Šest případových studií pro studenty z oblasti podnikání

Publikováno: 2. března 2016

Zlepšit situaci v České republice v oblasti podnikatelské etiky a zaměřit se na etická pravidla v souvislosti se způsobem dosahování zisku. Tak zní motto soutěže 4ETIKA organizované společností Skanska, se kterou Transparency International – Česká republika spolupracuje. V roce 2015 vyhrál soutěž Tomáš Fránek, který svůj vítězný koncept postavil na myšlence potřebnosti vzdělávání mladých lidí.

Studenti Gymnázia Olomouc při řešení případové studie | zdroj: TI

Tomáš Fránek spolu s Transparency International vytvořil šest případových studií, které měly studenty srozumitelnou formou seznámit s nejčastějšími příklady etických dilemat, se kterými se lze v případě podnikání setkat. Každá studie byla doplněna grafickým doprovodem – komiksem a spolu s obecným úvodem do dané problematiky a následnou diskusí nad konkrétní případovou studií vytvořila základ 1,5hodinového kurzu.

Nabyté informace a souvislosti měly v důsledku podpořit správné etické postoje a navést studenty k zamyšlení, co mohu z pozice aktivního občana změnit.

 

Případové studie se zabývaly těmito tématy:

  1. Vztahy k zákazníkům, klientům – Petr řeší etické dilema s výrobkem, který může škodit lidem.
  2. Vztahy k zaměstnancům – Martina se musí rozhodnout: bude férová k zaměstnancům, nebo získá vysněnou zakázku?
  3. Vztahy s dodavateli, úřady, placení daní – Milan dostane výhodnou nabídku, může „ulít“ peníze přes daňový ráj. Využije ji?
  4. Zisk a kamarádství, nebo etika a morálka – Roman se musí rozhodnout: využije nabídku kamaráda a zapojí se do mafiánské sítě, nebo zůstane sám?
  5. Sponzoring, etika a hranice úplatku – Pavla odmítne nabídku na sponzoring hokejového klubu, kde hraje její syn. Udělala správnou věc?
  6. Podnikáme se vzděláním – Michal po vystudování prestižní americké univerzity narazí na českou realitu, kde se dá vzdělání koupit. Je etické obchodovat se vzděláním, zaplatit si diplom, maturitu, diplomovou práci?

 

Ukázka komiksu k tématu

Ukázka komiksu k tématu č. 6 – Podnikáme se vzděláním | zdroj: Tomáš Fránek

4Etika v číslech

Do projektu se přihlásilo 10 středních škol, a to jak z Čech (Vysoké Mýto, Choceň, Tábor), tak Moravy (Uherské Hradiště, Uherský Brod, Brno, Olomouc, Zlín, Valašské Klobouky). Ve většině případů se seminářů účastnily 3. a 4. ročníky (maturitní), tedy studenti ve věku  17–19 let, některé školy uspořádaly semináře opakovaně. Celkem se do projektu zapojilo přes 300 studentů v rámci 15 uskutečněných kurzů.

Kurzy většinou rozšiřovaly ekonomické a právní semináře anebo sloužily jako součást výuky v hodinách základů společenských věd. Školy využívaly všech témat nabízených v rámci kurzů, ale nejčastěji volené téma bylo „Podnikáme se vzděláním“ a „Zisk a kamarádství, nebo etika a morálka?“. Do většiny kurzů se se aktivně zapojovali i přítomní pedagogové. Kurzy doplňovali vlastními příklady, případně se snažili být mírnými oponenty.

 

Zpětná vazba

Projekt se setkal s velmi pozitivní zpětnou vazbou, jak ze strany pedagogů, tak ze strany studentů. Profesorka H. Vacková z olomouckého gymnázia velmi dobře hodnotila to, že program zdůrazňoval pozitivní příklady. Podobně program posuzovali i další vyučující – podle profesorky P. Mikulcové ze střední školy v Uherském Hradišti, ale i mnoha studentů, byly velmi přínosné příklady z praxe. Ze zpětné vazby, kterou nám studenti po kurzech poskytli, vyplynulo, že jim většinou kurzy přinesly nové informace, které byly podány přitažlivou a srozumitelnou formou.  A pokud někdo ze studentů sdělované informace znal, dokázal ocenit formu, kterou kurzy probíhaly, a také některé pozitivní příklady.

Výborné doplnění ekonomického semináře, může to mít přínos pro náš budoucí pracovní život, “ maturantka, gymnázium Olomouc.

Určitě v tom pokračuje, budeme alespoň více v obraze,“ Martin Zetěk, gymnázium Zlín, 3. ročník.

 

Výborné doplnění ekonomického semináře, může to mít přínos pro náš budoucí pracovní život.

Související projekty

4ETIKA

TI dlouhodobě spolupracuje se společností Skanska na rozvíjení soutěže s názvem 4ETIKA, která se zaměřuje na zlepšení podnikatelského prostředí v ČR z pohledu omezení korupce a zvýšení důrazu na nejen ekonomické, ale též etické jednání.

Vice o projektu