Lobbying in Europe: Hidden influence, priviledged access

Neregulovaný lobbing v Evropě otevírá dveře korupci: Zpráva o 19 evropských zemích a 3 orgánech EU dokládá nepatřičný vliv na politiku v celém regionu a v Bruselu. TI uveřejnilo zprávu „Lobbing v Evropě: skrytý vliv, privilegovaný přístup“, která je vůbec prvním komplexním hodnocením lobbingu a která zkoumá, jak dobře je politické rozhodování chráněno před nežádoucím vlivem.