Conflict of Interests as a Risk of Fraud

The objective of this publication is not to provide a comprehensive overview of all issues relating to conflict of interests. We wish to clearly describe what a conflict of interests is, how it is defined by law, what the conflict of interests indicators and risks are, and how it is possible to prevent its consequences. Special attention is given to the conflict of interests risks relating to public procurement and subsidy schemes, including projects under the European Structural and Investment (ESI) funds.

 

Související projekty

Střet zájmů jako riziko podvodů

Na rozdíl od podvodu nemusí střet zájmů nutně znamenat protiprávní jednání jednotlivce či organizace, ale může být indikátorem, předzvěstí nebo výsledkem korupce. Může ovlivnit jak průběh zadání veřejné zakázky, tak její plnění, případně obě fáze. …

Vice o projektu