Souboj o miliardy na řešení dopadů odklonu od uhlí

Probíhá Vydáno 10. 08. 2021

Jezeří | zdroj: Pixabay fotografie: ivabalk

V kostce

Fond pro spravedlivou transformaci (FST) představuje jeden z hlavních nástrojů, kterým by měly evropské peníze přispět k řešení negativních důsledků odklonu od uhlí. V nejvíce zasažených českých regionech, tedy v Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji, mají zajistit zmírnění dopadů transformačního procesu

Nyní se rozhoduje o tom, kam a kolik peněz z balíku 42 miliard korun půjde. Důležité je, aby k tomu nedocházelo pod časovým tlakem za zavřenými dveřmi na základě přání místních lobbistů, ale otevřeně s účastí těch, koho se problémy bezprostředně týkají. Jinak hrozí, že miliardy nabízející jedinečnou šanci pro zasažené regiony přijdou vniveč.

Proto mimo jiné naše nevládní protikorupční organizace Transparency International (TI) spustila speciální web uhlikovakorupce.cz.

Proces přípravy implementace FST přináší v českém prostředí vícero korupčních rizik. Nepodaří-li se je co nejvíce omezit, tak hrozí, že z evropských miliard budou financovány projekty, které nijak nepomohou spravedlivé transformaci, ale zato finančně podpoří ty, kdo dokáží nejefektivněji uplatňovat svůj skrytý či očividný vliv na rozdělování prostředků z fondu. To by opět snížilo šance na vyřešení socio-ekonomických problémů regionů, které jsou kvůli své historii spojené s těžbou uhlí v leckterých ukazatelích pozadu.  

Během jara a léta 2021 připravovaly jednotlivé kraje podklady, které následně vytvoří národní Plán spravedlivé územní transformace (PSÚT). Aby mohly být jednotlivým regionům vyplaceny vyčleněné miliardy, musí PSÚT schválit vláda a Evropská komise.  

Jako hlavní korupční rizika ve FST vnímáme:

  1. Nepostačující informovanost veřejnosti o existenci tohoto nástroje a obrovský časový tlak při implementaci FST na národní i krajské úrovni, způsobený nedostatečnou připraveností regionů na podporu smysluplných projektů (především v Ústeckém a Karlovarském kraji). Svou roli sehrává také změna ve vedení krajů.
  2. Nedostatečnou občanskou participaci a možnost některých zájmových skupin ovlivňovat koncepci zapracování FST v Česku a jednotlivých regionech. To v důsledku ohrožuje efektivní využití poskytnutých peněz.
  3. Podporu nekoncepčních a neúčinných projektů z hlediska naplnění cílů spravedlivé transformace. 

Strategické projekty

Zaměřili jsme se především na výběr tzv. strategických projektů, které mají jedinečným a zároveň zásadním způsobem pomoci transformaci regionu. Tyto strategické projekty mají být spolu s indikativním seznamem produktivních investic velkých podniků uvedeny v PSÚT, který bude schvalován vládou a Evropskou komisí. 

Schéma projektů Fondu spravedlivé transformace | zdroj: TI

To znamená, že se již nyní hraje o to, které velké projekty budou moci být v budoucnu podpořeny. Jedná se o miliardové investice, které mohou ovlivnit budoucí rozvoj krajů. Zároveň jde o miliardy korun z veřejných prostředků, takže jsou jistě v pohotovosti všichni, kdo o zásadní veřejnou podporu stojí.

V procesech na úrovni krajů mají zásadní slovo Regionální stálé konference (RSK), složené z představitelů kraje, velkých i malých obcí, místních akčních skupin (MAS), akademického sektoru, krajských úřadů práce, hospodářských a podnikatelských uskupení a další. RSK sice zveřejňují zápisy ze svých jednání, některé detailnější podklady a vstupy expertních skupin ale zveřejněny nebyly. Proto jsme se na jednotlivé krajské úřady obrátili s žádostmi o poskytnutí podrobnějších informací. 

