IKEM a Transparency International uzavřely nový Pakt integrity

Vydáno 04. 05. 2023

Třetí Pakt integrity v posledních 6 letech uzavřely mezi sebou Institut klinické a experimentální medicíny a Transparency International (TI). Tentokrát se týká výstavby nového Laboratorního pavilonu Z3 v areálu IKEM. Stavba tak bude od samého začátku realizována s podporou mezinárodně osvědčeného mechanismu, kde nezávislý monitor napomáhá eliminovat rizika spojená s veřejnými investicemi a zvyšuje transparentnost veřejných zakázek.

Vizualizace Laboratorního pavilonu Z3 v areálu IKEM | zdroj: IKEM

Téměř 4000 m2 podlahové plochy pro laboratoře IKEM – nový laboratorní dům by měl vyrůst ve spodní části areálu institutu za pouhých deset měsíců. Jedná se o návaznou investici na strategickou vládní výstavbu nových pavilonů G1, G2. Transparency International se i zde stane nezávislým monitorem, který bude dohlížet nad transparentností celé zakázky i jejího následného provedení.

„Spolupráce s Transparency International je pro nás u takovýchto velkých stavebních investic klíčová. TI totiž dohlíží na výběrové řízení a následně je přítomna během celého průběhu stavby. Jedná se o průlomový krok, který v Česku není běžný. Děláme ho zejména pro to, abychom měli nejvyšší možnou jistotu, že vše proběhne transparentně, dle zákonů a podle světových standardů,“ vysvětluje Ing. Michal Stiborek, MBA, ředitel IKEM.

IKEM a TI Pakt integrity poprvé uzavřely v roce 2017, kdy započala příprava výstavby nového Energocentra. Následovala druhá smlouva, která se týká současné výstavby nové části IKEM – pavilonů G1, G2 – za celkem více než 1 miliardu korun.

„Spolupráce mezi IKEM a TI v rámci mezinárodně osvědčeného nástroje Paktu integrity doposud v praxi ukazuje, že se daří minimalizovat možná korupční rizika související s miliardovými projekty, které jsou financované z veřejných peněz. Pokračování spolupráce na dalším, tedy již třetím paktu, je tak logickým vyústěním,“ říká Ondřej Kopečný, ředitel české kanceláře TI.

Cílem Paktu integrity je podpořit maximální možnou transparentnost celého projektu, ať už se jedná o dodržování zásad zadávacích řízení či dalších zvláštních pravidel a povinností veřejného zadavatele.

Díky Paktu integrity se nezávislý monitor, tedy Transparency International, zapojuje do veřejné zakázky hned v počáteční fázi, kdy provádí:

  • nezávislý monitoring od výběru zhotovitele stavby až po realizaci a předání;
  • monitoring dodržování zásad plynoucích ze zákona o veřejných zakázkách při výběru zhotovitele;
  • kontrolu průběhu veřejné zakázky a sledování realizace stavby z pohledu zamezení ovlivňování smluvních partnerů nebo dalších osob.

Při realizaci stavby je pak coby nezávislý monitor součástí všech důležitých jednání:

  • účastní se všech jednání Řídící rady;
  • má on-line přístup k databázové dokumentaci stavby;
  • má přehled o vzniklých vícenákladech před jejich realizací a méněprací včetně všech podkladů;
  • monitoruje a připomínkuje návrhy dodatkových smluv;
  • má možnost nahlížet do stavebního deníku;
  • zhotovitel stavby má povinnost poskytnout nezávislému monitoru na vyžádání úplný seznam externích poskytovatelů služeb.

Pakt Integrity je tedy nástrojem pro prevenci korupce při zadávání a realizaci veřejných zakázek. Jde o dohodu mezi veřejným zadavatelem a všemi uchazeči o zakázku, kterými se zavazují dodržovat pravidla transparentnosti, zodpovědnosti a protikorupčního chování při provádění zakázky.

Podle této dohody se stavebník zavazuje k transparentnímu a zodpovědnému chování během výstavby, dodržování právních předpisů a etických norem, boji proti korupci a poskytování pravidelných zpráv o průběhu stavby a využití finančních prostředků.

Zhotovitel stavby se naopak zavazuje, že bude dodržovat nezávislé řízení projektu, pravidelně kontrolovat a hodnotit plnění smluvních podmínek, poskytovat informace o financování a využití finančních prostředků a zajišťovat, aby byly všechny faktury a platební doklady ověřeny nezávislými auditory. Pakt integrity má tedy sloužit ke zvýšení transparentnosti, snížení rizika korupce a zajištění efektivního využití finančních prostředků.

Pakty integrity (PI) už řadu let představují v mnoha zemích světa praxí osvědčený nástroj. PI vytvořila mezinárodní nevládní organizace Transparency International a poprvé byly v praxi implementovány v 90. letech minulého století. Od té doby je úspěšně využilo více než 15 zemí celého světa, včetně České republiky. Pakty integrity také získaly v roce 2019 prestižní ocenění od evropské ombudsmanky Emily O’Riley.


Projekty a kauzy: Pakty integrity v praxi

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.