Podpora transparentnosti politických stran v Srbsku

Publikováno 20. 02. 2020

Proč se věnujeme tomuto projektu

Tematika financování politických stran v post-jugoslávkých zemích se stává naší specialitou. Cílem projektu OPPOFIN (OPen POlitical FINances – Open accces to information as a main vehicle for transparency of election campaigns in Serbia) bylo zvýšit transparentnost politických financí v Srbsku. Navrhneme metody a postupy sběru informací z veřejných zdrojů a využití principu svobodného přístupu k informacím.

Samozřejmě doporučíme také funkční metody monitoringu předvolebních kampaní na základě dobré zkušenosti z ČR. Dalším prvkem přenosu transformační zkušenosti ČR budou i podněty pro zlepšení srbské legislativy, odvozené z naší kvalitní úpravy předvolebních kampaní.

Předpokládáme, že mezinárodní iniciativa nevládního sektoru (pracujeme ve spolupráci se srbskou pobočkou TI) pomůže vyvolat širší společenskou poptávku po dalším zlepšování transparentnosti politického provozu a zároveň bude konstruktivním podkladem pro návrhy změn pro volební zákony.

Co konkrétně děláme

Naši právníci a analytici připravují podklady pro novelizační návrhy, odborná školení pro monitorovací tým k volbám v Srbsku 2020 a mediační kulaté stoly se zástupci politických stran a reprezentanty občanské společnosti.

Poskytujeme právní komentáře, odborné analýzy, vzdělávací materiály.

Mediujeme kontakt mezi zástupci různých zájmů a institucí v Srbsku.

Jaké máme výsledky

Donoři

Období realizace: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020

Projekt byl realizován z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci programu Transition.

Bojujte proti korupci s námi.