Lobbing v EU


Proč se věnujeme tomuto projektu

Rovný přístup všech zájmových skupin k zákonodárcům je důležitým aspektem fungování demokracie. Je-li tedy lobbing transparentní, jeho vliv může být pozitivní. Avšak důvěra veřejnosti v to, jak a v čím zájmu byly zákonodárné iniciativy připravovány, byla negativně ovlivněna opakovanými neprůhlednými postupy lobbistů či různých zájmových skupin. Četné skandály ukázaly naléhavou potřebu větší transparentnosti a odpovědnosti v této oblasti, jak ze strany zájmových skupin, tak ze strany představitelů veřejné moci.

Úlohou regulace lobbingu je zprůhlednit zájmy stojící za navrhovanými zákony a spojením mezi lobbisty a politiky. Ačkoli existují slibné zkušenosti s přijetím dobrovolných opatření ze strany soukromých firem a lobbistů, v rámci EU se nerozšířily.

Co konkrétně děláme

Projekt se zaměřuje na prosazení regulace lobbistických kontaktů, ale také podporu seberegulačních aktivit všech zúčastněných. Účastní se jej 18 zemí Evropské unie a potrvá do května 2015.

 • Seminář „Transparentní prosazování oprávněných zájmů nebo skrytý lobbing?“ | zleva: Václav Nekvapil, Jana Marco, Irena Bartoňová Pálková, Erik Best, Weston Stacey, Jakub Dvořáček a Michal Kadera | zdroj: TI

Klíčové projektové aktivity zahrnují:

 1. Tři setkání poradní skupiny projektu
 2. Seminář pro soukromý sektor spojený s tiskovou konferencí
 3. Seminář pro poslance a senátory k otázkám etického kodexu spojený s tiskovou konferencí
 4. Seminář pro úředníky státní správy k otázkám etického kodexu spojený s tiskovou konferencí
 5. Zpracování výzkumu v oblasti lobbingu a rizik korupce (stávající situace a doporučení pro tři uvedené sektory)
 6. Webové stránky projektu

Cíle projektu:

 1. Shromáždění informací o korupčních rizicích spojených s lobbingem se zvláštním zaměřením na finanční sektor
 2. .Shromáždění a výměna zkušeností s existujícími přístupy a nástroji protikorupčních aktivit a vytváření nových postupů
 3. Podpora řešení pro větší transparentnosti lobbingu v klíčových rozhodnutích ve veřejném a soukromém sektoru v 18 členských státech EU
 4.  Vytvoření platformy spolupráce s příslušnými zainteresovanými stranami a občany,  jejich zapojení do boje proti korupci ve vazbě na lobbing

Na projektu se podílí:

Radim Bureš | Ivana Dufková | Tereza Štysová

Donoři

Projekt je financován z programu prevence a boje proti kriminalitě Evropské unie.

EU_vlajka

Související novinky

Transparentní prosazování oprávněných zájmů nebo skrytý lobbing?

2015 Infografika, audio a video Novinky a komentáře Mapování korupce Profesionální státní správa


Pod tímto názvem se v pátek 23. ledna 2015 uskutečnil v pražském hotelu Yasmin seminář, který společně pořádala Transparency International Česká republika, o. p. s. a Asociace Public Affairs Agentur.

V Berlíně byl odstartován dvouletý projekt věnovaný regulaci lobbingu

2014 Novinky a komentáře Mapování korupce Profesionální státní správa


Co je to lobbing? Kdo je lobbista? Jaká je role lobbingu v dnešní společnosti? Jak zprůhlednit lobbistické aktivity? Na tyto otázky se snaží odpovědět dvouletý projekt Evropské komise Lifting the Lid on Lobbying: Taking secrecy out of politics, který byl minulý týden zahájen v Berlíně za účasti 18 poboček Transparency International.

V Senátu proběhla konference „Společnost bez korupce: pohled ze severu

2014 Akce a pozvání Novinky a komentáře Mapování korupce Profesionální státní správa


Od severských zemí nás odlišuje skutečná vůle korupci řešit, zní závěr konference v Senátu.
Témata: Mapování korupce Profesionální státní správa
Štítky: