Divoké vyklízení hodonínského S-centra po tornádu

Probíhá Vydáno 15. 08. 2022

Poničená budova S-centra v Hodoníně | fotografie: Zdeněk Matyáš

V kostce

V červnu 2021 poničilo tornádo budovu hodonínského domova pro seniory S-centrum, provozované jako příspěvkovou organizaci Jihomoravského kraje. Následné vyklízení budovy, při kterém podle svědků docházelo k cílenému poškozování a odcizování vybavení a zařízení budovy a chaotické, až nezodpovědné, jednání ze strany zástupců Jihomoravského kraje, o kterém informovaly Hospodářské noviny, vedlo naši protikorupční organizaci Transparency International ČR (TI) k podání trestního oznámení.

Na začátku roku 2022 jsme se obrátili na vedení kraje s otázkami o budoucím osudu budovy S-centra, která byla v létě 2021 poškozena tornádem. Zajímalo nás především to, jak má být s budovou dále naloženo, jak byly využity peníze ze sbírek a dotací na řešení dopadů tornáda, a především z čeho Jihomoravský kraj vychází při posuzování výhodnosti jednotlivých variant dalšího nakládání s budovou.  

Odpovědi jsme se dočkali až po více než dvou měsících v dubnu, a to od hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL). Z reakce projednané radou Jihomoravského kraje vyplynulo, že o definitivním osudu S-centra ještě nebylo rozhodnuto. Zároveň z ní bylo zřejmé, že prioritou pro kraj byla výstavba nového objektu z toho důvodu, že škody na původní budově byly vyčísleny na 400 milionů korun. Kraji se ale nepodařilo vysvětlit a už vůbec ne doložit, z čeho tento odhad vychází, přestože jsme o to výslovně požádali.  

V květnu 2022 jsme se v souvislosti s poznatky o poškozování vybavení S-centra při odstraňování škod po tornádu a následném nehospodárném nakládání s veřejnou budovou obrátili na místně příslušné Okresní státní zastupitelství v Hodoníně s trestním oznámením. Z našeho pohledu mohlo dojít ke spáchání trestných činů krádeže, zpronevěry či poškození cizí věci.

6/21

Jižní Moravou se prohnalo tornádo, poničilo i Hodonínský domov seniorů S-centrum.

2/22

Transparency se obrátila na vedení kraje s otázkami, jak má být s budovou dále naloženo, jak byly využity peníze ze sbírek a dotací na řešení dopadů tornáda, a především z čeho kraj vychází při posuzování výhodnosti jednotlivých variant dalšího nakládání s budovou.

4/22

Hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich (KDU-ČSL) TI na otevřený dopis odpověděl, budoucnost S-centra ale stále nebyla jasná.

5/22

Hospodářské noviny přicházejí s velkou reportáží o rabování, cíleném poškozování a odcizování vybavení v S-centru krátce po katastrofě i v následujících měsících.

5/22

Transparency podává trestní oznámení právě v souvislosti s odstraňováním škod. Z pohledu TI mohlo dojít ke spáchání trestných činů krádeže, zpronevěry či poškození cizí věci.

Budova hodonínského S-centra byla v létě 2021 poškozena tornádem, které se oblastí prohnalo. Z reportáže Hospodářských novin (HN) později vyvstaly otázky okolo postupu Jihomoravského kraje při vyklízení poničené budovy a plánů radních, jak s budovou dále nakládat. 

Vedení kraje například odhadlo, že oprava budovy, která původně stála 200 milionů, vyjde na 400 milionů korun. Jak k takové částce došlo, se ale kraji nepodařilo vysvětlit. Reportáž Hospodářských novin navíc přinesla informace o rozsáhlém rabování a divokém “vyklízení” vybavení budovy včetně van nebo dveří, které přírodní živel nijak neponičil.

Hasiči, kteří u vyklízení budovy byli mluví o tom, že dostali rozkaz vymlátit i nepoškozené vybavení budovy. Z fotografií je i laikům zřejmé, že mnohé škody na budově nezpůsobilo tornádo. Například fotografie z vyklízení škod ukazují mnohá nepoškozená okna – nyní tam ale není žádné. 

