Korupční rizika v programech omezujících příčiny a dopady změny klimatu

Policy paper zkoumá obecné, parametrické a systémové vlastnosti veřejných politik spojených s mitigací a adaptací vůči změně klimatu, a to zejména těch, které vznikají jako agenda EU a přenášejí se do ČR. Zkoumání vede snaha identifikovat jejich korupční slabiny a rizika s nimi spojená.

Smyslem tohoto policy paperu je nastavit základní konceptuální obrys pro chápání korupce v těchto společensky nanejvýš závažných agendách a stanovit specifika i shody s korupčními jevy v jiných oblastech správy veřejných věcí.

Policy paper vznikl v rámci projektu SHADE (Shedding Anti-corruption Light into Decarbonization of Energy after the COVID-19 Pandemic) realizovaného Transparency International ČR ve spolupráci s Asociací pro mezinárodní otázky a podpořeného nadací Foundation Open Society Institute.


  • Rok vydání: 2021
  • Autoři: Jana Stehnová Jan Dupák Ondřej Cakl
Stáhnout publikaci

Publikace

Projekty

Bojujte proti korupci s námi.