Netransparentní projekt rozšíření jaderné elektrárny Dukovany

Probíhá Vydáno 26. 02. 2021

Jaderná elektrárna Dukovany | zdroj: Infocentrum JE Dukovany

V kostce

Výstavba pátého bloku jaderné elektrárny Dukovany představuje dlouhodobý zásah do veřejných rozpočtů v rozsahu několika stovek miliard korun, který má zároveň významné bezpečnostní a geopolitické dopady. Aby byly vyvráceny spekulace o ovlivňování tendru ve prospěch konkrétních uchazečů a zajištěna veřejná diskuze o energetické politice, je třeba zajistit transparentní postup přípravy projektu a výběru dodavatele.

Na začátku roku 2021 jsme požádali o poskytnutí programů jednání Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů, zápisy a usnesení z jeho jednání, seznam pracovních skupin a jejich členů nebo zadaných externích nezávislých oponentur (s výjimkou utajovaných informací). Zároveň jsme ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) vyzvali k tomu, aby tyto informace výbor zveřejňoval sám na svých webových stránkách tak, aby k nim, měla přístup široká veřejnost.

Na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) totiž k tomuto klíčovému mezirezortního orgánu jsou k dispozici pouze informace o jeho statutu a aktuální seznam členů. Žádné další informace nejsou veřejně dostupné, a to ani dokonce o tom, kdy se výbor scházel.

MPO na naši žádost odpovědělo a některé požadované informace ohledně posledních dvou setkání stálého výboru poskytlo. Jedná se především o seznam pracovních komisí a jejich členů a částečně anonymizovaný zápis z jednání výboru dne 9. prosince 2020. Z předchozího jednání nebyl zápis vůbec pořízen.

Na postup MPO jsme zareagovali uplatněním opravných prostředků proti neposkytnutí některých podkladů nebo jejich začernění a zároveň jsme žádost o informace doplnili. Reakci si můžete prohlédnout zde.

Naši žádost, odpověď i poskytnuté dokumenty si můžete prohlédnout níže.

Na konci března 2021 se ministr Havlíček bez vědomí vlády pokusil zahájit tendr tím, že dal investorovi ČEZ pokyn, aby čtyřem potenciálním uchazečům včetně ruského státního Rosatomu odeslal zadávací dokumentaci. K tomu nakonec nedošlo díky aktivitě opozičních poslanců, kteří si vynutili svolání Bezpečnostní rady státu (BRS) premiérem. BRS se shodla na tom, že se uchazečům zašle bezpečnostní dotazník zpracovaný skupinou bezpečnostních složek včetně zpravodajských služeb. Zájemci nedostali zadávací dokumentaci a měli potvrdit, že jim převzetím dotazníku nevzniknou žádné nároky vůči České republice. Týž den však vláda odvolala zmocněnce pro jadernou energetiku Jaroslava Míla, který oslovení Rosatomu kritizoval.

MPO mezitím na doplňující otázky TI výslovně potvrdilo, že při zadání zakázky na stavbu 5. bloku v Dukovanech bude ČEZ postupovat podle bezpečnostní výjimky ze zákona o zadávání veřejných zakázek. Zároveň MPO uvedlo, že žádná část zadávací dokumentace k projektu není klasifikována jako utajovaná informace. MPO tedy samo potvrdilo, že zvolilo postup, který může být dle dřívějších varování Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v rozporu s evropských právem. Ministr Havlíček byl také usvědčen z několika lží, které zásadně snižují důvěryhodnost postupu české exekutivy jak v očích české veřejnosti, tak našich zahraničních spojenců.

Jakmile vypukla kauza Vrbětice, v níž se potvrdila bezpečnostní hrozba představovaná působením Ruské federace na českém území, stalo se vyřazení ruského Rosatomu z tendru na rozšíření Dukovan naprosto nezbytným. Vláda proto usnesením č. 394 ze dne 19. 4. 2021 rozhodla, že bezpečnostní dotazník bude odeslán pouze 3 subjektům z Francie, Jižní Koreje a Spojených států. Jestliže mají být ruské a čínské firmy vyloučeny z tendru, postrádá bezpečnostní dotazník smysl, proto nelze Rosatom nebo jakoukoliv jeho dceřinou společnost považovat za definitivně vyloučený.

