Šest případových studií pro studenty z oblasti podnikání

Vydáno 02. 03. 2016

Zlepšit situaci v České republice v oblasti podnikatelské etiky a zaměřit se na etická pravidla v souvislosti se způsobem dosahování zisku. Tak zní motto soutěže 4ETIKA organizované společností Skanska, se kterou Transparency International – Česká republika spolupracuje. V roce 2015 vyhrál soutěž Tomáš Fránek, který svůj vítězný koncept postavil na myšlence potřebnosti vzdělávání mladých lidí.

Studenti Gymnázia Olomouc při řešení případové studie | zdroj: TI

Tomáš Fránek spolu s Transparency International vytvořil šest případových studií, které měly studenty srozumitelnou formou seznámit s nejčastějšími příklady etických dilemat, se kterými se lze v případě podnikání setkat. Každá studie byla doplněna grafickým doprovodem – komiksem a spolu s obecným úvodem do dané problematiky a následnou diskusí nad konkrétní případovou studií vytvořila základ 1,5hodinového kurzu.

Nabyté informace a souvislosti měly v důsledku podpořit správné etické postoje a navést studenty k zamyšlení, co mohu z pozice aktivního občana změnit.

 

Případové studie se zabývaly těmito tématy:

  1. Vztahy k zákazníkům, klientům – Petr řeší etické dilema s výrobkem, který může škodit lidem.
  2. Vztahy k zaměstnancům – Martina se musí rozhodnout: bude férová k zaměstnancům, nebo získá vysněnou zakázku?
  3. Vztahy s dodavateli, úřady, placení daní – Milan dostane výhodnou nabídku, může „ulít“ peníze přes daňový ráj. Využije ji?
  4. Zisk a kamarádství, nebo etika a morálka – Roman se musí rozhodnout: využije nabídku kamaráda a zapojí se do mafiánské sítě, nebo zůstane sám?
  5. Sponzoring, etika a hranice úplatku – Pavla odmítne nabídku na sponzoring hokejového klubu, kde hraje její syn. Udělala správnou věc?
  6. Podnikáme se vzděláním – Michal po vystudování prestižní americké univerzity narazí na českou realitu, kde se dá vzdělání koupit. Je etické obchodovat se vzděláním, zaplatit si diplom, maturitu, diplomovou práci?

 

Ukázka komiksu k tématu

Ukázka komiksu k tématu č. 6 – Podnikáme se vzděláním | zdroj: Tomáš Fránek

4Etika v číslech

Do projektu se přihlásilo 10 středních škol, a to jak z Čech (Vysoké Mýto, Choceň, Tábor), tak Moravy (Uherské Hradiště, Uherský Brod, Brno, Olomouc, Zlín, Valašské Klobouky). Ve většině případů se seminářů účastnily 3. a 4. ročníky (maturitní), tedy studenti ve věku  17–19 let, některé školy uspořádaly semináře opakovaně. Celkem se do projektu zapojilo přes 300 studentů v rámci 15 uskutečněných kurzů.

Kurzy většinou rozšiřovaly ekonomické a právní semináře anebo sloužily jako součást výuky v hodinách základů společenských věd. Školy využívaly všech témat nabízených v rámci kurzů, ale nejčastěji volené téma bylo „Podnikáme se vzděláním“ a „Zisk a kamarádství, nebo etika a morálka?“. Do většiny kurzů se se aktivně zapojovali i přítomní pedagogové. Kurzy doplňovali vlastními příklady, případně se snažili být mírnými oponenty.

 

Zpětná vazba

Projekt se setkal s velmi pozitivní zpětnou vazbou, jak ze strany pedagogů, tak ze strany studentů. Profesorka H. Vacková z olomouckého gymnázia velmi dobře hodnotila to, že program zdůrazňoval pozitivní příklady. Podobně program posuzovali i další vyučující – podle profesorky P. Mikulcové ze střední školy v Uherském Hradišti, ale i mnoha studentů, byly velmi přínosné příklady z praxe. Ze zpětné vazby, kterou nám studenti po kurzech poskytli, vyplynulo, že jim většinou kurzy přinesly nové informace, které byly podány přitažlivou a srozumitelnou formou.  A pokud někdo ze studentů sdělované informace znal, dokázal ocenit formu, kterou kurzy probíhaly, a také některé pozitivní příklady.

Výborné doplnění ekonomického semináře, může to mít přínos pro náš budoucí pracovní život, “ maturantka, gymnázium Olomouc.

Určitě v tom pokračuje, budeme alespoň více v obraze,“ Martin Zetěk, gymnázium Zlín, 3. ročník.

 


Projekty a kauzy: 4ETIKA

Štítky: Školení a vzdělávací činnost , 4Etika

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.