Právní poradna

Jan Dupák

vedoucí právník

jan.dupak@transparency.cz

Jan vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Poté působil více než rok v advokátní kanceláři jako koncipient se zaměřením na bankovnictví a nemovitosti. V průběhu studia absolvoval stáže v justici a advokacii, zahraniční studijní pobyt v Německu a tematicky zaměřené letní školy v Evropě. Hovoří plynně anglicky a německy.

V listopadu 2018 nastoupil do Právní poradny TI, kde se podílí na pomoci lidem, kteří se setkali s korupcí či nestandardními postupy veřejné správy. Dále se podílí na vzdělávání veřejnosti i zaměstnanců veřejných institucí v protikorupčních tématech. Věnuje se především tématům ochrany oznamovatelů (whistleblowerů), fungování územních samospráv, přístupu k informacím, střetu zájmů, veřejných zakázek a aktivního zapojení občanů do veřejného dění. Od června 2023 je vedoucím právníkem TI.

Jana můžete sledovat také na jeho profilu na sociální sítí X jako @DupakJan.

Fotografie ke stažení.

Autor těchto publikací

Autor těchto článků

Bojujte proti korupci s námi.