Firemní členství v Klubu TI

Klub Transparency International

Logo Klubu TI | zdroj: TI

Klub Transparency International byl založen v roce 2011, jako platforma pro podporovatele a společnosti, které věří, že bojovat s korupcí má smysl. Jedná se o významný zdroj financování našich aktivit a také o morální podporu celé organizace. V současné době má Klub TI 24 firemních a přes 170 individuálních členů. Díky našim podporovatelům dokážeme zachránit miliardy korun z veřejných rozpočtů.

 

 • Seminář „Transparentní prosazování oprávněných zájmů nebo skrytý lobbing?“ | zleva: Radim Bureš, Václav Nekvapil, Jiří Dienstbier, Jaromír Beran, Pavel Bratinka, András Baneth a Paul Zoubkov | zdroj: TI

V rámci vašeho členství v Klubu TI vás zveme a rádi se s vámi setkáváme na našich akcích.

 

Kategorie firemního členství:

PATRON 

Patron

> 100.000,- Kč / ročně

GENERAL

General

> 25.000,- Kč / ročně

BASIC

Basic

> 10.000,- Kč / ročně

 

Jestliže mám zájem o firemní členství, jaký je další krok?

Kontaktujte David Kotoru (e-mail: kotora@transparency.cz), který má v TI na starosti fundraising a komunikaci.

 

Výhody a podmínky firemního členství:

1. Členové Klubu Transparency International ČR (dále jen „Klub TI“) se ztotožňují s principy a hodnotami vyjádřenými v etickém kodexu Transparency International – ČR, o. p. s. (dále jen „TI“).

2. Členem Klubu TI se stává ta firma či společnost, která finančně přispěje na činnost TI.

3. Příspěvky pro firemní členy jsou aktualizovány na začátku každého kalendářního roku. Rozdělení pro rok 2014 je možné zobrazit zde. Pro rok 2015 a dále jsou finační dary stanoveny takto:

 • Patron, firemní člen od 100.000,- Kč / ročně
 • General, firemní člen od 25.000,- Kč / ročně
 • Basic od, firemní člen 10.000,- Kč / ročně

4. Příspěvky nad 1.000.000,- podléhají výslovnému schválení Správní rady TI.

5. Členství v klubu vzniká po připsání peněz na účet TI a je účinné po dobu kalendářního roku, ve kterém byl poskytnut finanční příspěvek. Členství v klubu zaniká v případě nezaplacení ročního příspěvku počátkem července roku následujícího.

6. TI si vyhrazuje právo neschválit nebo zrušit členství jakékoliv firmy v Klubu TI a vrátit dar. O tomto kroku rozhodne Správní rada TI.

7. Každý člen Klubu TI obdrží dokument potvrzující členství v Klubu TI.

8. TI vede databázi členů, jejich kontaktních údajů a informaci o zaplacení příspěvků. Jméno dárce – firmy bude uvedeno na webu a ve výroční zprávě.

9. Firemní členové získávají:

Patron

 • po předchozí domluvě využití speciálního benefitu, půldenní konzultace, přednášky pro zaměstnance či informativního článku do interního newsletteru TI
 • darovací certifikát
 • daňové zvýhodnění
 • společnost bude uvedena ve výroční zprávě a na webu TI
 • informaci o využití darovaných prostředků Klubu TI
 • elektronický zpravodaj s aktuálními informacemi o boji proti korupci
 • výroční zprávu
 • BulleTIn
 • pozvánky na akce pořádané TI (workshopy, debaty, semináře, výroční setkání Klubu TI)
 • Vaše podpora bude vidět (web a e-mailové podpisy TI, materiály Klubu TI, bannery)

General

Basic

10. Členství v Klubu TI nedává možnost jakkoliv ovlivňovat činnost TI, její strategická rozhodnutí nebo získat jiné výhody, například přednostní řešení kauzy Právní poradnou.

11. Členství v Klubu TI žádným způsobem neprokazuje a nezaručuje bezúhonnost členské firmy.

Pokud se zatím nechcete stát členem Klubu TI, budeme rádi i za jednorázový dar. Váš dar nám pomůže financovat investigativní práci na aktuálních korupčních případech. Na rychlou reakci potřebujeme peníze, protože není zahrnuta v dlouhodobých projektech placených z grantů. Číslo účtu Transparency International – Česká republika, o. p. s. je 2100385154/2010, případně kontaktujte Davida Kotoru, (kotora@transparency.cz). 

Loga a badge TI ke stažení