráčka, ředitel české pobočky TI a člen Mezinárodní správní rady TI.

Všichni čtyři poslanci byli potrestáni na základě závěrečné zprávy vyšetřovací komise, k jejímuž vzniku přispěl i opakovaný apel Transparency International (o otevřené mezinárodní výzvě Transparency International se můžete dočíst zde). Komise měla za úkol prošetřit podezření z korupčního jednání současných i bývalých členů Parlamentního shromáždění Rady Evropy.

Zpráva mimo jiné uvádí, že drahé dary poskytnuté představitelům Parlamentního shromáždění nemohou být považovány za úplatek, neboť k tomu neexistuje přímý důkaz. Podle série článků nazvaných Ázerbájdžánská čistička od OCCRP však existuje celá řada podezření.

 

Kaviárová diplomacie 

Zákaz působení je důležitým indikátorem, že neetické chování a korupce nebudou v Radě Evropy nadále tolerovány. Reputation laundering je pojem, který je v Radě Evropy vnímán expertními organizacemi (např. Transparency International, European Stability Initiative, Amnesty International, koalicí ázerbájdžánských občanských aktivistů a dalšími mezinárodními lidskoprávními organizacemi) jako závažný problém.

Nekalé praktiky, za které byli poslanci potrestáni, jsou projevem tzv. kaviárové diplomacie. Jde o neoficiální doktrínu ázerbájdžánské zahraniční politiky, jejímž cílem je ovlivňovat rozhodování na půdě Rady Evropy ve prospěch Ázerbájdžánu.

Podstatou této doktríny, fungující nejméně od roku 2012, je především nefinanční uplácení politiků, např. výrobky z kašmíru, nástěnnými koberci, drahými dovolenými v luxusních letoviscích či luxusním kaviárem (odtud název kaviárová diplomacie).

Politici se pak na oplátku za štědré dary vyjadřují ve prospěch Ázerbájdžánu, především v otázkách dodržování lidských práv a demokratičnosti voleb v této kavkazské zemi.

 

Česká stopa

Právě téma demokratických voleb v téměř autokratickém Ázerbájdžánu je obzvlášť palčivé. Většina volebních pozorovatelských misí za poslední roky označila ázerbájdžánské volby jako vysoce nedemokratické – tato zjištění ovšem neplatila pro pozorovatelské mise Rady Evropy. Její členové měli totiž blízké vztahy s čelními představiteli Ázerbájdžánu.

Zde se také v celé kauze objevuje česká stopa. Mezi zmíněnými členy Rady Evropy s úzkými vztahy na ázerbájdžánské špičky byli i čeští zástupci – ti však odmítají jakákoliv podezření z korupční či neetické činnosti. A ani několik pozorovatelských misí České republiky v Ázerbájdžánu by nemělo uniknout pozornosti – jejich nekritičnost navzdory flagrantním porušováním nezávislosti voleb několikrát zaujala i česká média.

 

Ázerbájdžánské korupční fondy 

Nekalé praktiky Ázerbájdžánu, kterými je protkána celá Evropa, monitorují především organizace Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) a pobočky sítě Transparency International. Ty upozorňují na nestandardní ázerbájdžánskou zahraniční politiku, která zahrnuje nejen kaviárovou diplomacii, ale i Ázerbájdžánskou čističku – pojem souhrnně označující korupční fond, jehož hlavní funkcí bylo financování zahraničních či domácích politiků, důležitých představitelů a prominentů. Fond zároveň sloužil k nákupům luxusního zboží údajně určeného k podplácení, jehož hodnota dosahuje nejméně 66 miliard korun.


Štítky: Spolupráce se zahraničím

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Aktuální stav

09/17

Kauza Baku se provalila na veřejnost

Vývoj celé kauzy

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.