Firma TotalEnergies podpořila sankce vůči vojenské juntě v Myanmaru – co to znamená?

Vydáno 21. 01. 2022

Francouzský ropný koncern TotalEnergies vydal 18. ledna 2022 prohlášení, že podporuje cílené sankcionování vojenské junty v Myanmaru. Tato strohá věta znamená velkou pozitivní změnu v kontextu praní špinavých peněz a financování zločinů proti lidskosti v zemi, kde před rokem armáda zahájila násilný převrat. Dnes zveřejnila společnost oficiální prohlášení, že do šesti měsíců opustí Myanmar úplně.

Ilustrační fotografie: demonstrace proti financování puče v Myanmaru, 25. března 2021 | zdroj: Gonzalo Fuentes, Reuters

V otevřené odpovědi na výzvy organizace Human Rights Watch, se kterou Transparency International ČR (TI ČR) v otázkách Myanmaru spolupracuje, TotalEnergies tvrdí, že v jednáních ujistil francouzské a americké autority o tom, že se podrobí případným cíleným sankcím na vojenskou juntu v Myanmaru.

Dále zástupci společnosti podpořili uvalení sankcí na státní firmu Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE), která je nástrojem převádění zisků z těžby na ropném poli Yadana do rukou ozbrojených sil.

A nejen to. Nadnárodní energetický gigant se sám zavazuje, že omezí výplaty vůči režimu, který se dopouští bezpráví a násilí na vlastních občanech. Takové prohlášení se dosud zdálo nepředstavitelné. Pojďme si nyní zodpovědět nejzásadnější otázky.

Proč by měl soukromý subjekt takové prohlášení vydávat?

Až dosud bylo zřejmé, ačkoliv ne veřejně potvrzené, že uvalení sankcí na obchodování evropských firem s MOGE, z něhož v EU plynou zisky zejména do TotalEnergies, na půdě Evropské rady blokuje Francie, jejíž představitelé byli pod tlakem firmy, která v Myanmaru fosilní paliva těží (a distribuuje zejména do Thajska).

Zmíněná Yadana pak není jen akvizicí TotalEnergies. Část výnosů si nárokuje i americký Chevron, a proto ani USA nebyly v sankcionování MOGE proaktivní.

Proč se v souvislosti s TotalEnergies mluví o praní špinavých peněz a financování zločinů proti lidskosti?  

Ilustrační fotografie z Myanmaru | zdroj: Irrawaddy.com, Myanmar-now.org

Díky investigacím víme, že výnosy z distribuce nerostných surovin tekly do offshorových firem od roku 1994, a to i po zahájení vojenského převratu (do 12. května 2021). TotalEnergies navíc sám hrál roli „pračky“ špinavých peněz, neboť dál posílal výnosy (resp. nefinanční plnění) z těžby na vojenské účty skrze myanmarskou státní firmu MOGE, přestože po převratu si na ně junta činila nárok neoprávněně. Peníze z ropy tak vojákům padaly do klína, byť detailní toky nikdo neznal, a byly předmětem dotazování. 

Stojí proto za pozornost, že ve zmíněném prohlášení TotalEnergies sám osvětluje vlastnickou strukturu operující na ropném poli Yadana a také mechanismy, jimiž se výnosy z těžby dělí a distribuují.  

Jednak vychází na světlo dosud neznámý fakt, že TotalEnergies vlastně nepřevádí napřímo dividenda juntě – tuto povinnost přenechává thajskému podílníku v konsorciu těžařů na Yadaně, a to sice firmě TTP. A dále se také ukazuje, že sankcionování MOGE nebude TotalEnergies bolet – jeho peněz se to nedotkne, ale bude pouze na thajské firmě, zda výnosy z těžby juntě přenechá.  

Jinak je tomu ale s daňovou povinností, kterou TotalEnergies vůči Republice Myanmarský svaz má. Pokud totiž nebude MOGE sankcionován, nemůže se TotalEnergies snadno vymanit z povinnosti platit v Myanmaru daně. Ale ve chvíli, kdy se tak stane, bude moci je např. deponovat na vázaný účet (tzv. escrow account), na němž se budou hromadit, dokud sankce neskočí.  

TotalEnergies byl ale po celý rok 2021 kritizován za to, že těží nerostné bohatství ve státě, kde probíhá krvavý vojenský převrat, dividenda z těžby předává skrze MOGE barmské armádě, a ta za takto získané peníze nakupuje zbraně, zejména z Ruska, Číny, Ukrainy a Srbska, aby je použila proti neozbrojeným demonstrujícím a ozbrojeným odbojovým hnutím.  

Nelítostné útoky proti civilistům byly jako zločiny proti lidskosti označeny vyšetřovateli OSN už v listopadu 2021.  

TotalEnergies dlouho hledal polehčující zdůvodnění a částečná řešení, ale zdá se, že nyní už v tom nehodlá pokračovat. Ať už nadnárodní korporaci k tomuto rozhodnutí vedlo cokoliv, je to důležitý impuls pro evropské politiky, aby sankce vůči MOGE neodkládali. 

Jaký je tedy plán – přestane se těžit?

Koncern v pátek 21. ledna 2022 oznámil, že do šesti měsíců ukončí operace v Myanmaru úplně. Otevírá se tedy otázka, kdo eventuálně ropné vrty převezme a za jakých podmínek.  

Koncern se zavázal věnovat humanitárním organizacím pracujícím v Myanmaru částku odpovídající daňovým povinnostem vůči státu. To je významné gesto. Ale co je důležitější – neukončí těžbu na poli Yadana okamžitě.   

V podivném období probíhajícího puče, kdy junta na jednu stranu převzala stát s jeho mezinárodními závazky a ostatní hráči nyní hledají cesty, jak neporušit mezinárodní právo, a přitom nepodporovat její zločinné jednání, tak přenesl tíži rozhodování na Thajsko. Ale je jisté, že tím současně zabránil bezprostřednímu narušení dodávek energie, na níž jsou závislá velká barmská města na jihu a příhraniční oblast Thajska, čímž se naopak situace značně zjednodušuje.  

Ze všech špatných to nejlepší řešení

Sankcionování myanmarské MOGE nepovede ihned k finančnímu zhroucení vojenského režimu, neboť reálný příjem mu plyne skrze thajské korporace. Systém hospodářsko-politických závislostí v regionu je daleko složitější, než aby výpadek dividend jedné – byť obrovské – korporace, znamenal konec operační schopnosti junty (více zde, zde, zde, zde nebo zde). Ale problém to pro ni bude.  

„Evropské firmy by neměly otevřeně hledat výmluvy pro udržení zisků z nerostného bohatství v systémech, které utlačují své obyvatele a poškozují jejich lidská a občanská práva. A to tím spíše, že existují možnosti, jak se tomu vyhnout. TotalEnergies po roce přesvědčování uznává pravost tohoto argumentu, a to je dobrá zpráva,” podotýká Ondřej Cakl, vedoucí myanmarské agendy TI ČR. 

Více o tématu sankcí vůči MOGE najdete zde. Můžete si také poslechnout náš podcast z dubna 2021. 

Podcast Stošestka | zdroj: TI ČR

Nepřehlédněte také projekt Myanmar Coup Tracker, na kterém TI ČR spolupracuje s CEIAS. 


Projekty a kauzy: Podpora, vymezení a ochrana prostoru pro činnost nevládních organizací omezujících korupci v Myanmaru v povolebních podmínkách

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.