Do Běloruska za nadějí?

Vydáno 14. 05. 2018

Uspořádání oficiální konference 8. května 2018 v Minsku o možnostech podílení se na správě veřejných věcí je krok dobrým směrem v dialogu mezi autoritami a občanskou společností v Bělorusku.

  • Diskusní setkání zástupců nevládních organizací zabývajících se dobrým vládnutím zahájil hlavní organizátor Uladzimir Kavalkin (Petitions.by) | Zdroj: TI

Setkání pracovní skupiny v Minsku | zdroj: TI

English translation | Anglický překlad
Vlajka Velké Británie

Situace občanské společnosti v Bělorusku je komplikovaná a nehodí se ji zjednodušovat. Ale můžeme si dovolit říci, že otevřená komunikace o zákonných právech občanů státu a jejich vymáhání na odpovědných úřadech byla dosud oběma stranami vnímána spíše jako sci-fi.

Naše mezinárodní konference „Formy spolupráce zastupitelů státu a občanů na řešení lokálních otázek vládnutí“ umožnila vůbec otevřít diskusi o legálních nástrojích pro podíl na správě svých věcí, jakou jsou petice, místní referenda či participativní rozpočty. Všechny tyto instituce mají v Bělorusku dobrý legislativní základ, ale nulovou aplikaci.

Na konferenci, jíž se zúčastnilo na sto zástupců občanské společnosti, univerzit, Ministerstva financí, či města Minsku, se proto v živém dialogu řešila především zkušenost visegrádských zemích (nejen s těmito) nástroji přímé demokracie a možnosti jejich aplikace v běloruských podmínkách. Diskuse byla živá, věcná a protáhla se na několik hodin.

„O pouhou konferenci jde pouze zdánlivě,“ dodal k tomu hlavní pořadatel Uladzimir Kavalkin, odborník na problematiku státní správy. „Bylo to vůbec poprvé, kdy vysocí státní úředníci vyslechli referáty na dané téma od členů běloruských a zahraničních nevládních organizací. Znamená to pro nás první možnost začít s prosazováním těchto nástrojů, začátek jejich popularizace, advokace. Naše konference představuje první nutný krok – a ten se podařilo udělat!“

Konferenci spolupořádala organizace Petitions.by s TI ČR, a to v partnerství s Watchdog Polska, TI Maďarsko a SGI Slovensko. Podpořil ji Visegrádský fond a Ministerstvo zahraničních věcí Nizozemí v rámci projektu Reinforcing Direct Democracy in Belarus. Děkujeme.

Referáty

Panel 1.

Uladzimir Kavalkin: Srovnání legálních nástrojů podílu občanů na rozhodování o veřejných záležitostech

Martin Kollárik: Nástroje participace na správě obcí – Slovensko

Gyula Mucsi: Občanská práva v rozhodování o lokálních problémech – Maďarsko

Dzianis Kobrusieŭ: Občanská participace na samosprávě – dobrá a špatná praxe – Bělorusko

Panel 2.

Katarzyna Batko-Tołuć: Solecki fund a participativní rozpočty pro místní komunity – Polsko

Ondřej Cakl: Lokální referenda v ČR, legislativa a praxe (studie Adama a Anety Jarešových)

Miraslaŭ Kobasa: Podoby občanské participace v praxi místních samospráv – Bělorusko


Projekty a kauzy: Reinforcing Direct Democracy in Belarus

Štítky: Spolupráce se zahraničím

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.