Férová a transparentní politická soutěž v Srbsku

Publikováno 25. 05. 2021

Proč se věnujeme tomuto projektu

Český tým TI disponuje jedinečnou odborností v oblasti sledování transparentnosti financování volebních kampaní a právě z toho těží i projekt „FATRA“, který reaguje na extrémně nízkou úroveň transparentnosti politického financování v Srbsku a plánuje využít jak impulzu po volebním roce 2020, tak výhodného načasování aktivit v souvislosti s českými parlamentními volbami na podzim 2021.

V roce 2019 byly v Srbsku přijaty legislativní změny, které měly vyjasnit ustanovení o zákazu využívání veřejných zdrojů pro účely volebních kampaní v návaznosti na doporučení Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva (ODIHR). Tato úprava zákona však nezvýšila důvěru srbské veřejnosti ve zprávy o financování tamních politických kampaní, ani nezabezpečila možnost včasného vyšetřování veškerých podezření na podvodné jednání a šanci na případné potrestání viníků. Řada doporučení vydaná úřadem ODIHR zůstala i nadále neadresována.

Projekt současně reaguje na klíčové problémy a podněty, které byly identifikovány v rámci našeho loňského projektu „OPPOFIN 2020“, v rámci kterého jsme se srbskými partnery sdíleli naši expertízu v monitoringu transparentnosti předvolebních kampaní:

  • Právní rámec a systém financování politických stran v Srbsku nefunguje efektivně a postrádá základní prvky transparentnosti.
  • Chybí jak veřejně dostupné informace o financování srbských politických stran z veřejného sektoru, tak komplexní legislativa k financování politických stran, která by mohla zabránit korupčním praktikám.
  • Je nutné, aby proces novelizace zákona o financování politických stran započal co nejdříve a aby srbské orgány řešily dlouhodobé nedostatky volebních mechanismů v dialogu s politickými stranami a dalšími zúčastněnými hráči s dostatečným předstihem před příštími volbami.

Co konkrétně děláme

Na projektu spolupracujeme se srbskou pobočkou naší globální sítě, organizací Transparentnost Srbija, a jejími místními partnery, věnujeme se formulaci souboru pravidel pro transparentní a efektivní financování politických stran v Srbsku, který by měl být následně předložen relevantním rozhodovacím orgánům.

Již v rámci samotného procesu hledání řešení počítáme s přizváním relevantních stakeholderů. Je plánováno vydání policy paperu se základními doporučeními vzhledem k novelizaci relevantních právních předpisů, uspořádání debaty v Bělehradě, při níž budeme sdílet dobrou praxi z naší domoviny a série interních jednání dedikované pracovní skupiny, na jejichž základě se pokusíme napomoci k co nejlepší proměně prostředí politické soutěže v zemi.

Vedle naplňování aktivit advokačního rázu je naším cílem i přispět ke zvyšování porozumění tématu mezi srbskou společností.

Jaké máme výsledky

Donoři

Období realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Projekt je realizován z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci programu Transition.

Bojujte proti korupci s námi.