Lobbing v EU

Vydáno 30. 06. 2014

Je pro vás lobbing synonymem netransparentního jednání a lobbista „šedou eminencí“ používající neregulérní nástroje ovlivňování politické scény? S takovým názorem určitě nejste osamoceni. Je to ale pravdivý obrázek? Právě na to se snaží odpovědět projekt financovaný z programu prevence a boje proti korupci Evropské komise Lifting the Lid on Lobbying: Taking secrecy out of politics in Europe, který nyní probíhá v 18 zemích EU.

Rovný přístup všech zájmových skupin k zákonodárcům je důležitým aspektem fungování demokracie. Je-li lobbing transparentní, jeho vliv může být pozitivní. Jak však jeho transparentnost zajistit? V různých zemích najdeme různé modely. Důslednou regulaci prostřednictvím zákona a registrů lobbistů a lobbistických kontaktů,  dobrovolnou regulaci ze strany soukromých subjektů. Existují však i země, kde lobbing není upraven vůbec. Uvedený projekt se snaží popsat situaci v jednotlivých zemích a zároveň prezentovat negativní, ale i pozitivní příklady lobbingu v zemích, které se projektu účastní.

Dne 24.6. 2014 se v rámci projektu uskutečnilo pracovní jednání zástupců Transparency International Česká republika a Transparency International Bulharsko. Hlavními body byla situace s legislativní úpravou lobbingu v obou zemích, kde již bylo několik pokusů o přijetí takové regulace, ale bez úspěchu. Zdá se proto, že reálným řešením je prosazení důsledné transparentnosti legislativního procesu spolu se zavedením seberegulačních mechanismů na straně lobbistů i politiků a státních úředníků.

Poměrně velká část jednání byla věnována příkladům negativního lobbingu, kdy jejich zpracování často naráží na nedostatek ověřitelných informací.

Závěr pracovního jednání se věnoval zkušenostem ze spolupráce Transparency International  s orgány místních samospráv a prezentaci dosavadních nejúspěšnějších projektů.

 

Projekt je financován z programu prevence a boje proti korupci Evropské komise


Projekty a kauzy: Lobbing v EU

Štítky: Spolupráce se zahraničím , Profesionální státní správa

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.