Podpora, vymezení a ochrana prostoru pro činnost nevládních organizací omezujících korupci v Myanmaru v povolebních podmínkách

Publikováno 13. 07. 2021

Proč se věnujeme tomuto projektu

Projekt je reakcí na stále se zmenšující prostor pro organizovanou občanskou společnost v Myanmaru. Vedle individuální šikany a pronásledování jednotlivých obhájců občanských práv dochází k pokusům vyřadit z činnosti celé organizace. Už v roce 2020 se situace nevládních organizací v Myanmaru nevyvíjela příznivou cestou, po vojenském puči na začátku února 2021 pak došlo k jejich skokové devastaci.

Expertní a advokační nevládní organizace prokázaly v Myanmaru v minulých letech oprávněnost své existence při oponování nedemokratickým či korupčním jevům přítomným v myanmarském politickém systému. Podílely se například na aktivitách, jako je monitoring voleb, vyšetřování korupčních kauz, obrana médií či práv minorit a malých komunit, ale také na vzdělávání aktivních občanů a zástupců státní správy či samospráv.

Z tohoto důvodu jsou vzhledem k současné situaci potřebné věrohodné informace o operačních a existenčních aspektech fungování místních nevládních organizací pracujících v zájmu omezování korupce.

V Myanmaru je však bohužel jen málo iniciativ zaměřených na systematické mapování činnosti nevládních organizací, ač jejich potřeba vzhledem k dopadům politické situace, tak i pandemie COVID-19, stále stoupá. Právě na to je zaměřen také náš letošní myanmarský projekt.

Co konkrétně děláme

Primárním cílem projektu je zmapování vlivu politického vývoje země na činnost watchdogových nevládních organizací. Souběžně s tím se také snažíme o odbornou, kapacitní a advokační podporu protikorupčních organizací v Myanmaru a o využívání dovedností open-source intelligence (OSINT) metod pro analýzu korupčních aspektů myanmarské politické moci během probíhajícího puče a pro zkoumání on-line prostředí s cílem podchycení manipulativní a netransparentní komunikace na sociálních sítích.

V rámci projektu se zaměřujeme zejména na sběr informací o možnostech a rizicích současné situace, na jejichž základě bude sepsána zpráva o operativnosti expertních organizací v Myanmaru nezbytná pro stanovení dalších kroků naší advokační strategie a její efektivitu. Spolu s naším místním partnerem, organizací Paung Ku, udržujeme vzájemnou informovanost a rozebíráme aktuální kauzy na pravidelných on-line konzultacích, zajišťujeme interní školení. Skupinu Paung Ku dále podporujeme v jejích terénních výzkumech v regionech.

Významně jsme posílili advokační aktivity vůči evropských i národním institucím, které se mohou zasadit o demokratický vývoj v Myanmaru.

Nezávisle na politickém vývoji v zemi pak bude náš projekt završen závěrečnou on-line konferencí za účasti odborníků a spolupracovníků barmských nevládních organizací z ČR a dalších zemí za účelem sdílení praktických zkušeností a dovedností s bojem proti korupci a netransparentnosti spojené s digitálním prostředím.

Jaké máme výsledky

Donoři

Období realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Projekt je realizován z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci programu Transition.

Bojujte proti korupci s námi.