Podpora, vymezení a ochrana prostoru pro činnost nevládních organizací omezujících korupci v Myanmaru v povolebních podmínkách

Publikováno 13. 07. 2021

Proč se věnujeme tomuto projektu

Projekt reagoval na pokračující trend zmenšování prostoru pro organizovanou občanskou společnost v Myanmaru. Už v roce 2020 se situace nevládních organizací v Myanmaru nevyvíjela příznivou cestou, po vojenském puči na začátku února 2021 pak došlo k jejich skokové devastaci. Vedle individuální šikany a pronásledování jednotlivých obhájců občanských práv jsme zaznamenali také přímé pokusy vyřadit z činnosti celé organizace.

Expertní a advokační nevládní organizace však prokázaly v Myanmaru v minulých letech oprávněnost své existence při oponování nedemokratickým či korupčním jevům přítomným v myanmarském politickém systému. Podílely se například na aktivitách, jako je monitoring voleb, vyšetřování korupčních kauz, obrana médií či práv minorit a malých komunit, ale také na vzdělávání aktivních občanů a zástupců státní správy či samospráv.

V Myanmaru je však bohužel stále jen málo iniciativ zaměřených na systematické mapování a podporu činnosti nevládních organizací, ač jejich potřeba vzhledem k dopadům politické situace, tak i pandemie COVID-19, stále stoupá. Právě na to se zaměřil náš myanmarský projekt v roce 2021.

Co konkrétně děláme

Primárním cílem projektu bylo zmapování vlivu politického vývoje země na činnost watchdogových nevládních organizací. Souběžně s tím jsme také usilovali o odbornou, kapacitní a advokační podporu protikorupčních organizací v Myanmaru a o využívání dovedností open-source intelligence (OSINT) metod pro analýzu korupčních aspektů myanmarské politické moci během probíhajícího puče a po nastolení vlády vojenské junty.

Vzhledem k neustálým a často turbulentním proměnám situace v zemi jsme často byli nuceni přeorientovat své aktivity z původního, spíše vzdělávacího plánu směrem k zajištění základních životních podmínek a bezpečnosti pro partnerské instituce a jednotlivce, přizpůsobit se denním úkolům souvisejícím s útlakem občanské společnosti a udržet si přehled o rapidně se vyvíjejícím konfliktu.

Proto se náš projekt zaměřil zejména na investigativní a advokační činnosti, ale také na zvýšení informovanosti o situaci v Myanmaru. Probíhaly pravidelné konzultace s našimi partnery a zajistili jsme hned několik expertních konzultací na různá témata reflektující potřeby neziskového sektoru v zemi. Naše organizace se pak mimo jiné zapojila do evropských i národních advokačních aktivit a v ojedinělých případech jsme angažovali i reprezentaci globálního hnutí Transparency International.

Jaké máme výsledky

Za první velký úspěch považujeme fakt, že se i za vysoce náročných podmínek podařilo zachovat česko-myanmarskou spolupráci na specificky protikorupční investigativní a advokační agendě, a že má tato hodnotná práce i nadále funkční organizační podporu. V souladu s cíli projektu se nám dařilo zajistit odbornou a kapacitní podporu nevládních organizací v Myanmaru, udržet kontakt s funkčními investigativními týmy a zaručit propojení s nezávislými médii.

V rámci informativní linie projektu se nám se slovenskými kolegy z týmu CEIAS podařilo spustit Myanmar Coup Tracker: přehledný, aktualizovaný soupis důležitých událostí od počátku převratu.

O situaci dále informoval náš analytik Ondřej Cakl.

A vydali jsme speciální díl podcastu Stošestka věnující se situaci po převratu.

Úspěchy nesla také advokační linie projektu. Za naší podpory se podařilo přenést výsledky práce investigativních novinářů do advokačních kampaní, často mezinárodního rozměru. Stali jsme se mediátory mezi občanskou společností v Myanmaru a norským Telenorem a aktivně se podíleli na kampani za uvalení evropských sankcí vůči konglomerátům MOGE, která dopadla úspěšně.

Projekt pak mimo jiné přinesl mnoho nových partnerství s myanmarskými organizacemi, ale i se zahraničními iniciativami podporujícími demokracii v Myanmaru, což se jeví jako kladný předpoklad pro naše další aktivity do budoucna.

Donoři

Období realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Projekt byl realizován z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci programu Transition.

Bojujte proti korupci s námi.