Ivana Dufková

projektová vedoucí

Je absolventkou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, kde získala titul PaedDr. Řadu let pracovala v resortu vnitra v oblasti profesního vzdělávání policistů a pracovníků resortu. Kromě toho dlouhodobě spolupracovala s řadou nevládních organizací v České republice i v zahraničí v oblasti lidských práv, korupce, prevence kriminality a domácího násilí.

Byla manažerkou několika mezinárodních projektů zaměřených na profesionalizaci práce policie, zejména v zemích východní Evropy a střední a jihovýchodní Asie. Je autorkou řady učebnic a multimediálních vzdělávacích programů pro výcvik policistů. Hovoří anglicky a rusky.

V Transparency International Česká republika pracovala od roku 2013 do roku 2018 a podílela se na zahraničních projektech na Ukrajině, v Srbsku a Egyptě a dále na řadě projektů zaštítěných institucemi EU, mimo jiné v oblastech lobbingu, střetu zájmů a veřejných zakázek.