Jaké změny přináší novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob?

Vydáno 01. 12. 2016

Dnes, 1. prosince 2016, vstupuje v účinnost novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, která přináší zásadní změny ve vymezení trestných činů a v jejich přičitatelnosti, resp. možnostech vyvinění.

Ilustrační fotografie | zdroj: TI

Dosud se právnická osoba mohla dopustit pouze vyjmenovaných trestných činů. V tomto uzavřeném výčtu však řada trestných činů, kterých se právnická osoba mohla dopustit, chyběla (příkladem může sloužit trestný čin poškozování spotřebitele). Novelizace tuto koncepci otáčí, od nynějška se tak právnická osoba může dopustit všech trestných činů vyjma těch, kterých se nemůže dopustit z povahy své osoby (například trestného činu vraždy novorozeného dítěte matkou).

 

Compliance jako efektní nástroj

Další podstatná změna spočívá v možnosti právnické osoby zprostit se trestní odpovědnosti, pokud prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které na ní bylo možno spravedlivě požadovat, aby spáchání protiprávního činu zabránila. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob tak novelou klade zásadní důraz na compliance programy, které představují prevenci nejenom v trestněprávním smyslu, ale též ve smyslu ochrany dat, hospodářské soutěže, reputace společnosti a dalších.

„Pouhé formální nastavení takových programů však nestačí. Důležité je, aby byly aplikovány v praxi a všemi odpovědnými osobami přijaty jako něco, co podnikání prospívá, nikoliv ho pouze zatěžuje,“ dodává Petr Leyer, vedoucí Právní poradny TI.

K vybudování efektivní compliance kultury Vám mohou pomoci cílená školení, nastavení vnitřních kontrolních mechanismů apod. Mezi hlavní aktivity TI patří právě protikorupční vzdělávání, kterému tradičně věnujeme velkou pozornost. Compliance programy, protikorupční strategie a audity, etické kodexy, due diligence, whistleblowing a mnoho dalších jsou pak témata, u nichž je TI schopna nabídnout expertízu vycházející z praktických zkušeností z právně-poradenské a analytické praxe. I v souvislosti s touto novelou již některé aktivity proběhly.

V případě zájmu o tyto služby proto neváhejte kontaktovat Davida Kotoru na kotora@transparency.cz.

 


Štítky: Školení a vzdělávací činnost , Prosazování protikoručních zákonů , Whistleblowing

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.