Divoké vyklízení hodonínského S-centra po tornádu

Probíhá Vydáno 15. 08. 2022

Poničená budova S-centra v Hodoníně | fotografie: Zdeněk Matyáš

V kostce

V červnu 2021 poničilo tornádo budovu hodonínského domova pro seniory S-centrum, provozované jako příspěvkovou organizaci Jihomoravského kraje.

Následné vyklízení budovy, při kterém podle svědků docházelo k cílenému poškozování a odcizování vybavení a zařízení budovy a chaotické, až nezodpovědné, jednání ze strany zástupců Jihomoravského kraje a vedení S-centra ohledně dalšího nakládání s budovou vedlo naši protikorupční organizaci Transparency International ČR (TI) k podání trestního oznámení.

To bylo po prověření policejním orgánem odloženo, ale zásadní pochybnosti o hospodárném nakládání s veřejnými prostředky přetrvávají.

Na začátku roku 2022 jsme se obrátili na vedení kraje s otázkami o budoucím osudu budovy S-centra, která byla v létě 2021 poškozena tornádem. Zajímalo nás především to, jak má být s budovou dále naloženo, jak byly využity peníze ze sbírek a dotací na řešení dopadů tornáda, a především z čeho Jihomoravský kraj vychází při posuzování výhodnosti jednotlivých variant dalšího nakládání s budovou.

Odpovědi jsme se dočkali až po více než dvou měsících v dubnu, a to od hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL). Z reakce projednané radou Jihomoravského kraje vyplynulo, že o definitivním osudu S-centra ještě nebylo rozhodnuto.

Zároveň z ní bylo zřejmé, že prioritou pro kraj byla výstavba nového objektu z toho důvodu, že škody na původní budově byly vyčísleny na 400 milionů korun. Kraji se ale nepodařilo vysvětlit a už vůbec ne doložit, z čeho tento odhad vychází, přestože jsme o to výslovně požádali.

V květnu 2022 jsme se v souvislosti s poznatky o poškozování vybavení S-centra při odstraňování škod po tornádu a následném nehospodárném nakládání s veřejnou budovou obrátili na místně příslušné Okresní státní zastupitelství v Hodoníně s trestním oznámením. Z našeho pohledu mohlo dojít ke spáchání trestných činů krádeže, zpronevěry či poškození cizí věci.

Po prověření byla věc v listopadu 2022 odložena, protože podle policejního orgánu nejde o podezření z trestného činu. V TI jsme s tímto závěrem po prostudování usnesení o odložení věci nesouhlasili a podali jsme podnět k výkonu dozoru státnímu zástupci, který následně v lednu 2023 vyjádřil souhlas s postupem policie a uvedl, že úmyslné systematické ničení majetku při odstraňování následků tornáda je neprokazatelné, že nedošlo pochybení při hlášení pojistné události a že váhání okolo následného využití S-centra nelze vnímat jako porušení povinnosti při správě cizího majetku.

Přestože se s některými závěry orgánů činných v trestních řízení neztotožňujeme a vnímáme nedostatky v provedeném prověřování a především kontext celé kauzy, ve které podle TI došlo přičiněním nebo nečinností konkrétních osob ke zbytečným ztrátám na veřejném majetku, je tímto trestněprávní linie případu uzavřena.

Na přetrvávající závažné pochybnosti v nakládání s majetkem příspěvkové organizace jsme upozornili ve vyjádření pro krajské radní. Z výsledků několika provedených kontrol, vyjádření mnoha zapojených osob a dalších dostupných podkladů totiž vyplývá, že k pochybením především na straně ředitele S-centra Václava Polácha opravdu došlo a s veřejným majetkem bylo zacházeno nehospodárně a v rozporu s mnoha předpisy.

Krajská rada se však tímto vyjádřením podle radního pro investice a majetek Vladimíra Šmerdy (ODS) vůbec nezabývala. Stále tak trvá dlouhodobé odmítání řešit problém ze strany kraje jako zřizovatele příspěvkové organizace.

6/21

Jižní Moravou se prohnalo tornádo, poničilo i Hodonínský domov seniorů S-centrum.

2/22

Transparency se obrátila na vedení kraje s otázkami, jak má být s budovou dále naloženo, jak byly využity peníze ze sbírek a dotací na řešení dopadů tornáda, a především z čeho kraj vychází při posuzování výhodnosti jednotlivých variant dalšího nakládání s budovou.

4/22

Hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich (KDU-ČSL) TI na otevřený dopis odpověděl, budoucnost S-centra ale stále nebyla jasná.

5/22

Hospodářské noviny přicházejí s velkou reportáží o rabování, cíleném poškozování a odcizování vybavení v S-centru krátce po katastrofě i v následujících měsících.

5/22

Transparency podává trestní oznámení právě v souvislosti s odstraňováním škod. Z pohledu TI mohlo dojít ke spáchání trestných činů krádeže, zpronevěry či poškození cizí věci.

11/22

Policejní orgán trestní oznámení TI odkládá, neboť podle něj nejde o podezření z trestného činu.

12/22

Transparency se obrací na okresního státního zástupce s podnětem k výkonu dozoru nad postupem policie a zároveň odesílá své vyjádření radě Jihomoravského kraje popisující závažná pochybení ohledně nakládání s S-centrem.

1/23

Státní zástupce vyrozumívá Transparency o přezkoumání postupu policejního orgánu a ztotožnění se s ním. Trestní rovina případu je tímto uzavřena.

Budova hodonínského S-centra byla v létě 2021 poškozena tornádem, které se oblastí prohnalo. Z reportáže Hospodářských novin (HN) později vyvstaly otázky okolo postupu Jihomoravského kraje při vyklízení poničené budovy a plánů radních, jak s budovou dále nakládat.

