Networkingové, vzdělávací a investigativní aktivity zajištující vitální funkce občanských struktur v Myanmaru a mimo něj

Publikováno 08. 04. 2022

Proč se věnujeme tomuto projektu

Naše aktivity reagují na akutní potřebu všestranně posílit iniciativy, které se zasazují za obhajobu občanských práv, návrat demokratických hodnot a budování právního státu v Republice Myanmarský svaz, jež jsou od února 2021 ničeny vojenskou juntou.

Převrat měl drtivý účinek na původní struktury občanské společnosti. Prodemokratické organizace otevřeně se zasazující za občanská a lidská práva v oficiálním fungování skončily, neboť jejich činnost nemá za vlády junty ani minimální nutnou institucionální oporu. Část jejich reprezentantů odešla do vnitřního exilu, část ze země odešla, část se připojila k hnutím aktivního odporu. Mnozí experti v oblasti práva, omezování korupce, fungování státní správy a samospráv, nezávislých médií, či environmentalismu přestali mít šanci pokračovat ve své práci nebo byli přímo zatčeni a uvězněni.

Přes roztříštění funkčních struktur občanské společnosti z dob před převratem se nám však podařilo udržet kontakt s relevantní částí aktivních obhájců hodnot demokracie a občanské společnosti, kteří se drží stranou politického angažmá nebo ozbrojeného odporu proti juntě, a kteří i přes radikálně se zhoršující podmínky pokračují v rozvíjení a aplikaci nabyté protikorupční expertízy.

Převrat v Myanmaru je v jistém smyslu učebnicovým příkladem násilných systémových dopadů privatizace veřejného zájmu. Podobně tak, jak mohla analýza aspektů tzv. velké korupce kdysi napovídat, že v Myanmaru již existovaly krizové jevy s potenciálem otevřít prostor pro převzetí moci armádou, tak i současná pečlivá analytická činnost může pomoci sledovat vnitřní dynamiku totalitního režimu a posilovat tak demokratickou opozici.

Jádro problémů, které nastolil vojenský převrat v Myanmaru náš projekt bezprostředně odstranit nemůže. Co však možné a nutné je, je podporovat jejich řešení a zmenšovat s nimi spojená rizika jak pro naše partnery, tak pro zemi samotnou.

Co konkrétně děláme

V návaznosti na předešlé projekty podpořené Ministerstvem zahraničních věcí ČR nyní hodláme využít naši dlouhodobě budovanou pozici facilitátora a mediátora a společně s partnerskou organizací Paung Ku zacílit na posílení odborných kapacit v zemi – to zejména v oblasti demokratické integrity, systémové korupce a privatizace veřejného zájmu.

Mezi konkrétní cíle projektu se řadí například:

  • udržení a rozvoj protikorupční expertízy klíčových odborníků;
  • zajištění informačního propojení mezi myanmarskými protikorupčními experty a žurnalisty s jejich kolegy v exilu a s dalšími zahraničními odborníky;
  • pokračování základních advokačních a informačních aktivit vůči autoritám v ČR a v EU, ale také vůči široké veřejnosti;
  • mediace networkingu našich expertních spolupracovníků v zemi i v exilu s dalšími stakeholdery podílejícími se na podpoře demokratických sil v Myanmaru ze zahraničí.

Těchto cílů pak chceme v rámci tohoto projektu dosáhnout skrze rozmanité online i offline projektové aktivity, které zahrnují činnosti od expertních školení, přes investigační a advokační projekty až po networkingové meetingy. Mimo to jako součást projektu také provozujeme unikátní informační web a chystáme uspořádání online konferencí či stáže zástupců myanmarských nevládních odborných organizací v České republice.

Jaké máme výsledky

Donoři

Období realizace: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

Projekt je realizován z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci programu Transition.

Bojujte proti korupci s námi.