Na konci dubna se sešel stálý výbor, na němž byly mimo jiné projednány požadavky opozičních stran ohledně vypracování modelů financování a vyloučení ruských a čínských dodavatelů z tendru prostřednictvím opozičního pozměňovacího návrhu k zákonu o opatřeních k přechodu ČR k nízkouhlíkové energetice, který několik měsíců čeká na třetí čtení ve sněmovně. Vzhledem k tomu, že ani k 5. jednání SVVNJZ ministerstvo nezveřejnilo žádné podklady, požádali jsme o ně podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Ke stažení

Komunikace mezi TI a MPO

Jednání Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů v ČR

Dokumenty Vlády ČR

Stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS)

07/20

Ministr průmysl a obchodu Karel Havlíček (za ANO) a polostátní společnost ČEZ podepisují smlouvy o dostavbě 5. jaderného bloku elektrárny Dukovany

01/21

TI žádá o informace z jednání výborů a vyzývá ministra MPO Karla Havlíčka (za ANO), aby informace ministerstvo poskytovalo dobrovolně

02/21

MPO poskytuje TI první neúplné informace o fungování Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů, TI reaguje žádostí o doplnění

03/21

MPO poskytuje další informace; ministr Havlíček dává pokyn ČEZ, aby zaslal zadávací dokumentaci čtyřem uchazečům o jaderný tendr, včetně zadávací dokumentace, což by znamenalo zahájení zadávacího řízení. Na základě reakce opozičních poslanců a svolané BRS k odeslání dokumentace nedošlo

04/21

Proběhlo 5. jednání stálého výboru (SVVNJZ), na němž se parlamentní strany dohodly na pokračování tendru. Politici projednali financování projektu za minimálně 200 miliard korun ze strany státu a vyloučení uchazečů z Ruska a Číny zákonem

03/22

Transparency posílá otevřený dopis ministrovi průmyslu a obchodu Jozefu Síkelovi

Zkušenosti s výstavbou jaderných elektráren v Česku i dalších evropských zemí ukazují, že se obdobné projekty oproti očekávání násobně prodražují a zpožďují (stavba JE Temelín se prodražila z původně odhadovaných 60 miliard korun v roce 1990 na finálních 98,5 miliard v roce 1999). Zároveň je s hrozbou neefektivního vynakládání veřejných peněz spojeno i veliké korupční riziko. Jestliže chce Česká republika v budoucnosti získávat elektřinu z jádra, musí být projekt nových jaderných bloků pečlivě připravený.

Současná snaha o dostavbu jaderné elektrárny Dukovany nemá koncepci, je uspěchaná a vláda odmítá vyloučit dodavatele z Ruské federace, přestože české bezpečnostní instituce jednoznačně varují před zapojením ruských a čínských dodavatelů, a to i v konsorciu.

Postavení jak hlavního dodavatele, tak postavení člena případného konsorcia, dává podle závěrů tajných služeb jakémukoliv rizikovému dodavateli možnost stavbu zdržovat a blokovat a požadovat za to splnění požadavků, které by ČR v jiném případě nebyla ochotna plnit.

Co o projektu zveřejňuje sám stát

U projektu v řádu stovek miliard korun je nezbytný dohled veřejnosti a otevřenost zadavatele. Proto jsme se obrátili na ministra Karla Havlíčka (za ANO) a Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) s dopisem a žádostí o informace ohledně fungování Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů.

Předsedou výboru je premiér Andrej Babiš (ANO), místopředsedy ministr MPO Karel Havlíček a vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Jaroslav Míl. Dále jsou členy předseda představenstva polostátní společnosti s většinovým podílem státu ČEZ Daniel Beneš, ministři, poslanci a vysocí úředníci.

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Aktuální stav

03/22

Transparency posílá otevřený dopis ministrovi průmyslu a obchodu Jozefu Síkelovi

04/21

Proběhlo 5. jednání stálého výboru (SVVNJZ), na němž se parlamentní strany dohodly na pokračování tendru. Politici projednali financování projektu za minimálně 200 miliard korun ze strany státu a vyloučení uchazečů z Ruska a Číny zákonem

03/21

MPO poskytuje další informace; ministr Havlíček dává pokyn ČEZ, aby zaslal zadávací dokumentaci čtyřem uchazečům o jaderný tendr, včetně zadávací dokumentace, což by znamenalo zahájení zadávacího řízení. Na základě reakce opozičních poslanců a svolané BRS k odeslání dokumentace nedošlo

02/21

MPO poskytuje TI první neúplné informace o fungování Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů, TI reaguje žádostí o doplnění

01/21

TI žádá o informace z jednání výborů a vyzývá ministra MPO Karla Havlíčka (za ANO), aby informace ministerstvo poskytovalo dobrovolně

Vývoj celé kauzy

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Související kauzy a projekty

Bojujte proti korupci s námi.