PROKLIMA

Publikováno 15. 04. 2022

Proč se věnujeme tomuto projektu

Stamiliardové programy pro zmírnění změny klimatu a adaptaci na její dopady se do ČR přenášejí (nejen z EU), aniž by byla zajištěna jejich protikorupční odolnost. TI ČR proto spustí protikorupční watchdog PROKLIMA využívající odbornost ve zmírnění „uhlíkové korupce“. V mezioborové spolupráci s expertními organizacemi zajistí posouzení rizik v Plánech Národní obnovy a Spravedlivé územní transformace (ad.), zvýší obeznámenost veřejnosti pomocí žádostí o informace a infokampaní.

Základem je expertíza v omezování uhlíkové korupce, jejíž parametry TI ČR definovala a popsala kontext a příčiny v rámci projektu SHADE 2020-2021.

Why we pursue this project

EU funding programmes for the mitigation of the causes of the climate change and adaptation to their economic and social impacts worth of hundreds of billions are currently being introduced in the Czech Republic without having the anticorruption robustness of the governmental measures, that imply them, secured. TI CZ thus launches the anticorruption watchdog PROKLIMA as a follow-up to it’s own methodical approach to the problems of „carbon corruption“, which has become one the organization’s current priorities. In the inter-disciplinary cooperation with other NGOs, TI will arrange the risk assessment of the carbon corruption within respective measures and projects, National Recovery & Resilience Plan, Territorial Just Transition Plan etc. and ensure the awareness of both expert and journalistic community while using the law for free access to information (106/1999coll.).

Co konkrétně děláme

Organizujeme kulaté stoly i expertní kolokvia, aby byly mechanismy protikorupční prevence uváděny v praxi, zajistíme jejich přijetí řídicími orgány daných fondů prostřednictvím dialogu s veřejnými institucemi. Netransparentnost procesů snížujeme aktivní účastí v poradních orgánech a individuálními advokačními schůzkami s reprezentanty příslušných ministerstev. Na krajské instituce se obracíme se žádostmi o poskytnutí informací, pořizujeme stínové zprávy z jednání poradních orgánů (Výbor Národního plánu obnovy, Platforma pro MF ad.) a aktivně monitorujeme dění v agendách. Nejen odborníci a novináři, ale široká veřejnost může díky tomuto projektu sledovat proces zelené tranzice ve správném kontextu.

Více informací o tématu najdete na webu www.uhlikovakorupce.cz.

What do we do

We organize roundtables, expert colloquiums and most of all push for the introduction of the precaution mechanisms directly into the implementation structure of the programmes, doing so in the dialogue with the authorities (Comittee of the National Recovery & Resilience Plan, Continuous Regional Conferences for Territorial Just Transition). We will act as advocacy agents at platforms for the participation of public on the decision making processes regarding the given programmes (for example Platform for the Modernisation Fund). This engagement will therefore provide much needed methods for the evaluation of the anticorruption robustness of the programmes and projects for the authorities themselves. Not only experts and journalists, but general public will have the opportunity to follow the process of green transition in the right context.

You can find more on this topic on the website www.uhlikovakorupce.cz.

Donoři

Období realizace: 1.4.2022 – 30.9.2023

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Period of implementation: 1.4.2022 – 30.9.2023

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

Realizací tohoto projektu se TI ČR zavazuje dodržovat principy politiky ochrany práv dětí a zvláště zranitelných dospělých uvedené v zásadách Nadace OSF na adrese https://osf.cz/zasady/.

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.