Transparency podává trestní oznámení v souvislosti s odstraňováním škod po tornádu v hodonínském domově pro seniory

Vydáno 18. 05. 2022

Ve čtvrtek 24. června 2021 se Břeclavskem a Hodonínskem přehnalo ve večerních hodinách tornádo, které zpustošilo pás země v délce 26 kilometrů. Tornádo tehdy zasáhlo i domov pro seniory S – centrum v Hodoníně. Průběh následného vyklízení škod však připomínal spíše rabování a Jihomoravský kraj, vlastník S – centra, si ani po téměř roce nezajistil relevantní ekonomické analýzy, natož aby rozhodl, jak s budovou v hodnotě stovek milionů korun naloží. Naše protikorupční organizace Transparency International (TI) se rozhodla podat trestní oznámení pro podezření na spáchání několika trestných činů.

S – centrum Hodonín | zdroj: ČTK, fotografie: Michaela Říhová

Hospodářské noviny přinesly na začátku května obsáhlou reportáž o poničené budově S – centra, kde podle reportáže docházelo krátce po katastrofě, ale i v pozdějších měsících, k otevřenému rabování, cílenému poškozování a odcizování vybavení a zařízení budovy.

Svědci odklízení škod popisují cílené ničení vybavení S – centra ve velkém rozsahu, přestože to vůbec nebylo nutné. Všechna zařízení v budově totiž nebyla viditelně, dle dostupných fotografií, nenávratně zničena, přestože vedení kraje i S – centra neustále mluví o zkáze a totální devastaci. Nic však nenasvědčuje tomu, že by byla situace tak vážná a budova by musela jít k zemi.

Podezření na spáchání trestných činů

Z pohledu TI mohlo dojít ke spáchání trestných činů krádeže, zpronevěry či poškození cizí věci. Nejen samotný průběh bezprostředního odklízení škod se jeví jako problematický. Zásadní pochybnosti vzbuzuje i přístup Jihomoravského kraje a především ředitele S – centra Václava Polácha (bývalý člen ČSSD).

Všechny procesy také doprovází chaos, odmítání zodpovědnosti a absence plánu, co se má s budovou dále dít. V současnosti nejsou dodržována ani základní pravidla pro nakládání s veřejným majetkem. Mohlo tak dojít ke spáchání trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku.

Fotografie S – centra Hodonín byly součástí odpovědi Rady Jihomoravského kraje | zdroj: Jihomoravský kraj

Vše doprovází pochybnosti, zda dále nedošlo ke spáchání pojistného podvodu, jestliže byla jako pojistná událost vykazována poškození, která nevznikla přímo zásahem tornáda, ale až následně během „odklízení“ škod. K nahlášení pojistné události navíc došlo až s osmidenním odstupem a vyčíslení škod pojišťovnou neodpovídá veřejně prezentovaným číslům.

Svědectví osob přítomných po zásahu tornáda vykreslují velice bizarní příběh. Působí to jakoby si všichni přítomní řekli, že cokoliv v poničené oblasti je odepsané, a tudíž volně k dispozici. Na toto se rozhodně musí podívat orgány činné v trestním řízení,“ vysvětluje právník TI Jan Dupák důvody pro podání trestního oznámení.

Přestože jsou v době bezprostředně po zásahu tornáda společensky závažné i škody na drobném majetku, nejzásadnější je podle nás otázka odpovědnosti za následné nakládání se stamilionovou veřejnou budovou, o jejíž osud kraj z nepochopitelných důvodů zcela ztratil zájem,“ dodává.

Konkrétní podrobnosti nakládání s budovou S – centra a jejím vybavení musí nyní osvětlit orgány činné v trestním řízení. Proto se TI obrátila na místně příslušné Okresní státní zastupitelství v Hodoníně s trestním oznámením.

Kvůli katastrofě spojené s tornádem vyhlásil hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich (KDU-ČSL) pro okresy Břeclav a Hodonín tzv. stav nebezpečí. Páchání trestných činu v době stavu nebezpečí je přitěžující okolností vedoucí k vyšším trestním sazbám. To má bránit právě situacím, kdy by pachatel chtěl využít živelní pohromy ke svému obohacení.

Osud S – centra je stále nejasný

Jihomoravský kraj odhadl náklady na opravu S – centra na 400 milionů korun, nedokázal však doložit žádný relevantní odborný podklad, z kterého by toto vyčíslení vycházelo. Budova S – centra v současné době není v provozu. Přibližně 150 seniorů tak bylo přesunuto do okolních zařízení a téměř 100 zaměstnanců dostalo v loňském roce výpověď.

Na radní Jihomoravského kraje jsme se proto v únoru obrátili s otázkami o budoucím osudu S – centra a k podrobnostem o zvažovaných variantách. Zajímalo nás především to, jak má být s budovou dále naloženo, jak byly využity peníze ze sbírek a dotací na řešení dopadů tornáda, a především z čeho kraj vychází při posuzování výhodnosti jednotlivých variant dalšího nakládání s budovou.

Kraj dle své odpovědi na náš dopis nehodlá budovu S – centra, která přišla daňové poplatníky na 200 milionů korun, rekonstruovat. Není jasné, jaké jsou s hodnotnou budovou další plány, může dojít také na její prodej.

Odpověď Rady Jihomoravského kraje ze dne 20. dubna 2022 směřovaná TI | zdroj: Jihomoravský kraj

Rada Jihomoravského kraje místo toho plánuje postavit nový domov pro seniory v Rohatci, který by měl výpadek služeb hodonínského S – centra nahradit. Cena projektu se aktuálně odhaduje na více než 460 milionů korun. Mnohé odpovědi stále chybí a TI bude celou kauzu nadále sledovat.


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.