Pakty integrity v praxi

Publikováno 15. 03. 2022

Proč se věnujeme tomuto projektu

Prestižní ocenění pro Pakty integrity od evropské ombudsmanky Emily O’Riley | zdroj: Evropská komise

Pakty integrity (PI) jsou mezinárodně uznávaný nástroj, který pomáhá snižovat korupční rizika ve veřejných zakázkách, a umožňuje tak jejich transparentní zadávání a provádění. Kromě individuálního dopadu na konkrétní zakázku pomáhají PI budovat důvěru ve veřejné rozhodování, podporují investiční prostředí, posilují legitimitu a důvěryhodnost veřejných zakázek a jejich administrátorů, podporují zapojení občanské společnosti. 

Pakty integrity už řadu let představují v mnoha zemích světa praxí osvědčený nástroj. PI vytvořila naše mezinárodní nevládní organizace Transparency International (TI) a poprvé byly v praxi implementovány v 90. letech minulého století. Od té doby je úspěšně využilo více než 15 zemí celého světa, včetně České republiky. PI také získaly v roce 2019 prestižní ocenění od evropské ombudsmanky Emily O’Riley. 

Co konkrétně děláme

Česká kancelář Transparency International (TI ČR) nabízí placenou spolupráci formou mezinárodně uznávaného mechanismu Paktů integrity (PI). TI ČR plní roli nezávislého monitora a napomáhá eliminovat rizika spojená s veřejnými investicemi a zvyšuje tak transparentnost veřejných zakázek. 

Smyslem našeho zapojení do realizace veřejných zakázek je snaha o posílení důvěry v efektivitu a otevřenost zadávacích řízení a zajištění toho, aby veřejné zakázky byly zadávány a prováděny ve veřejném zájmu a s nezbytnou transparentností,” vysvětluje vedoucí právník TI ČR Adam Jareš. 

“Cílem je eliminovat na nejnižší možnou míru korupci a zajistit dodržování zásad zadávacích řízení či dalších zvláštních pravidel a povinností veřejného zadavatele,” dodává.

Pakty integrity jsou představovány dohodu, která definuje soubor práv a povinností především veřejného zadavatele a monitorovací organizace (zpravidla pobočky TI). Pakty integrity jsou také implementovány do zadávací dokumentace a po skončení zadávacího řízení k nim přistupuje i vybraný dodavatel či další subjekty.  

K nejdůležitějším závazkům dohody patří nevyžadovat ani nenabízet jakoukoli formu úplatku v průběhu celého procesu veřejné zakázky, usilovat o maximální transparentnost a umožnit monitoring celého procesu. 

Podcast TI Stošestka s Ondřejem Kopečným, ředitelem české kanceláře TI | zdroj: TI

Jaké máme výsledky

Transparency v rámci PI spolupracuje v Česku s celou řadou institucí a společností. Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) jsme pomohli realizovat projekt dostavby nového Energocentra. Nyní se účastníme výstavby dvou nových pavilonů G1 a G2 IKEM. 

Jako nezávislý monitor jsme byli také zapojeni do již dokončené veřejné zakázky Makrobiologického a Fyziologického ústavu Akademie věd. V současné době monitorujeme realizaci veřejné zakázky Fyziologického ústavu, který rekonstruuje některé budovy ve svém areálu. 

Již od počátečních předběžných tržních konzultací jsme také u veřejné zakázky Fakultní nemocnice Hradec Králové, která má v plánu výstavbu nového pavilonu chirurgických služeb.

A nově také spolupracujeme na paktech integrity s Pražskou vodohospodářskou společnosti (PVS), a to na projektu modernizace a přestavby Stávající vodní linky Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově v Praze.

Ke stažení

Publikace:

Integrity Pacts: A how-to guide from practitioners

Integrity Pacts in the EU: Suitability, Set up and Implementation

Férové zadávání veřejných zakázek: Příručka pro veřejné zadavatele

Uzavřené pakty integrity:

IKEM – Pakty integrity

FN HK – Pakty integrity

FGÚ MBÚ – Pakty integrity

PVS – Pakty integrity

Dílčí zprávy:

IKEM – první pololetí 2022

IKEM druhé pololetí 2022

FGÚ MBÚ – první pololetí 2022

FN HK – druhé pololetí 2022

FN HK – první a druhé pololetí 2023

PVS – první pololetí 2023

Bojujte proti korupci s námi.