Radim Bureš

programový ředitel

Vystudoval filosofii a politickou ekonomii na Filosofické fakultě University Karlovy. Absolvoval stáž na Oxfordské universitě. Na katedře filosofii FF UK pak přednášel dějiny filosofie a analytickou etiku. Od poloviny devadesátých let se věnuje prevenci kriminality a působil na odboru prevence kriminality ministerstva vnitra. Věnoval se otázkám lidských práv, prevence obchodu s lidmi, prevence násilí ve sportu a prevence korupce. Absolvoval kratší odborné stáže v USA a Velké Británii. V letech 2000 a 2005 se zúčastnil světových kongresů OSN k prevenci kriminality.

Publikoval řadu statí v odborných časopisech a vystupoval na řadě mezinárodních konferencí.

Od roku 2008 do roku 2013 působil v Transparency International ČR jako projektový manažer. Od března 2013 do května 2016 byl programovým ředitelem organizace.