Vedení kraje například odhadlo, že oprava budovy, která původně stála 200 milionů korun, vyjde na 400 milionů. Jak k takové částce došlo, se ale kraji nepodařilo vysvětlit. Reportáž HN navíc přinesla informace o rozsáhlém rabování a divokém „vyklízení“ vybavení budovy včetně van nebo dveří, které přírodní živel nijak neponičil.

Hasiči, kteří u vyklízení budovy byli mluvili o tom, že dostali rozkaz vymlátit i nepoškozené vybavení budovy. Z fotografií je i laikům zřejmé, že mnohé škody na budově nezpůsobilo tornádo. Například fotografie z vyklízení škod ukazují mnohá nepoškozená okna – nyní tam ale není žádné.

Za celou dobu budovu navíc nenavštívil odborník, který by pro kraj zpracoval studii, není tedy jasné, na základě čeho vedení kraje odhaduje částku potřebnou pro obnovu budovy. Pojišťovna na rozdíl od vedení kraje hovoří o škodách v řádu 150 milionů.

Citelně se protahující řešení o naložení s budovou dotklo především 140 klientů S-centra, kteří museli být umístěni do jiných pečovatelských domů v okolí, doufali však, že se vrátí. Stejně tak dostalo výpověď zhruba 100 zaměstnanců. Ti tvrdí, že je radní „hodili přes palubu”.

Otočky kraje ohledně opravy

Z původního plánu domov opravit nejdříve sešlo, krajská rada ho smetla ze stolu s tím, že centrum je zastaralé a nadále již nenaplňuje standardy sociálních služeb. Jejich řešením bylo postavit novou budovu v nedalekém Rohatci.

Podle expertů však budova nebyla ani zastaralá, ani nenávratně poškozená. Jen se k jejímu vyklízení nepřistupovalo s péčí řádného hospodáře a vyhazovalo se všechno nehledě na to, zda to při tornádu poškozeno bylo či nebylo. Od té doby, kdy byla budova vyklizena, chátrá.

Vedení kraje se spoléhalo na dotace ze strany Ministerstva pro místní rozvoj, které podporuje výstavbu v poničené oblasti. To údajně oznámilo radním, že stavbu nového domova dotovat nebude, a to z důvodu, že se nejedná o obnovu v oblasti poškozené tornádem.

Vedení kraje tuto informaci označilo za novou, i když ji údajně mělo k dispozici již od samého počátku. Nakonec se tedy znovu radní vrátili k možnosti opravit poničenou budovu, jejíž oprava ale bude po „divokém” vyklízení vyšší.

Z pozice TI nechceme hodnotit, zda je lepším řešením výstavba centra nového či oprava staré budovy. O tom rozhodují krajští radní, případně zastupitelé. My požadujeme pouze to, aby bylo rozhodnutí učiněno na základě odpovídajících podkladů. Investice v řádu téměř půl miliardy korun vytváří prostor pro výrazné ztráty ve veřejných prostředcích.

Zjištěná pochybení vedení S-centra

Nejenom bezprostřední reakce na neočekávatelný živelní zásah, ale především další nakládání s poškozenou ukazuje na zásadní pochybení při správě veřejného majetku ze strany vedení S-centra, potažmo Jihomoravského kraje jako zřizovatele.

Určitý chaos při odklízení následků tornáda je pochopitelný, avšak zjevné nedostatky v evidenci majetku a nedohledaný majetek v hodnotě milionů korun ani rok a půl po zásahu živlu jsou alarmující. Porušování pravidel pro nakládání s veřejným majetkem zjistila také samotná kontrola provedené krajským úřadem. Mimoto dle zjištění inspektorátu práce porušil ředitel S-centra také pracovněprávní předpisy, mj. při hromadném propouštění zaměstnanců.

Po celou dobu příslušní krajští radní Vladimír Šmerda (ODS) a Jana Leitnerová (Piráti) situaci bagatelizují a odmítají přijmout zodpovědnost nebo ji vymáhat po řediteli S-centra (a zároveň řediteli příspěvkové organizace Domov na Jarošce) Václavu Poláchovi. Přístup krajského vedení je velice laxní a až po roce a půl od zásahu tornáda se začínají rýsovat nějaké konkrétní plány pro naložení s budovou S-centra, i když stále nebyly uspokojivě vyčísleny vzniklé škody nebo náklady na nové investice.

Dění kolem hodonínského S-centra budeme v TI nadále sledovat.

Články HN popisující celou kauzu, na jejichž základě podalo TI trestní oznámení

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Aktuální stav

1/23

Státní zástupce vyrozumívá Transparency o přezkoumání postupu policejního orgánu a ztotožnění se s ním. Trestní rovina případu je tímto uzavřena.

12/22

Transparency se obrací na okresního státního zástupce s podnětem k výkonu dozoru nad postupem policie a zároveň odesílá své vyjádření radě Jihomoravského kraje popisující závažná pochybení ohledně nakládání s S-centrem.

11/22

Policejní orgán trestní oznámení TI odkládá, neboť podle něj nejde o podezření z trestného činu.

5/22

Transparency podává trestní oznámení právě v souvislosti s odstraňováním škod. Z pohledu TI mohlo dojít ke spáchání trestných činů krádeže, zpronevěry či poškození cizí věci.

5/22

Hospodářské noviny přicházejí s velkou reportáží o rabování, cíleném poškozování a odcizování vybavení v S-centru krátce po katastrofě i v následujících měsících.

Vývoj celé kauzy

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Související kauzy a projekty

Bojujte proti korupci s námi.