Ke stažení

Komunikace mezi TI a Moravskoslezským krajem 

Moravskoslezský kraj podstatnou část informací sám zveřejňuje na svých stránkách a na speciálním webu hrajemskrajem.cz.

Komunikace mezi TI a Ústeckým krajem 

Další informace o jednání RSK Ústeckého kraje naleznete zde.

Komunikace mezi TI a Karlovarským krajem 

Další informace o jednání RSK Karlovarského kraje naleznete zde.

Publikace

01/20

Evropská komise navrhla vytvoření mechanismu pro spravedlivou transformaci ve snaze dosáhnout spravedlivě klimatických cílů Zelené dohody pro Evropu

07/20

Oficiální zahájení procesu implementace FST v ČR usnesením vlády, které uložilo MMR připravit návrh Plánu spravedlivé územní transformace (PSÚT) a Operační program spravedlivé transformace (OP ST)

10/20

Krajské volby rozhodly o změně ve vedení Ústeckého a Karlovarského kraje, v Moravskoslezském kraji pokračuje dosavadní koalice; zároveň MMR předložilo první verzi návrhu PSÚT

04/21

Výzva pro sběr strategických projektů v jednotlivých krajích

05/21

Rozhodnutí vlády o rozdělení prostředků z FST mezi jednotlivé kraje v poměru 46 % (MSK) ku 38 % (ÚK) ku 15 % (KVK)

06/21

Schváleno evropské nařízení o FST

10/21

Vláda projednala průběžnou verzi PSÚT

01/22

Plánované předložení finální verze dokumentů PSÚT, včetně SEA (tj. posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí), a OP ST vládě, následně bude předloženo Evropské komisi.

06/22

Schválení OP ST. V následujících měsících postupné vyhlašování výzev pro strategické projekty, zastřešující projekty a tematických výzev.

09/22

Miliardy z Fondu pro spravedlivou transformaci se Česko chystá vyčerpat rychle, nikoliv efektivně, varují CDE a TI.

11/23

U Fondu spravedlivé transformace stále panuje nejasný přínos strategických projektů, upozorňují CDE a TI.

Fond pro spravedlivou transformaci (FST) vychází ze Zelené dohody pro Evropu (A European Green Deal), kterou přijala Evropská komise na konci roku 2019. Cílem FST je podporovat území a regiony, které čelí vážným problémům v oblastech sociálních a ekonomických, a to z důvodu přechodu ke klimatické neutralitě. Je třeba vypořádat se s obnovou krajiny zasažené těžbou, zajistit pracovní místa pro zaměstnance přicházející o práci kvůli útlumu těžby a zlepšit veřejné služby v regionu.  

Plán EU je do roku 2050 dosáhnout klimatické neutrality v rámci současné členské sedmadvacítky, tedy včetně České republiky. ČR tak z FST, v celkové výši 4,3 bilionů korun, získá v programovém období 2021-2027 přibližně 42 miliard korun. Tyto veřejné finance budou rozděleny v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji.

Právě monitoring kvality a transparentnosti procesu přerozdělení finanční prostředků plynoucích z EU do ČR a dále sledování samotného výběru podpořených projektů a identifikace rizik je pro protikorupční organizaci Transparency International (TI) jednou z hlavních aktivit. 

Vedle programu InvestEU a úvěrového nástroje pro veřejný sektor se jedná o jeden z pilířů Mechanismu spravedlivé transformace. 

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Aktuální stav

11/23

U Fondu spravedlivé transformace stále panuje nejasný přínos strategických projektů, upozorňují CDE a TI.

09/22

Miliardy z Fondu pro spravedlivou transformaci se Česko chystá vyčerpat rychle, nikoliv efektivně, varují CDE a TI.

06/22

Schválení OP ST. V následujících měsících postupné vyhlašování výzev pro strategické projekty, zastřešující projekty a tematických výzev.

01/22

Plánované předložení finální verze dokumentů PSÚT, včetně SEA (tj. posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí), a OP ST vládě, následně bude předloženo Evropské komisi.

10/21

Vláda projednala průběžnou verzi PSÚT

Vývoj celé kauzy

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Související kauzy a projekty

Bojujte proti korupci s námi.