Za celou dobu budovu navíc nenavštívil odborník, který by pro kraj zpracoval studii, není tedy jasné, na základě čeho vedení kraje odhaduje částku potřebnou pro obnovu budovy. Pojišťovna na rozdíl od vedení kraje hovoří o škodách v řádu 150 milionů.  

Citelně se protahující řešení o naložení s budovou dotklo především 140 klientů S-centra, kteří museli být umístěni do jiných pečovatelských domů v okolí, doufali však, že se vrátí. Stejně tak dostalo výpověď zhruba 100 zaměstnanců. Ti tvrdí, že je radní “hodili přes palubu”. 

Otočky kraje ohledně opravy

Z původního plánu domov opravit nejdříve sešlo, krajská rada ho smetla ze stolu s tím, že centrum je zastaralé a nadále již nenaplňuje standardy sociálních služeb. Jejich řešením bylo postavit novou budovu v nedalekém Rohatci. 

Podle expertů však budova nebyla ani zastaralá, ani nenávratně poškozená. Jen se k jejímu vyklízení nepřistupovalo s péčí řádného hospodáře a vyhazovalo se všechno nehledě na to, zda to při tornádu poškozeno bylo či nebylo. 

Od té doby, kdy byla budova vyklizena, chátrá. V současné době podle právníků naší protikorupční organizace nejsou dodržována ani základní pravidla pro nakládání s veřejným majetkem. 

Vedení kraje se spoléhalo na dotace ze strany Ministerstva pro místní rozvoj, které podporuje výstavbu v poničené oblasti. To údajně oznámilo radním, že stavbu nového domova dotovat nebude, a to z důvodu, že se nejedná o obnovu v oblasti poškozené tornádem. Vedení kraje tuto informaci označilo za novou, i když ji údajně mělo k dispozici již od samého počátku. V tuhle chvíli se tedy znovu radní vracejí k možnosti opravit poničenou budovu, jejíž oprava by ale v tuto chvíli po “divokém” vyklízení byla násobně vyšší. 

Stále nejasná budoucnost

Z pozice TI nechceme hodnotit, zda je lepším řešením výstavba centra nového či oprava staré budovy. O tom rozhodují krajští radní, případně zastupitelé. My požadujeme pouze to, aby bylo rozhodnutí učiněno na základě odpovídajících podkladů. Investice v řádu téměř půl miliardy korun vytváří prostor pro výrazné ztráty ve veřejných prostředcích. O to více je alarmující, že krajské vedení ani po více než roce viditelně nemá žádný propracovaný plán a není jasné, podle čeho se vlastně rozhoduje. 

Dění kolem hodonínského S-centra budeme v TI nadále sledovat. 

Články HN popisující celou kauzu, na jejichž základě podalo TI trestní oznámení

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Aktuální stav

5/22

Transparency podává trestní oznámení právě v souvislosti s odstraňováním škod. Z pohledu TI mohlo dojít ke spáchání trestných činů krádeže, zpronevěry či poškození cizí věci.

5/22

Hospodářské noviny přicházejí s velkou reportáží o rabování, cíleném poškozování a odcizování vybavení v S-centru krátce po katastrofě i v následujících měsících.

4/22

Hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich (KDU-ČSL) TI na otevřený dopis odpověděl, budoucnost S-centra ale stále nebyla jasná.

2/22

Transparency se obrátila na vedení kraje s otázkami, jak má být s budovou dále naloženo, jak byly využity peníze ze sbírek a dotací na řešení dopadů tornáda, a především z čeho kraj vychází při posuzování výhodnosti jednotlivých variant dalšího nakládání s budovou.

6/21

Jižní Moravou se prohnalo tornádo, poničilo i Hodonínský domov seniorů S-centrum.

Vývoj celé kauzy

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Související kauzy a projekty

Bojujte proti korupci s námi.