Střet zájmů jako riziko podvodů


Proč se věnujeme tomuto projektu

Na rozdíl od podvodu nemusí střet zájmů nutně znamenat protiprávní jednání jednotlivce či organizace, ale může být indikátorem, předzvěstí nebo výsledkem korupce. Může ovlivnit jak průběh zadání veřejné zakázky, tak její plnění, případně obě fáze. Střet zájmů je obtížně detekovatelný a faktická vynutitelnost dodržování pravidel či případný postih jsou minimální

I to je důvod, proč se Transparency International Česká republika (dále jen „TI“) soustředí na problematiku střetu zájmů a navazuje tak na předchozí projekty cílené na transparentní a efektivní čerpání prostředků Evropské unie, především na výstupy projektu „Lepší řízení rizik podvodů ve fondech EU“.

V letošním roce navíc vstoupí v platnost novela zákona o střetu zájmů, jehož uplatňování v praxi provázela řada otázek a jehož účinky se snažilo mnoho povinných subjektů obejít. Kromě toho zkušenosti z minulých programových období ukazují, že střet zájmů byl významným faktorem podvodného jednání především ve fázi výběru a hodnocení projektů spolufinancovaných EU.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu „Střet zájmů jako riziko podvodů“ je zvýšit prostřednictvím lepšího řízení a prevence střetu zájmů efektivitu využívání veřejných prostředků, které zahrnují i prostředky EU investované v České republice. Projekt se svými aktivitami zaměřuje nejen na lepší pochopení střetu zájmů a jeho jednotlivých projevů jakožto specifického rizika podvodů, ale směřuje i k posílení prevence jeho vzniku, případně k posílení kontroly, pokud již ke střetu zájmů dojde.

Co konkrétně děláme

Hlavními aktivitami projektu jsou:

  • mezinárodní konference, jejímž cílem je sdílení zkušeností a doporučení k omezení negativních následků střetu zájmů;
  • 3 semináře pro představitele veřejných orgánů a institucí odpovědných za zadávání a realizaci veřejných zakázek a projektů spolufinancovaných z prostředků EU;
  • manuál, který představí základní pravidla prevence střetu zájmů, praktické příklady a doporučení získaná v rámci současných i předchozích projektových aktivit.

Další informace o realizaci projektu, připravovaných a uskutečněných akcích budeme zveřejňovat průběžně na těchto webových stránkách projektu.

Doba realizace: 8. 12. 2016–31. 3. 2018

Kontakt:

Ivana

Ivana Dufková

projektová vedoucí

E-mail: dufkova@transparency.cz

Donoři

Tento projekt je podpořen programem Evropské unie Hercule III (2014 – 2018). Tento program je realizován Evropskou komisí. Byl zřízen pro prosazování aktivit v oblasti ochrany finančních zájmů Evropské unie. (Pro více informací: http://ec.europa.eu/anti_fraud/policy/hercule/index_en.htm.) Výhradní odpovědnost za obsah komunikace nesou její autoři. Evropská komise není zodpovědná za jakékoliv další využití informací v ní obsažených. 

olaf-logo-official

Související novinky

Stále chybí efektivní nástroje k předcházení střetu zájmů

2017 Infografika, audio a video Novinky a komentáře Z médii


I přes nedávné přijetí novely zákona o střetu zájmů u nás stále chybí efektivní nástroje, které by pomohly omezit riziko střetu zájmů ve veřejné správě i státních podnicích. V návaznosti na včerejší tiskovou konferenci k této problematice, se naší právničky Martiny Mikoláškové ptala v pořadu Českého rozhlasu Plus moderátorka Barbora Tachecí.

TI: V současnosti je dodržování pravidel či následný postih v souvislosti se střetem zájmů minimální

2017 Akce a pozvání Novinky a komentáře Tiskové zprávy Zpravodajství


Střet zájmů sám o sobě není korupčním jednáním nebo trestným činem. Nese však s sebou potencionální riziko zneužití pravomoci či strategických informací s vidinou osobního prospěchu.

Stát vytváří celou řadu regulačních mechanismů, přitom pomíjí či zcela eliminuje jejich kontrolu

2017 Akce a pozvání Infografika, audio a video Novinky a komentáře


Oficiálním zahájením projektu „Lepší řízení rizik podvodů ve fondech EU“ spolufinancovaném Evropským úřadem pro boj proti podvodům byla mezinárodní konference „STŘET ZÁJMŮ JAKO RIZIKO PODVODŮ“, která se konala dne 29. března 2017.

Snídaně TI ke střetu zájmů

2018 Novinky a komentáře


Výstupy projektu „Střet zájmů jako riziko podvodů“ realizovaného Transparency International – Česká republika, o.p.s., za podpory programu Evropské unie Hercule III, byly představeny na setkání zástupců projektového týmu, zástupců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, odborníků a novinářů, které proběhlo 28. března 2018 u příležitosti oficiálního ukončení projektu.