Transparentní financování kampaní v Srbsku

Publikováno 15. 03. 2022

Proč se věnujeme tomuto projektu

Ústředním problémem, kterému se v rámci projektu věnujeme, je dlouhodobě netransparentní a pokřivený systém financování politických stran v Srbské republice. Přes četná doporučení expertních organizací a požadavky EU v rámci asociačních procesů Srbsko zatím stále nenaplňuje mnohé klíčové předpoklady pro zprůhlednění politického financování a zamezení zneužívání čerpání státního rozpočtu politickými subjekty.

Snahám o transparentnost politických financí v praxi brání absence nástrojů umožňující efektivní dohled veřejnosti a občanské společnosti (např. transparentní účty), omezená či nedostatečně definovaná práva a povinnosti tamního dohledového orgánu, chybějící trestní odpovědnost při porušování pravidel a nemožnost jejich vymáhání, ale například také stále se zužující prostor pro investigativní novinařinu a svobodná média obecně.

Projekt navazuje na dlouholetou a osvědčenou spolupráci s naší partnerskou pobočkou Transparentnost Srbija. Právě společně s našimi partnery se nám v průběhu loňského projektu podařilo zformulovat návrhy konkrétních řešení, která by mohla zlepšit úroveň transparentnosti financování tamních volebních kampaní, a které také budeme v rámci letošního projektu prosazovat.

Co konkrétně děláme

Rok 2022 může být pro Srbsko zlomový – 3. dubna se odehrají hned troje volby: parlamentní, prezidentské a municipální. V rámci projektu proto plánujeme pokračovat v dobré praxi přenosu naší vlastní jedinečné zkušenosti s monitorováním volebních kampaní v České republice (naše metoda monitoringu a hodnocení kampaní byla v Srbsku pilotována již v roce 2020) a zároveň také více komunikovat význam fungující veřejné kontroly nad politickými financemi širší veřejnosti.

V rámci celého projektu pak budeme pracovat na implementaci advokační strategie, která má za úkol vysvětlovat problematické aspekty srbské legislativy týkající se politického financování vytipovaným aktérům – srbským politickým stranám, státním orgánům (např. Protikorupční agentuře, která v RS plní roli dohledového orgánu nad financováním politických stran) či evropským představitelům věnujícím se politice rozšíření – a usilovat o jejich podporu pro námi navržená zlepšení. Jako konkrétní nástroj budeme klást větší důraz na podporu transparentních účtů jakožto prostředku pro dosažení lepšího dohledu veřejnosti nad systémem přerozdělování veřejných financí.

V druhé polovině roku 2022 pak hodláme využít příležitosti českého předsednictví v Radě EU a oslovovat možné partnery, kteří by nám mohli pomoci získat pro téma transparentnosti srbských politických financí více pozornosti i na půdě Evropské unie. V rámci nastavování česko-evropské agendy chceme i nadále akcentovat poměrně silné česko-srbské vztahy a budeme přinášet toto téma do veřejné debaty. Kvalitní legislativa a vláda práva je nezbytnou podmínkou pro přistoupení dalších členských států a tlak ze strany EU na srbské představitele tak má potenciál zvýšit snahy Srbska o zlepšení legislativy.

Jaké máme výsledky

Co se nám v Srbsku podařilo v předchozích letech si můžete přečíst zde:

Donoři

Období realizace: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

Projekt byl realizován z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci programu Transition.

Bojujte proti korupci s námi.