Transparentní prosazování oprávněných zájmů nebo skrytý lobbing?

Vydáno 05. 02. 2015

Pod tímto názvem se v pátek 23. ledna 2015 uskutečnil v pražském hotelu Yasmin seminář, který společně pořádala Transparency International Česká republika, o. p. s. a Asociace Public Affairs Agentur.

Videozáznam ze semináře „Transparentní prosazování oprávněných zájmů nebo skrytý lobbing?“ | zdroj: TI

Seminář zahájil ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier a zúčastnili se ho zejména představitelé zájmových organizací podnikatelského sektoru a firmy nabízející služby v oblasti Public Affairs.

Cílem semináře bylo diskutovat jak mezinárodní a národní způsoby regulace a standardy lobbingu, tak praktická opatření a kodexy, kterými samy lobbistické organizace zajišťují transparentnost při prosazování svých zájmů.

Účastníci se shodli, že lobbing je legitimním nástrojem prosazování skupinových zájmů, a jako takový je v  demokratické společnosti nezbytný. Kvalita politického rozhodování a jeho výsledků závisí na tom, jak bude odrážet a vyrovnávat zájmy těch, kterých se rozhodnutí bude týkat. K tomu přispívá právě lobbing. Aby však lobbování nepřešlo do klientelistických čachrů, musí se lobbování řídit jistými pravidly a musí být realizováno transparentně.

Možná překvapivým, ale v kontextu semináře pak zcela pochopitelným, bylo vyjádření předsedy  spolupořádajíce Asociace Public Affairs Agentur Václava Nekvapila: „Problémem českého lobbingu je, že je ho málo a ne moc.“ Tomu přitakala i Jana Marco z agentury Pan Solutions: „Lobbistických schůzek je málo.“ Právě vyslechnutím všech stran a vyhodnocením jejich informací může politik zajistit dostatečnou míru reprezentace všech dotčených zájmů.

O aktuálních opatřeních k transparentnějšímu legislativnímu procesu hovořil ministr Jiří Dienstbier, který mimo jiné představil plán na zpřístupnění elektronické databáze připravované legislativy tzv. eKLEP, a tajemník Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Jaromír Beran, který přiblížil nedávnou novelu Jednacího řádu Poslanecké Sněmovny.

  • Seminář „Transparentní prosazování oprávněných zájmů nebo skrytý lobbing?“ | zleva: Václav Nekvapil, Jana Marco, Irena Bartoňová Pálková, Erik Best, Weston Stacey, Jakub Dvořáček a Michal Kadera | zdroj: TI

O významu etických kodexů a dalších forem seberegulace lobbistických firem a zájmových asociací, komor a svazů hovořili András Baneth z Public Affairs Council a zástupce sekretariátu Transparency International v Berlíně Paul Zoubkov. Konkrétní příklady možné seberegulace pak ukázal Jakub Dvořáček z Asociace inovativního farmaceutického průmyslu.

Řečníci se dotkli i otázky potřebnosti zákonné regulace lobbingu. Názor většiny účastníků asi nejlépe shrnul Weston Stacey, výkonný ředitel Americké obchodní komory, který upozornil, že zákonu o regulaci lobbingu musí předcházet celá řada jiných opatření: „Musí fungovat nezávislé a odpovědné soudnictví, průhledné financování stran, služební zákon, postih úplatkářství, musí být regulován střet zájmů, fungovat transparentní legislativní proces (například legislativní stopa je skvělý nápad), a až pak můžete mít zákon o lobbingu. Musíte dávat pozor, aby zákon o lobbingu nezpůsobil vyloučení některých aktérů, aby to pro ně nebylo příliš nákladné, to vše je třeba zvážit, neznemožněte legitimní lobbing.“.

Transparentní lobbing je nezbytnou součástí demokratického rozhodovacího procesu.  Podmínkou jsou však jednak transparentního pravidla legislativního procesu, jednak proaktivní uplatňování etických pravidel zájmovými skupinami,“ shrnul závěr semináře Radim Bureš, Programový ředitel pořádající Transparency International Česká republika.

Podrobnou zprávu ze semináře naleznete zde, videozáznam, fotogalerii a další dokumenty projektu Lobbing naleznete zde.

Tento seminář se uskutečnil v rámci projektu financovaného z programu prevence a boje proti kriminalitě Evropské unie Lifting the Lid on Lobbying: Taking secrecy out of politics in Europe. Transparency International – Česká republika o. p. s. děkuje za finanční podporu projektu také Asociaci Public Affairs Agentur.

Vlajka EU    Asociace Public Affairs Agentur


Projekty a kauzy: Lobbing v EU

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.