Veřejné zakázky v České republice: Korupce nebo transparentnost?

  • Typ publikace: Analýza
  • Rok vydání: 2005
  • Ke stažení: vz_studie_text
Jedním ze základních a klíčových principů při zadávání veřejných zakázek je transparentnost. Považujeme za užitečné podívat se pod slupku tohoto principu a otevřít hlubší diskusi o tom, co našemu systému zadávání veřejných zakázek chybí a co by se mělo změnit.
V této studii nabízíme tři úhly pohledu na zadávání veřejných zakázek v České republice – pohled ekonoma, právníka a zástupce nevládní organizace. Jejich názory se nemusí nutně shodovat, ale celkově by měly nabídnout komplexnější představu o otázce transparentnosti zadávání veřejných zakázek.