Adam Jareš

vedoucí právní poradny

adam.jares@transparency.cz

Adam absolvoval magisterské a doktorské studium na Fakultě právnické ZČU. Na Právnické fakultě MUNI vykonal rigorózní zkoušku v oboru Právo informačních technologií.

Má za sebou praxi v advokacii, soukromém sektoru, státní správě i samosprávě. Ve své praxi se věnoval především právu územních samosprávných celků, svobodnému přístupu k informacím, místním referendům nebo digitalizaci veřejnoprávního a soukromoprávního styku.

Do TI nastoupil v březnu 2022 a působil zde do května 2023 na pozici vedoucí Právní poradny TI. Do té doby s TI spolupracoval na projektech zaměřených na místní referenda.

Adama můžete sledovat na jeho Twitteru @admjares.

Fotografie ke stažení.

Autor těchto publikací

Autor těchto článků

Bojujte proti korupci s námi.