Minuty TI: Radim Bureš – Projekty TI v zahraničí

Publikováno: 12. dubna 2016

TI pomáhá i v mezinárodním měřítku. Podporujeme státy, které se transformují z nedemokratických forem vlády k liberální demokracii. Naše projekty představují odkaz Václava Havla v české zahraniční politice.

Radim Bureš, programový ředitel TI, v Minutách TI | zdroj: TI

Díky zahraničním projektům vidíme naši korupční situaci v mezinárodním srovnání a nacházíme další modely řešení korupční problematiky. S kolegy ze zahraničí si vzájemně předáváme zkušenosti k dosažení co nejlepších výsledků v oblasti odhalování korupce.

Zahraniční projekty v aktuálních Minutách TI blíže přiblíží Radim Bureš, programový ředitel TI.

Chcete vidět předchozí díly? Najdete je na našem YouTube kanálu. Děkujeme za sdílení Facebook | Twitter | Google+ | LinkedIn#MinutyTI

TI Česká republika v současné době realizuje několik zahraničních projektů. Angažujeme se například v Srbsku, Bosně a Hercegovině nebo v Bělorusku.

Související projekty

Společně proti korupci

V posledních desetiletích se korupční delikty začaly týkat velkých hodnot a přesáhly nejen hranice států, ale i kontinentů. K řešení tohoto globálního problému je třeba mezinárodní spolupráce, vzájemná informovanost a přebírání zkušeností a dobré praxe.

Vice o projektu

Justice proti korupci

Jak je česká justice připravena odhalovat a postihovat případy korupce? Se kterými speciálními nástroji má nejlepší zkušenosti? Jsou tyto zkušenosti přenositelné do Srbska? Na tyto a další otázky odpovídá mezinárodní projekt Transaprency International.

Vice o projektu

Podpora nezávislosti orgánů činných v trestním řízení při vyšetřování korupce

Smyslem projektu je posílení nezávislosti orgánů činných v trestním řízení při odhalování a postihu korupce prostřednictvím mezinárodních zkušeností a sdílením nejlepší praxe s cílem přispět ke zlepšení vymahatelnosti protikorupčních zákonů a strategií.

Vice o projektu

Související novinky